cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Reiseregningsnummer på bokføringer fra expense/lønn

by Hege Nerli
Status: Implementert

Ønsker at reiseregnings id fra expense vises på transaksjoner i Financials (i tillegg til kjøringsnummer fra lønn) slik at man lettere kan finne tilbake til reise/utlegg

1 Comment
VISMA
by OleNoer
Status changed to: Status: Implementert

Dette er løst i ny integrasjon med Visma.net Expense som man kan teste som pilot etter 5. september.