avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Utvide funksjonaliteten på fakturaregler (Fakturainnboks)

av Frank-Espen Kristoffersen
Status: Stem - Vi vurderer!

Søk i flere kildefelt per fakturalinje
I dag er funksjonaliteten på leverandør-reglene begrenset til søk på ett kildefelt i faktura per fakturalinje.

Det er ønskelig å kunne finne både kostnadsbærer og kostnadskonto per fakturalinje. Det kan f.eks. være en inngående faktura knyttet til reparasjon eller service av en bil. På fakturalinjen kan bilens registreringsnummer og tjenesten som er utført være spesifisert.
Har man en kontoplan hvor service og deler skal på ulike kontoplaner er behovet for denne utvidede funksjonalitet til stede.

En mulig løsning er å ha la aller reglene gjelde på alle linjer. På hver regel kunne man angi hvilke verdier på fakturalinjen som skal oppdateres (avkryssingsbokser for valg om konto og/eller kostnadsbærer skal oppdateres).

 

Effektivisere registrering av leverandør regler

En bedrift med mange kostnadsbærere som ønskes tolket i har en stor jobb med å vedlikeholde leverandør-regel registeret. I dag er det ikke mulig å kopiere regler mellom leverandører, eller bruke samme regelsett på flere leverandører. Så vedlikeholdet blir omfattende om man skal ha inn en ny leverandør eller en ny avdeling (kostnadsbærer).
Det ligger flere ønsker og ideer om dette fra før i Community:
https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-net-ERP/En-regel-for-flere-leverandorer-i-fakturainnbok...

https://community.visma.com/t5/Diskusjon-i-Visma-net-ERP/generell-regel-i-fakturainnboksen/m-p/30924...

Smartere søk på kostnadsbærere

For å slippe å registrere en masse linjer på leverandør-regler, burde det være en kobling mellom kostnadsbærerne og søkeverdier.

Et eksempel knyttet til biler. Kostnadsbærer er på 3 siffer. Beskrivelsen er bilens registreringsnummer.

Kostnadsbærer

  1.  XR12345
  2. XN54321

I dette eksemplet ligger jo teksten man søker etter (i fakturareglene) i beskrivelsen på kostnadsbæreren.

Lager man flere felter på kostnadsbærerne kan dette være felter spesielt beregnet for å legge inn varianter av tekster som kan være aktuelle å benytte for å finne aktuelt avdeling. Dette fordi noen kan finne på å skrive registreringsnummeret slik XR 12345 (altså med mellomrom).