cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

PARTNER

En regel for flere leverandører i fakturainnboks

by Joakim B
Status: Stem - Vi vurderer!

På inngående faktura er det ønskelig at noen transaksjonsbeskrivelser skal konteres på en bestemt konto/kostnadsbærer uavhengig av leverandør. 

 

Ønsker derfor mulighet for at en regel kan gjelde et utvalg av leverandører. Slik det er i dag må den samme regelen opprettes på flere leverandører, dette oppleves som litt tungvint når regelen er den samme. 

 

4 Comments
PARTNER
by BeritAnne

Dette vil være en veldig nyttig forbedring.

Alternativt kunne man få mulighet til å kopiere en regel fra én leverandør til flere andre.

CONTRIBUTOR *
by Helene Skjelbostad

Veldig enig i dette, for oss vil dette være svært arbeidsbesparende. Om det også hadde vært mulig å lage en regel uten konto, men med avdeling og prosjekt. Så konto som er registrert på leverandøren styrer dette.

For vår del kan dette begrense reglene fra 1000 stk til 70 stk, og følgefeil ved endring av avdeling på ett prosjekt vil forsvinne.

Jo før jo bedre med denne endringen.

PARTNER
by Joakim B

Bra du ser mulighetene for færre regler, Helene. 

 

Det er mulig å lage en regel uten å legge inn konto. Jeg testet nettopp ved å la konto stå tom, og kun fylle inn kostnadsbærer (Avdeling og prosjekt hos deg antar jeg), og da henter den konto fra leverandørkortet. Igjen kan du også overstyre konto med regel, men la kostnadsbæreren hentes fra levrandørkortet. 

CONTRIBUTOR *
by Helene Skjelbostad

Så bra, da er det kun muligheten til å legge til flere/mange leverandører pr regel som mangler (som du foreslo).

Jeg håper dette kan løses så snart som mulig.