Apgādes un realizācijas, kases un bankas, līgumu uzskaites un pamatlīdzekļu uzlabojumi 625.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎13-09-2023 08:42 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Apgāde un realizācija

 

1.Metarēķinu automātiska maršrutēšana

Līdz šim, lai saņemto e-rēķinu maršrutētu uz saskaņošanu, bija nepieciešams iesaistīties lietotājam. Turpmāk saņemtos e-rēķinus būs iespēja automātiski maršrutēt.

Uzzināt vairāk>>

 

2.PVN deklarācija uz EDS - valstu kodi GB un GR/EL

Horizon ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Saraksta eksports / EDS API

Ieviestas izmaiņas valstu kodu apstrādē, sūtot PVN deklarāciju uz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu (VID EDS) un eksportējot deklarāciju XML formāta failā vai sūtot to ar integrāciju EDS API, ja:

  • PVN 1-I pielikumā ielasīti saņemtie darījumi no Lielbritānijas (GB), tad šis valsts kods tiek dzēsts atbilstoši VID validācijai (valsti “GB” var izvēlēties tikai līdz 30.06.2021.);

  • PVN 1-I, PVN 1-II, vai PVN 1-III pielikumā ielasīti darījumi ar Grieķiju (GR), tad šis valsts kods tiek nomainīts uz “EL” atbilstoši VID EDS klasifikatoram.

3. Metarēķinu numuru unikalitāte

No metarēķinu uzskaites parametriem (Pamatdati -> Metarēķini -> Metarēķinu uzskaites parametri) ir izņemti parametri “Kontrolēt metarēķina numuru importējot” un “Kontrolēt no”. Numuru unikalitātes kontrole tagad ietverta metarēķina dokumenta tipa atribūtos. 
Uzzināt vairāk >>

 

4. Piegādātāja primārā bankas konta izmantošana metarēķinā 

No metarēķinu uzskaites parametriem  (Pamatdati -> Metarēķini -> Metarēķinu uzskaites parametri) ir izņemts parametrs “Izmantot primāro piegādātāja bankas kontu”. Sistēma pēc noklusējuma aizpilda metarēķinā bankas kontu ar piegādātāja primāro bankas kontu. 

 

5. Iespēja ģenerēt dažādu dokumenta tipa meterēķinus no metarēķina importa ierakstiem

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports - PEPPOL formāts

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Pievienot

Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> Metarēķinu imports - PEPPOL formāts

Veicot metarēķinu importu manuāli vai ar automatizēto darbu “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts”, iespējams atstājot šo lauku tukšu, nenorādot metarēķina dokumenta tipu. 

 

ArtrsErntreits_0-1694169397136.png

 

Nenorādot metarēķina dokumenta tipu un apstiprinot metarēķinu importa logu/saglabājot automatizēto darbu, tiks attēlots brīdinājums. Apstiprinot brīdinājumu, importa logs/automatizētā darba ievadforma aizērsies, un tiks veikts metarēķinu imports. Ja nav norādīts metarēķinu dokumenta tips, ar kādu veidot metarēķinu, importa process apstāsies pie metarēķinu veidošanas. Tiks izveidots tikai importa ieraksts sarakstā “Metarēķinu imports” un tas paliks statusā "Neapstrādāts".

 

Sarakstā “Metarēķinu imports” pievienota jauna darbība - “Veidot metarēķinu”. Ja sistēmā ir definēti vairāki metarēķina dokumenta tipi, tiek attēlota dokumentu tipu apakšizvēlne:

 

ArtrsErntreits_1-1694169421648.png

 

 

Ja Metarēķinu importa sarakstā ir iezīmēti ieraksti, tad metarēķinus ģenerē, neatverot to ievadformu. Ja sarakstā nav iezīmēti ieraksti, tad metarēķins tiek veidots no tekošā ieraksta, un metarēķins tiek atvērts ievades režīmā.

 

6. Metarēķina statusa atbilstība apstiprināšanas uzdevuma statusam

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Mainīt statusu -> Anulēts

Lai novērstu kļūdainas situācijas saistībā ar metarēķinu un apstiprināšanas uzdevumu statusiem, piemēram, metarēķins tiek anulēts, lai gan tam ir aktīvs apstiprināšanas uzdevums - sistēmā ir iestrādāta papildu pārbaude.

 

Ja metarēķinam ir aktīvs apstiprināšanas uzdevums, tad, anulējot metarēķinu, tiek attēlots informatīvs paziņojums arī par apstiprināšanas uzdevuma anulēšanu - to iespējams apstiprināt vai noraidīt. Apstiprinot paziņojumu, sistēma anulē gan metarēķinu, gan apstiprināšanas uzdevumu. Noraidot paziņojumu, statuss nemainās ne metarēķinam, ne apstiprināšanas uzdevumam.

 

7.Metarēķinu labošanas tiesības un metarēķina statuss Noraidīts

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Labot

Lai novērstu situācijas, kad metarēķinu statusā "Noraidīts" labo tā ievadītājs, kuram nav pieejamas pilnās metarēķinu labošanas tiesības, sistēmā pieejams papildinājums, lai metarēķinu statusā "Noraidīts" būtu iespējams labot gan ar metarēķinu tiesībām “Labot”, gan “Labot atkarībā no saskaņošanas plūsmas”, tāpat kā metarēķinu statusā "Saņemts".


8. Dublikāti kontaktpersonām tiek piemeklēti tikai pēc personas koda

Horizon ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Kontaktpersonas 

Mainīts algoritms, kā tiek piemeklēti dublikāti kontaktpersonu kartītēm, ja sistēmas uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp. Norēķini -> lpp. Pamatdati) atzīmēta pazīme “Kontaktpersonu piesaiste vairākiem klientiem”.
Sākot ar 625.versiju, kontrole tiek veikta tikai pēc personas koda. Ja personas kods ir aizpildīts un sakrīt ar jau esošā kontaktpersonas kartītē ievadītu personas kodu, tad kartīte, kura tiek ievadīta, tiek uzskatīta par dublikātu, un tiek attēlots atbilstošs paziņojums. 

 

ArtrsErntreits_2-1694169471652.png

 

Kase un Banka

 

Papildināts filtrs kases orderiem piesaistāmo Preču dokumentu sarakstā

Horizon ceļš: Dokumenti ->Kase -> Kases orderu saraksts -> Pievienot/Labot -> Piesaistīt rēķinu/maksājumu

Uzlabota sistēma, lai turpmāk, veidojot kases ieņēmumu/izdevumu orderi un norādot tajā līgumu, kases orderim piesaistāmo preču dokumentu sarakstā tiktu atlasīti tikai konkrētā klienta un līguma dokumenti.

 

Līgumu uzskaite

 

1.Kontroles un vides parametrs “Klienta maiņa, ja līgumam ir dokumenti”

Horizon ceļš: Sistēma→ Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri -> Līgumi -> Klienta maiņa, ja līgumam ir dokumenti

Kontroles un vides parametrs “Klienta maiņa, ja līgumam ir dokumenti” pārnests no sadaļas “NĪP Līgumi” uz sadaļu “Līgumi” un šī kontrole attiecas uz visiem līgumu veidiem. 

 

2.Kontroles un vides parametrs “Iestādes maiņa, ja līgumam ir dokumenti”

Horizon ceļš: Sistēma→ Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri -> Līgumi -> Iestādes maiņa, ja līgumam ir dokumenti

 

Sadaļā “Līgumi” pievienots jauns kontroles un vides parametrs - “Iestādes maiņa, ja līgumam ir dokumenti”. Kontrole attiecas uz visiem līgumu veidiem. Ja līgumam ir piesaistīti dokumenti un parametra vērtība ir "Brīdināt", tad, iestādi mainot, tiek attēlots brīdinājums. Brīdinājumu apstiprinot, iestāde tiek nomainīta. Ja parametra vērtība ir "Aizliegt" - mainot iestādi, tiek attēlots aizliegums mainīt iestādi.

 

3. Papildināti līgumu notikumi

Horizon ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts

Lai atvieglotu izmaiņu izsekošanu līgumu kartītē, turpmāk dokumenta notikumos (Darbības -> Dokumenta notikumi) tiks fiksētas izmaiņas attiecībā uz līguma atbildīgā pievienošanu, labošanu un dzēšanu. 

 

4.Publicētā atskaite “Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija”

Horizon ceļš: Atskaites -> Līgumi -> Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija 

Pieejama jauna publicētā atskaite “Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija”. Tā ir pieejama Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”. 


Pamatlīdzekļi 

1. Jaunas publicētās atskaites pamatlīdzekļu nolietojumam

Pamatlīdzekļu nolietojumam publicētas atskaites un tās ir pieejamas Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”:

  • Atskaites -> Pamatlīdzekļi -> Nolietojums par periodu;
  • Atskaites -> Pamatlīdzekļi -> Nolietojuma aprēķini;
  • Atskaites -> Pamatlīdzekļi -> Nemateriālo ieguldījumu nolietojuma aprēķini;
  • Atskaites -> Pamatlīdzekļi -> Nemateriālo ieguldījumu nolietojums par periodu.

 

2.PL un nemateriālo ieguldījumu skaita labošana iegādes dokumentā

Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem iegādes dokumentā var mainīt skaitu. Iegādes dokumentam ir pievienota kolonna “Skaits” un to var labot. Saglabājot dokumentu, kartītē pārrakstās skaita vērtība. Arī stornējot iegādes  dokumenta  izpildi, skaitu varēs mainīt. 

 

Visi 625. versijas jaunumi >>

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām