Saskarnes, infrastruktūras, saskaņošanas un atskaišu redaktora uzlabojumi 620.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎22-06-2023 14:25 autors Ilga Andersone VISMA )

Saskarne

Jauna ikona

Nomainīta aktualitāšu ikona - turpmāk tā tiks attēlota kā zvaniņš:

ArtrsErntreits_0-1686143061467.png

 

Datuma filtra nosacījumi

Sakārtoti un uzlaboti datumu filtru nosacījumi:

  • esošais nosacījums "Pirms" pārsaukts par "Agrāk par", un tam tika atstāts esošais darbības princips - atlasa tos ierakstus, kuriem datums ir agrāks par n dienām, skaitot no šodienas;
  • izveidots jauns nosacījums "Vēlāk par", lai atlasītu ierakstus, kuriem datums ir vēlāks par n dienām, skaitot no šodienas;
  • izveidots jauns nosacījums "Pirms", kas atlasa tos ierakstus, kuriem datums ir pirms n dienām, skaitot no šodienas.

Pievienota bilde, kas parāda, kā datuma filtri atlasa ierakstus:

ArtrsErntreits_1-1686143061469.png

 

"Bankas rēķins" nosaukuma maiņa uz "Bankas konts" 

Visos Horizon moduļos veikta novecojušā termina “Bankas rēķins” nomaiņa uz atbilstošāku terminu “Bankas konts”. Līdz ar to visās ievadformās, paziņojumos un izdrukās u.c. vietās turpmāk būs redzams šis atjaunotais termins. 

Svarīgi! Jāņem vērā, ka iepriekšējās versijās sagatavotās Excel veidnēs datu importam kolonnu nosaukumos vai lappušu nosaukumā ir minēts termins “Bankas rēķins”. No 620.versijas šādu veidni nebūs iespējams importēt. Tas attiecas gan uz bankas kontu saraksta importu, gan rēķinu vai citu dokumentu, kur tiek izmantots bankas konts, importu. 

Šādā gadījumā nepieciešams vai nu ģenerēt jaunu Excel veidni un aizpildīt vēlreiz ar datiem vai  pārsaukt konkrēto veidnes kolonu vai lappusi atbilstoši jaunajam terminam: 

ArtrsErntreits_2-1686143061471.png

 

Uzņēmuma kartīte

Kopā ar Klienta kartītes uzlabojumiem veiktas izmaiņas arī uzņēmuma kartītē (Sistēma -> Uzņēmums).

Uzzināt vairāk>>


Infrastruktūra

1. TLS drošības uzlabojumi

Veikti Horizon drošības uzlabojumi TLS 1.3 protokola atbalstam.

 

2. Valūtas kursu pievienošana caur REST

Izveidota iespēja pievienot valūtas un valūtu kursus, izmantojot REST (/rest/TsdmVKurSar/import).

 

Saskaņošana

Saskaņotāja aizvietotāja noteikšana

Uzlabota saskaņotāja aizvietotāju noteikšana, kad tiek izmantots iestāžu režīms jeb ir licence “Vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā”. Saskaņotāju prombūtnes kartītē ir iespējams norādīt juridisko iestādi, un tā ietekmēs, kā tiek meklēts saskaņotāja aizvietotājs:

  • Vispirms tiek meklēta saskaņotāja prombūtne tajā iestādē, kurā ir pats skaņojamais dokuments vai pieteikums, un aizvietotājs paņemts no šīs prombūtnes.
  • Ja aizvietotājs konkrētajā iestādē netika atrasts, tad tālāk tiek meklēta saskaņotāja prombūtnes kartīte, kur juridiskā iestāde nav norādīta, un aizvietotājs paņemts no šīs kartītes.
  • Ja arī tur aizvietotājs nav atrasts, tad tālākais aizvietotāja meklēšanas mehānisms atkarīgs no uzskaites parametru pazīmes “Analizēt plānotās prombūtnes no Personāla/Algu moduļa”:
    • ja ir minētā pazīme, tad aizvietotājs tiek meklēts no prombūtņu pieteikumiem un dokumentiem, kas ir konkrētajā juridiskajā iestādē;
    • ja nav minētās pazīmes, tad tālāk aizvietotājs netiek meklēts.

 

Atskaišu redaktors

1. Atjaunotas ikonas

Veikta visu atskaišu redaktora ikonu atjaunošana.

 

2. Attēlu mērogošana proporcionāli

Pievienota iespēja norādīt, ka ievietotais attēls jāmērogo proporcionāli.

ArtrsErntreits_3-1686143061473.png

 

Visi 620. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām