Virsgrāmatas, apgādes un realizācijas, avansa norēķinu un pamatlīdzekļu uzlabojumi 620. versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎13-06-2023 12:40 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Apgāde un realizācija

1. Klienta kartītes uzlabojumi

Lai vienkāršotu un padarītu darbu ar klientu kartīti ērtāku, būtiski mainīts klienta kartītes vizuālais izskats, pārejot no horizontāla uz vertikālu sadaļu izkārtojumu un pārskatot lauku atrašanās vietu sadaļās.  Sadaļām pievienots favorītu mehānisms, ļaujot katram lietotājam norādīt savas biežāk izmantotās sadaļas. Tāpat uzlabota bankas kontu un adrešu ievade.
Uzzināt vairāk >>

 

2. Preču/Maksājumu dokumentu sarakstiem - pievienoto failu kolonnas

Horizon ceļš: Dokumenti -> Apgāde / Realizācija -> Preču dokumenti

Horizon ceļš: Dokumenti -> Apgāde / Realizācija -> Maksājumu dokumenti

Preču un maksājumu dokumentu sarakstu izskatos pievienotas kolonnas “Pievienoto failu skaits” un “Fails”, kas attēlo informāciju par dokumentam pievienotajiem failiem. 

 

3. Dimensiju nosaukumi Apgādes un Realizācijas dokumentos

Realizācijas, apgādes, noliktavas un loģistikas dokumentu lappusē “Dimensijas” tiek parādīts ne tikai dimensiju kods, bet arī dimensijas nosaukums.

 

4. Klienta koda aizpilde no firmas.lv vairs nav pieejama

Ja tiek izmantota datu apmaiņa ar Firmas.lv, tad līdz šim, saņemot datus no Firmas.lv sistēmas, tika saņemta arī klienta koda vērtība. Taču ir situācijas, kad klienti šo vērtību tāpat pārraksta manuāli vai vēlas izmantot koda laukam numuru unikalitātes mehānismu. Veicot datu sākotnējo saņemšanu vai atjaunošanu, šī informācija tika pārrakstīta ar Firmas.lv padoto vērtību. Līdz ar to, no 620.versijas vairs netiek saņemta un izmantota Firmas.lv koda vērtība.  

 

Virsgrāmata

Finanšu pārskatu aprēķinos uzlabota dimensiju definēšana

Horizon ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini

Horizon ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu kompleksie aprēķini

Uzlabota aprēķinu dimensiju definēšana - lai veiktu aprēķinus pa dimensijām, vairs nav papildus jāieliek atzīme.

 

Avansa norēķini

1. Avansa norēķinu personas kartīte

Horizon ceļš: Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas

Kopā ar Klienta kartītes uzlabojumiem ir veiktas izmaiņas arī Avansa norēķinu personas kartītē.

Uzzināt vairāk>>


2. Iestādes lauks avansa norēķinu pieteikumu komplektos

Avansa norēķinu pieteikumu komplektiem pievienots iestādes lauks, kas tiek aizpildīts automātiski no HoP iesniegtā pieteikuma. Iestāde pieteikumā noklusēti tiek noteikta pēc lietotāja pamattiesisko attiecību iestādes. Lietotājs HoP pieteikumā iestādi var nomainīt uz to iestādi, par kuru avansa norēķins tiek pieteikts.

 

3. Avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanas kontrole

Horizon ceļš: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumi -> Darbības -> Ģenerēt dokumentus

Pievienota kontrole, kas avansa izdevumu dokumentus ļauj ģenerēt tikai no tādiem avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumiem, kas ir statusā "Apstiprināts" .

 

Pamatlīdzekļi (PL)

1. Pamatlīdzekļu pieteikumu saraksts papildināts ar informāciju no atbildīgās personas kartītes

Horizon ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu pieteikumi

Pamatlīdzekļu pieteikumu saraksts ir papildināts ar jaunām kolonnām, kas attēlo datus par:

  • esošo atbildīgo personu;
  • esošās atbildīgās personas kartītes dimensijām;
  • jaunās atbildīgās personas kartītes dimensijām.

Tās varēs izlikt saraksta izskatā un izmantot filtrējot datus, kā arī iekļaut pieteikumu saskaņošanas scenāriju un to etapu filtros.

 

2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu brīdinājumi

Horizon ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumi -> Brīdinājumu apraksti

Tagad arī pamatdatu sarakstam "Pamatlīdzekļi un nemateriāliem ieguldījumi" iespējams uzstādīt brīdinājumus un izsūtīt e-pastus.

Kā brīdinājumu saņēmējus var norādīt:

  • tipā "E-pasta lauks":  ‘’PL lietotāja persona.e-pasts’’ un ‘’PL atbildīgā persona.e-pasts’’;
  • tipā "Personas lauks":  ‘’Atbildīgā apraksts.Persona’’ un ‘’Lietotāja apraksts.Persona’’.

3. Pamatlīdzekļu lauks “Ekspluatācijā līdz” tiks aizpildīts pēc nodošanas ekspluatācijā

Tām pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kartītēm, kurām iegādes dokumentā piešķirts statuss "Saņemts", netiek aizpildīts lauks "Ekspluatācijā līdz". To aprēķina pamatlīdzekli vai nemateriālo ieguldījumu vēlāk nododot ekspluatācijā, ņemot vērā  "Nodošana ekspluatācijā" dokumenta datumu un norādīto nolietojuma normu.

4. Aprites statusi pamatlīdzekļu dokumentu sarakstā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu operācijas

Pamatlīdzekļu operāciju saraksts ir papildināts ar jaunām kolonnām par ‘’Aprites statusu’’.

 

5. Dimensiju kolonnas Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas dokumentā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu operācijas -> Rekonstrukcija

Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas dokumenta rindās ir pieejama informācija par dimensijām. Līdz ar to, dokumenta ievades brīdī varēs viegli pārliecināties par konkrētās kartītes dimensijām un rekonstruējamās summas atbilstību tām.

 

Visi 620. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām