Minun alueeni
Apu

Mikä on PEP/RCA?

02-02-2022 08:04 (Päivitetty 28-02-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 587 Näytöt

Mikä on PEP/RCA?

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ("PEP-henkilö") tarkoittaa luonnollista henkilöä joka toimii, tai on toiminut viimeisen 12 kuukauden aikana, merkittävässä julkisessa tehtävässä kuten:

 • valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
 • parlamentin jäsenenä;
 • poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä;
 • ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;
 • tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;
 • keskuspankin johtokunnan jäsenenä;
 • suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;
 • puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;
 • valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai
 • kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan PEP-henkilön:

 • aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;
 • lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja
 • vanhempia.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan PEP-henkilön:

 • kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja
 • kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.

Pysy kärryillä!

Klikkaa artikkelin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja "Tilaa". Näin saat ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi, kun artikkeliin tulee jotain uutta. Valitse oikealta asetusvalikosta tilaa, niin pysyt mukana!