Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.187

30-12-2021 15:08 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1130 Weergaven

De definitieve release notes van Visma.net Payroll v187.

 

Installatie releases

Versie 187 zal op donderdagavond 6 januari 2022 voor je worden geïnstalleerd.

 

Nieuwe functionaliteit

Uitsluiten deelname wanneer werknemer niet verzekerd is voor sociale wetten en regeling is gebaseerd op SVW inkomen

Met ingang van 01-01-2022 worden werknemers uitgesloten voor berekeningen van pensioenen en overige regelingen wanneer de rekenwijze in de tabellen 60000-reeks ingericht is op SVW loon.

Dit betekent dat de optie Pensioenfonds specifiek is uitgebreid met medewerkers die niet verzekerd zijn voor de sociale wetten en het pensioenfonds is gebaseerd op rekenwijze SVW loon.

Deze werknemers worden dan:

 • voor pensioenfondsen behorende bij APG formaat uitgesloten voor zowel pensioenberekening als pensioenaangifte
 • voor de pensioenfondsen behorende bij UPA formaat uitgesloten voor de pensioenberekening en verantwoord in de pensioenaangifte zonder regelinggegevens

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Vervallen DUO-codes per 01-01-2022 (Onderwijsklanten)

Een aantal DUO-codes hoeft niet meer geleverd te worden aan DUO. Deze DUO-codes hebben we met ingang van 01-01-2022 verwijderd uit de levering. Het betreft onderstaande DUO-codes:

 • 0417 Inkomenstoelage
 • 0430 Bruto toelagen i.v.m. scholing
 • 0510 Netto toelagen i.v.m. scholing
 • 1700 Overige fiscale heffingen en kortingen
 • 2300 Spaarloon (periode)
 • 2310 Levensloopregeling (periode) werknemersdeel
 • 2320 Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage
 • 2900 Opslag premie Participatiefonds
 • 3000 Opslag premie Vervangingsfonds 

De salariscomponenten die gekoppeld waren aan deze vervallen DUO-codes hebben we indien nodig gekoppeld aan andere DUO-codes voor de door ons gedefinieerde DUO-koppeling. Heeft u zelf (eigen) salariscomponenten gekoppeld aan deze vervallen DUO-codes dan dient u zelf deze salariscomponenten te corrigeren. Omdat we de vervallen DUO-codes hebben verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling dient u onderstaande werkwijze te hanteren als u zelf salariscomponenten hebt toegevoegd aan deze vervallen DUO-codes.

Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten

Veronderstel dat u eigen component heeft aangemaakt en deze component gekoppeld hebt aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage. Deze component moet vanaf 01-01-2022 gekoppeld worden aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. U dient dan onderstaande stappen te volgen:

 1. Verwijder de vervallen DUO-code 0417 Inkomenstoelage op de desbetreffende salariscomponent vanaf 01-01-2022 via het tabblad Geavanceerde informatie door bij categorieën de desbetreffende DUO-code te verwijderen:
lauraholm_0-1668632919189.png

 
 1. Ga vervolgens naar het eerste tabblad Algemene informatie om de DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig te selecteren.
lauraholm_1-1668632919195.png

 

 1. Klik vervolgens op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

We hebben de vervallen DUO-codes verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling. 

Onderstaand treft u een overzicht van de vervallen DUO-codes en de door ons gedefinieerde DUO-koppelingen (zie volgende pagina):

 

DUO-codes

Werknemergroep

Categorie / cumulatieven

Gedane acties door Visma.net Payroll

Verwachte acties van de klanten

0417 (Inkomenstoelage)

MBO

8004170 (0417 - Inkomenstoelage)

Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor MBO onderstaande salariscomponenten gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig:

43560 (Bijdrage aanvullende zorgverzekering) 

47110 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering)

47130 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering DTF bedrag)

47200 (Uitbetaling reservering bedrag Bijdrage zorgverzekering)

47210 (Bijdrage zorgverzekering)

Bovenstaande salariscomponenten waren voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage.

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-code 0490 - Bruto toelagen overig.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.

0430 (Bruto toelagen i.v.m. scholing)

n.a.

8004300 (0430 - Bruto toelagen i.v.m. scholing)

We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren.

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig bij de door u gedefinieerde salariscomponenten.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.DUO-codes

Werknemergroep

Categorie / cumulatieven

Gedane acties door Visma.net Payroll

Verwachte acties van de klanten

0510 (Netto toelagen i.v.m. scholing)

Branche Onderwijs

8005100 (0510 - Netto toelagen i.v.m. scholing)

Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Branche Onderwijs salariscomponent 84030 (Declaratie studiekosten) gekoppeld aan DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig. Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0510 -Netto toelagen i.v.m. scholen.

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.

1700 (Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen)

   

Met ingang van 01-01-2022 hebben we de koppeling van DUO-koppeling 1700 -Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen verwijderd bij onderstaande salariscomponenten:

73020 (Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto ber.)

73060 (Eindheffing overschrijding forfaitaire WKR ber.)

73070 (Eindheffing pub.recht. uitkeringen ber.)

73080 (Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard ber.)

73090 (Eindheffing verstrek. aan derde LG ber.)

73100 (Eindheffing verstrek. aan derde HG ber.)

73110 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG ber.)

73120 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG ber.)

73130 (Eindheffing RVU regeling ber.)

74010 (Afdr.verm. speur- en ontwikkelingswerk ber.)

74020 (Afdr.verm. zeevaart)

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.
DUO-codes

Werknemergroep

Categorie / cumulatieven

Gedane acties door Visma.net Payroll

Verwachte acties van de klanten

2300 (Spaarloon (periode))

n.a.

8023000 (2300 - Spaarloon (periode))

We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren.

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar een andere DUO-koppeling bij de door u gedefinieerde salariscomponenten.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.

2310  (Levensloopregeling (periode) werknemersdeel)

Branche Onderwijs

8023100 (2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel)

Met ingang van 01-01-2022 hebben we onderstaande salariscomponenten verwijderd van de DUO-koppeling 2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel:

32500 (Gespaard bedrag levensloop)

32520 (Extra gespaard bedrag levensloop)

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.DUO-codes

Werknemergroep

Categorie / cumulatieven

Gedane acties door Visma.net Payroll

Verwachte acties van de klanten

2320 (Levensloop- regeling (periode) werkgevers-         bijdrage)

Primair

Onderwijs

8023200 (2320 - Levensloopregeling (periode) werkgevers- bijdrage)

Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Primair Onderwijs salariscomponent 44910 (Levenslooptoeslag) gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig.

Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 2320 - Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage.

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.

2900 (Opslag premie Participatiefonds)

n.a.

8029000 (2900 - Opslag premie participatiefonds)

We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren.

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.

3000 (Opslag premie Vervangingsfonds)

n.a.

8030000 (3000 - Opslag premie vervangingsfonds)

We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren.

Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten.

Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten.

Pensioenfonds BPL - aspirantregeling in pensioenaangifte

Met ingang van 1 januari 2022 dienen ook werknemers jonger dan 21 jaar, de zogenoemde aspirant deelnemers, opgenomen te worden in de pensioenaangifte voor pensioenfonds BPL. Aangezien deze groep een eigen regelingkenmerk heeft is hiervoor een separate regeling ingericht in tabel 60700 Aspirant pensioenregeling voor de cao's Glastuinbouw en Tuinzaadbedrijven.

Werknemers die de toetredingsleeftijd, de eerste dag van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 21 jaar bereikt, nog niet bereikt hebben, hoeven geen premie te betalen. Ook vindt er geen afdracht plaats. In tabel 60710 Aspirant pensioenpremie waardes zijn zowel werknemer- als afdrachtpercentage ingericht met 0%. Deze werknemers worden in de pensioenaangifte opgenomen met regelingkenmerk U0116-1003.

Cao VVT - reiskosten 2022

Ten behoeve van de reiskostenvergoedingen van de cao VVT zijn de volgende tabellen aangepast:

Tabel

Naam

Parameter

Per 1 januari 2022

50000

CAO VVT

Reiskosten woon-werk EV max bedrag

€ 147,06

51100

Reiskosten regeling

EV eigen bijdrage

€ 69,85

51220

Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen

 

€ 2,11

51230

Reiskosten fiets bedragen

 

€ 1,22

Cao Toneel en dans - gewijzigde inrichting Sociaal fonds podiumkunsten en Stichting omscholing dansers Nederland

Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK)

Dansers zijn uitgezonderd voor de loopbaanregeling van Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK). Voor hen geldt derhalve een afwijkend afdrachtpercentage voor SFPK. Met ingang van 1 januari 2022 is het mogelijk gemaakt om voor dansers een afwijkende afdracht te berekenen.

In tabel 60200 Sociaal fonds Podiumkunsten is de parameter Meerdere varianten met ingang van 1 januari 2022 ingericht met Handmatig. De waardes in tabel 60210 Sociaal fonds podiumkunsten zijn per 1 januari 2022 verwijderd. Met ingang van 1 januari 2022 staan de waardes in tabel 60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten.

 

Middels een transactie op salariscomponent 541060 Variant SFPK kunt u opgeven welke variant met ingang van 1 januari 2022 van toepassing is:

Variant

 

Premiepercentage werknemer

Afdrachtpercentage

1

Sociale regelingen incl. loopbaanregeling

0,15%

0,35%

2

Sociale regelingen excl. loopbaanregeling (van toepassing voor dansers)

0,15%

0,3%

Indien er geen variant wordt opgegeven, zal de premie voor sociale regelingen inclusief loopbaanregeling (variant 1) toegepast worden. 

Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN)

Dansers zijn uitgezonderd van de loopbaanregeling van SFPK, omdat zij hun eigen loopbaanregeling hebben bij Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN). In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL stond deze regeling standaard uit. Indien de regeling aangezet werd, werd deze direct voor alle werknemers toegepast. Met ingang van 1 januari 2022 is de regeling op cao-niveau aangezet, maar wordt deze pas toegepast als er een transactie op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL wordt opgevoerd met een begin- en eventueel een einddatum.

Welke actie wordt er van u verwacht?

De volgende opties kunnen van toepassing zijn:

U heeft geen dansers in dienst

In dit geval hoeft u niets te doen. Voor SFPK zal standaard de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN.

Een deel van uw werknemers is danser

Standaard wordt voor SFPK de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN. Voor de dansers dient u aan te geven dat voor hen de lagere afdracht van toepassing is en dat de premie voor ODN van toepassing is. Dit doet u als volgt:

 1. Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK, met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "2".
 2. Om ervoor te zorgen dat de premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL, met startdatum 1 januari 2022.

U heeft (vrijwel) uitsluitend dansers in dienst

In dit geval past u de inrichting aan om standaard de hogere afdracht voor SFPK te laten berekenen en standaard de premie voor ODN toe te passen:

 1. In tabel 60200 Sociaal fonds podiumkunsten richt u bij parameter Meerdere varianten in de kolom Waarde een 2 in. Hierdoor zal standaard variant 2 Sociale regelingen exclusief loopbaanregeling toegepast worden.
 2. In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL richt u bij parameter "Alleen voor" de keuze "n.v.t." in, waardoor deze regeling standaard toegepast zal worden.

Indien u ook werknemers in dienst heeft, die niet tot de dansers behoren, volgt u voor hen de volgende stappen uit:

 1. Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK, met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "1".
 2. Om ervoor te zorgen dat er geen premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541220 Uitsluiten van deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL, met startdatum 1 januari 2022.

 

Pensioencijfers 2022

Cao Jeugdzorg

Het werknemerspercentage voor de OP-premie is in tabel 60010 OP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 12,3%.

Cao Kinderopvang

Het werknemerspercentage voor de AP-premie is in tabel 60110 AP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 0,25%. Vanaf 1 januari 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premielast. 

Cao Apothekers in dienstverband

Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2022 aangepast. Vanaf 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premie.

Cao Doe-het-zelfbranche

Voor de cao Doe-het-zelfbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60110

Sociaal fonds waardes

61910

Pensioenpremie waardes

62010

Aanvullende pensioenregeling waardes

Cao Drogisterijbranche

Voor de cao Drogisterijbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

61910

Pensioenpremie waardes

62010

Aanvullende pensioenregeling waardes

Cao Elektrotechnische detailhandel

Voor de cao Elektrotechnische detailhandel zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60110

OFED-premie

61910

Pensioenpremie waardes

62010

Aanvullende pensioenregeling waardes

Cao Retail non-food

Voor de cao Retail non-food zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60110

Sociaal fonds Retail non-food waardes

61910

Pensioenpremie waardes

62010

Aanvullende pensioenregeling waardes

Cao Welkoop

Voor de cao Welkoop zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

61910

Pensioenpremie waardes

62010

Aanvullende pensioenregeling waardes

Cao Woondiensten

Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2022 aangepast:

Tabel

Naam

60010

Flex pensioen waardes

60310

WIA+/WGA-hiaat waardes

60410

WIA-excedent waardes

De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd t.o.v. de waardes in 2021. De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dient u zelf te onderhouden.

Cao Beroepsgoederenvervoer

Voor de cao Beroepsgoederenvervoer zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioen waardes

60110

WIA-premie waardes

60210

SOOB-premie waardes

Cao Gemaksvoedingindustrie

Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

VLEP pensioen waardes

60210

Excedent premie waardes

Cao Glastuinbouw

Voor de cao Glastuinbouw zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioen waardes

60310

Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes

60410

WGA-hiaatverzekering waardes

60510

Excedent pensioen DB - waardes

60610

Excedent pensioen DC - waardes

De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60210) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet.

De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60510 Excedent pensioen DB - waardes of 60610 Excedent pensioen DC - waardes.

Cao Tuinzaadbedrijven

Voor de cao Tuinzaadbedrijven zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioen waardes

60110

Excedent pensioen DB - waardes

60210

Excedent pensioen DC - waardes

60310

Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes

60410

WGA-hiaatverzekering waardes

De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60510) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet.

De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60110 Excedent pensioen DB - waardes of 60210 Excedent pensioen DC - waardes.

Cao Particuliere beveiliging

Voor de cao Particuliere beveiliging zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioen waardes

60110

Premie SFPB waardes

60210

Premie FBA PB waardes

Cao Graanbe- en verwerkende industrie

Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioenpremie waardes

60110

Excedentpensioen waardes

60210

WGA-hiaatverzekering waardes

Cao Apotheken

Voor de cao Apotheken is tabel 60020 Pensioen meerdere varianten waardes aangepast per 1 januari 2022.

Per 1 januari 2022 is het uitvoeringsreglement van PMA aangepast. Een van de aanpassingen betreft werkgevers die onder de Cao Apotheken vallen. Looncomponenten die niet binnen de Cao Apotheken vallen, behoren vanaf 2022 niet meer tot het pensioengevend salaris van de werknemers van deze werkgevers. De aanpassing komt voort uit het feit dat de Cao Apotheken een zogeheten standaard-cao is, waarvoor geldt dat partijen gebonden zijn aan de afspraken in de cao en afwijkingen in beginsel dus niet voor mogen komen.

Indien u eigen salariscomponenten heeft aangemaakt, die niet binnen de cao Apotheken vallen, zorgt u er dan voor dat deze vanaf 1 januari 2022 niet (meer) als pensioengevend zijn ingericht.

Cao Groothandel in groenten en fruit

Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Basis Pensioen Middelloonregeling waardes

60110

Fonds Handel groeit waardes

60210

Excedent pensioen waardes

61910

WGA-hiaatverzekering Uitgebreid waardes

Cao NS

Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioen waardes

60110

WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes

Cao MITT

Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Bpf MITT waardes

60110

Sociaal fonds (SF MITT) waardes

60410

SAVAMITT waardes

Cao Horeca en aanverwante bedrijven

Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2022.

Cao Contractcatering

Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioen premie waardes

61910

FBS premie waardes

62010

FBA premie waardes

Cao Grafimedia

Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioen (PGB premie waardes

60110

ASF - Gezondheidszorg waardes

60210

ASF - RVU waardes

60310

ASF - Werk naar Werk waardes

60410

ASF - Vakbond waardes

60510

ASF - Opleidingsfonds waardes

61910

WGA-hiaatverzekering waardes

62010

Compensatieverzekering waardes

Cao Kartoflex

Voor de cao Kartoflex is tabel 60010 Pensioen (PGB) premie waardes aangepast per 1 januari 2022.

Cao Kaaspakhuisbedrijf

Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022:

Tabel

Naam

60010

Pensioenpremie over pensioengrondslag waardes

60110

Pensioenpremie over inkomen waardes

60410

Excedent pensioen waardes

 

Ondersteuning parttime factor met 4 decimalen in de journaliseringresultaten

We ondersteunen reeds het opnemen van de part-time factor (PTF) in het veld Aantal van de journaliseringsresultaten. Dit wordt ingericht door "Part-time factor" aan te zetten bij een grootboekrekening.

lauraholm_2-1668632919187.png

 

Tot op heden had dit de beperking dat het veld Aantal slechts 2 decimalen ondersteunde. Wij hebben de gejournaliseerde PTF-functionaliteit verbeterd zodat de precisie vergroot kan worden tot 4 decimalen. Dit wordt ondersteund vanaf 1 januari 2022. Als u 4 decimalen wilt tonen in een generiek journaalpostenrapportage, kunt u de lay-out van de rapportage aanpassen en "Salariscomponenten details Decimalen op 4 zetten voor het veld "Aantal" (zie schermafbeelding op de volgende pagina). 

lauraholm_3-1668632919157.png

 

Deze wijziging heeft geen invloed op de precisie van een eventueel veld "Aantal" in het journaalpostenbestand. Dit blijft 2 decimalen in de formaten waarvoor wij momenteel "Aantal" ondersteunen, te weten DBSFinancieel, Generic, Exact Globe, FMS.

 

Opgeloste fouten

Minimum vakantiegeld incorrect bij kopen verlof

Indien het vakantiegeld bepaald wordt volgens de methode "Reserveer bedrag" en het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Vakantiebijslag (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum vakantiegeld ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum vakantiegeld bedrag bepaald werd.

Dit is opgelost per 1-1-2022.

Geen variabele reiskostenvergoeding na einde contract, maar wel reisdagen opgegeven

Indien er sprake is van een variabele reiskostenvergoeding en er zijn reisdagen opgegeven in de periode na einde contract, dan werd ten onrechte geen vergoeding berekend.

Dit is hersteld per 1-1-2022.