Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.211.01 - Patch

16-01-2023 17:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 496 Weergaven

 

Mededeling

In deze release notes van versie 211.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 211. 

 

Versie 211.01 zal op maandagavond 16 januari 2023 worden geïnstalleerd.

 

 

 

Nieuwe functionaliteit

Verlof tijdens ziekte

Wanneer er tijdens ziekte verlof wordt opgenomen, heeft dat de volgende consequenties: 

 • De werknemer zal tijdens het verlof niet worden gekort op het salaris. Dit betreft zowel de korting op salaris als ook de korting op pensioen.
 • ORT compensatie tijdens ziekte moet tijdens het verlof niet berekend worden. Hiervoor in de plaats moet ORT bij verlof berekend worden.
 • Meeruren ziek moeten tijdens het verlof niet berekend worden. Immers tijdens verlof worden er geen meeruren gecompenseerd.

Om dit mogelijk te maken is een nieuw vast component 10500 Verlof tijdens ziekte toegevoegd. Op dit component geef je de periode van verlof tijdens ziekte op. Dit is een vaste component waarbij een transactie met start- en einddatum van het verlof moet worden opgegeven.

Salaris bij verlof tijdens ziekte

Wanneer je door middel van het component 10500 Verlof tijdens ziekte de verlofperiode tijdens ziekte opgeeft, zal het systeem voor die periode het loon voor 100% doorbetalen. Tegelijkertijd zal, mocht het pensioen wegens ziekte gekort worden, de pensioenpremie ook weer volledig worden berekend. 

ORT en Meeruren compensatie bij ziekte 

Wanneer een werknemer tijdens ziekte de ORT gecompenseerd wordt dan kunnen de ziekte uren op twee manieren worden bepaald. De ziekte uren kunnen door het systeem worden bepaald op basis van de ziekte registratie in de verzuimmodule in HRM of de ziekte uren worden geïmporteerd vanuit een roosterpakket. 

Middels de opgegeven verlofperiode op component 10500 Verlof tijdens ziekte zal wanneer de ziekte uren bepaald worden op basis van de ziekte registratie in de verzuimmodule er geen ORT en meeruren bij ziekte gecompenseerd worden. 

Wanneer er sprake is van ORT tijdens verlof, dan moet, naast het opgeven van component 10500 Verlof tijdens ziekte ook het aantal verlofuren op component 10320 Verlof uren opgegeven te worden.

Wanneer ziekte uren worden geïmporteerd dan moeten deze uren niet de verlofuren bevatten, maar moeten die vastgelegd worden op component 10320 Verlof uren

De referteperiode voor de evt. compensatie ORT en Meeruren bij ziekte zal gebaseerd blijven op de oorspronkelijke startdatum van de ziekte (de koppeldatum). Dus ook voor berekening van de compensatie ORT en Meeruren bij ziekte na het verlof.

Blokkade onkostenvergoedingen

Als er sprake is van een blokkering van vergoedingen bij ziekte (zoals bijvoorbeeld reiskosten), dan zal deze blokkade ook tijdens het verlof plaatsvinden.

 

 

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Bijspaarregelingen pensioenfonds PGB

Pensioenfonds PGB kent twee bijspaarregelingen, PGB Pensioen Plus (PGBP) en PGB ouderdomspensioen Plus (OPP). Het gaat om regelingen, waarbij een individuele werknemer ervoor kan kiezen om, maandelijks of eenmalig, een inleg te doen om zo extra pensioen op te bouwen. Deze regelingen zijn niet verplicht bij cao, maar zijn afhankelijk van afspraken die werkgevers hebben gemaakt met PGB. Vanaf 2023 worden de bijspaarregelingen in de UPA opgenomen. De volgende door ons ondersteunde cao's zijn aangesloten bij pensioenfonds PGB:

 • Grafimedia
 • Groothandel in Groenten en Fruit
 • Kaaspakhuisbedrijf
 • Kartoflex

Voor deze cao's zijn tabellen 60600 PGB pensioen Plus, 60610 PGB pensioen Plus waardes, 60700 PGB Ouderdomspensioen Plus en 60710 PGB Ouderdomspensioen Plus waardes ingericht. Deze regelingen staan echter standaard uit, zodat voor klanten bij wie geen bijspaarregeling van toepassing is geen gegevens in de UPA worden opgenomen.

 

Als er bij jullie geen bijspaarregeling van toepassing is, hoef je geen verdere actie te ondernemen.

Gebruik maken van de bijspaarregeling op cao-niveau

Als je gebruik maakt van onze cao-ondersteuning voor één of meer van de bovenstaande cao's én één of meer van jullie werknemers maken gebruik van een bijspaarregeling, dan voer je eenmalig de volgende acties uit.

 1. Bepaal welke van de twee bijspaarregelingen van toepassing is, of dat wellicht beide bijspaarregelingen van toepassing zijn. Voor een werknemer kan er slechts één van de twee regelingen van toepassing zijn, maar bij sommige werkgevers komen zowel werknemers met variant PGB Pensioen Plus als werknemers met variant PGB ouderdomspensioen Plus voor.
 2. Zet de regeling die van toepassing is aan. Dit doe je als volgt:
  • Ga naar tabel 60600 PGB pensioen Plus en/of tabel 60700 PGB Ouderdomspensioen Plus (afhankelijk van de variant(en) die bij jullie van toepassing is/zijn)
  • Kies voor Wijzigen
  • Wijzig parameter "Regeling is in gebruik" naar "Ja"
  • Kies voor Opslaan
 3. Journaliseer component 51920 Inleg PGB Pensioen Plus en/of component 52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus debet op balans grootboekrekeningnummer.

Met een transactie op component 42600 kun je een inleg opgeven voor PGB pensioen Plus en met een transactie op component 42610 kun je een inleg opgeven voor PGB ouderdomspensioen Plus. Deze inleg wordt hiermee beschouwd als grondslag voor de bijspaarregeling en zal worden gerapporteerd in de pensioenaangifte. De inhouding op het salaris vindt plaats op component 51920 Inleg PGB Pensioen Plus en/of component 52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus.

 

Let op:

 • Er kan sprake zijn van een maandelijkse inleg of van een eenmalige inleg. Let er in het geval van een eenmalige inleg op, dat je ook een einddatum voor de transactie opgeeft.
 • Voor een werknemer kan slechts één van deze regeling van toepassing zijn. Let goed op dat je de component voor de juiste regeling gebruikt.

Gebruik maken van de bijspaarregelingen zonder cao-inrichting

Als je geen gebruik maakt van de bovengenoemde cao's, maar wel bent aangesloten bij pensioenfonds PGB, voer je de volgende acties uit:

 1. Je richt de bijspaarregeling(en) in in tabel 60100 (+100). Let hierbij op de inrichting van de volgende parameters:

  Parameter
  Keuze
  Regeling is in gebruik Nee
  Maar niet voor Pensioen fonds specifiek
  Rekenwijze Periode franchise
  Factor in dienst Niet afbreken
  Eindigen per AOW leeftijd Ja
  Bepalen einddatum Eerste dag maand gebeurtenis
  Factor uit dienst Niet afbreken
  Berekeningsniveau IKV
  Product kenmerk 07-PGB: U0557-2007: Individueel extra inleggen
  Product variant

  07-PGB: PGBP: PGB pensioen plus

  of

  07-PGB: OPP: PGB ouderdomspensioen plus

   

 2. Je richt de bijbehorend tabel met percentages, waardes en franchises (60110 +100) als volgt in:

   

  PGB Cartoflex.png

   

 3. Je richt een component in als grondslag voor de regeling. Je kunt hiervoor een kopie maken van component 42600 Vast bedrag 1 voor pensioen/regeling. Deze component komt niet tot uitbetaling, maar moet wel worden toegevoegd op de periodegrondslag voor de regeling. Deze component gebruik je als een werknemer een bedrag inlegt.

   

  PGB pensioenplus.png

   

   

   

 4. De inleg wordt vervolgens ingehouden op het premie-component 50920 (+200) dat bij de ingerichte regeling hoort. Journaliseer deze premie-component debet op een balansrekening.

Let op:

 • Er kan sprake zijn van een maandelijkse inleg of van een eenmalige inleg. Let er in het geval van een eenmalige inleg op, dat je ook een einddatum voor de transactie opgeeft.
 • Voor een werknemer kan slechts één van deze regeling van toepassing zijn. Let goed op dat je de component voor de juiste regeling gebruikt.

Actie

 • Als er geen bijspaarregeling van toepassing is, hoef je geen actie te ondernemen
 • Als je gebruikmaakt van onze cao-ondersteuning zet je de regeling(en) aan en journaliseer je de betreffende componenten, zoals hierboven beschreven
 • Als je geen gebruik maakt van onze cao-ondersteuning, maar wel van de bijspaarregelingen van pensioenfonds PGB, richt je een regeling en de bijbehorende componenten in, zoals hierboven beschreven

 

 

Indicatie Generatiepact voor pensioenuitvoerders TKP en PGB

Voor pensioenuitvoerders TKP en PGB wordt de indicatie Generatiepact is "J" altijd doorgegeven zodra er sprake is van Generatiepact, ook als de Generatiepact regeling geen invloed heeft op het pensioen. De standaard UPA werkwijze is om alleen "J" door te geven bij Generatiepact als deze regeling ook daadwerkelijk invloed heeft op het pensioen.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

 

 

Opgeloste meldingen

Gewijzigde standaard overzichten Verloonde uren / Loon SV

Naam standaard overzicht Verloonde uren (loonaangifte) gewijzigd naar Verloonde uren 

Het standaard overzicht Verloonde uren toonde niet altijd het gewenste resultaat wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof. De verlofuren van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof werden niet altijd correct meegenomen op dit overzicht.

Om het juiste aantal uren te kunnen tonen wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof is er een nieuwe cumulatief 480 - Vaste betaalde uren aangemaakt. Deze cumulatief wordt getoond in plaats van cumulatief 470 - Vaste betaalde uren.

 

Let op!

Dit overzicht toont de actuele uren per periode. Correcties van uren over voorgaande jaren worden in het vorig jaar vermeld op dit overzicht. In de loonaangifte worden deze uren vermeld in de periode waarin de TWK is gedaan.

 

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Naam (en inhoud) standaard overzicht Verloonde uren en Loon SV naar Verloonde uren en Loon SV (loonaangifte)

Met ingang van deze release is de naam van het overzicht Verloonde uren en Loon SV gewijzigd naar Verloonde uren en Loon SV (loonaangifte). Tevens is de inhoud van dit overzicht gewijzigd zodat de juiste waardes van de verloonde uren en het loon SV op dit overzicht getoond worden die ook in de loonaangifte gerapporteerd worden. Onderstaande componenten zijn te zien op dit overzicht.

Nummer
Naam
71480 Betaalde uren
92080 08-Loon WN verz.

 

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Netto-bruto deel KM vergoedingen in 2023 ten onrechte niet berekend

Als er sprake is van een KM vergoeding waarhij het bovenmatige deel gebruteerd moet worden, dan werd dit ten onrechte vanaf 2023 niet meer gedaan.

Dit is nu hersteld.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Branche Metaal & Techniek

Met ingang van 1 januari 2023 eindigt de premieplicht voor de WIA-werknemersverzekering 48 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Voorheen was dit 24 maanden voor AOW-gerechtigde leeftijd. In tabel 60500 WIA-werknemersverzekering is de parameter Correctie maanden per 1 januari 2023 aangepast naar 48.

Waar overrides gedaan zijn, kunnen deze verwijderd worden

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Cao Apotheken

Met ingang van 1 januari 2023 maakt de cao Apotheken een onderscheid tussen overwerk (artikel 26) en meewerk (artikel 25). Per 1 januari 2023 is daarom op cao-niveau component 43010 Meeruren ingericht. Op deze component kun je het aantal gewerkte meeruren in een periode opgeven. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met het uurloon en er wordt vakantiegeld over gereserveerd. Daarnaast zijn deze meeruren pensioengevend voor pensioenfonds PMA en vormen zij als zodanig grondslag voor de SBA-premie. Voor het bepalen van de transitievergoeding tellen uitsluitend de uren mee.

 

Let op: uitsluitend de meeruren mogen op deze component geboekt worden. Bij overschrijding van de normale arbeidsduur van 1878 uur per jaar overschreden wordt, is er sprake van overwerk. Als overwerk niet in vrije tijd opgenomen wordt, maar uitbetaald dient te worden, kun je daarvoor onveranderd de uit te betalen overuren boeken op component 41100 Overwerkuren 125%. Deze vergoeding voor overuren is niet pensioengevend.

 

Daarnaast is per 1 januari 2023 tabel 60020 Pensioen meerdere varianten waardes aangepast naar de per 1 januari 2023 geldende waardes.

Actie

 • Journaliseer component 43010 Meeruren debet op een kosten grootboekrekeningnummer. Vanaf 1 januari 2023 boek je gewerkte meeruren op deze component.

 

Cao Beroepsgoederenvervoer

Maximering eenmalige uitkering

Werknemers onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer ontvangen in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250 bruto. Deze uitkering wordt berekend pro rata van de gemiddelde deeltijdfactor over het jaar 2022. Echter mag de eenmalige uitkering niet hoger worden dan € 250 bij een deeltijdfactor van meer dan 1. De inrichting in tabel 50500 Eenmalige uitkering januari 2023 is daarom aangepast. Het maximum wordt niet afgebroken.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Cao Gehandicaptenzorg

De cao Gehandicaptenzorg kent een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5%, van 8,33% naar 8,83%. Alleen werknemers die in de maand december 2023 in dienst zijn, hebben recht op deze verhoging, werknemers die in de loop van 2023 uitdiensttreden hebben recht op de reguliere eindejaarsuitkering van 8,33%.

 

Om dit in Payroll mogelijk te maken, is de eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering ingericht als een separate extra uitkering, in tabel 50600 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Op cao-niveau zijn de componenten die de grondslag vormen voor de eindejaarsuitkering ingericht als grondslag voor de eenmalig verhoogde uitkering. Dat zijn de volgende componenten:

Nummer
Naam
10010  Periode salaris
10060  Gewerkte uren (uurloners)
10260  Uitbetaalde ziekte uren
14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen)
14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen)
14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
42900  Verlof verkopen
42910  Afrekenen verlofsaldo
42920  Afrekenen verlofsaldo negatief
42930  Uitbetalen verlofrecht
42950 Verlof kopen (bron salaris)
42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering)
42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)
43000  Meeruren
43960  Meeruren ziek
44510  Korting ivm ziekte

 

Als je eigen componenten hebt ingericht, die grondslag zijn voor de eindejaarsuitkering, dan richt je deze componenten ook in als grondslag voor de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je maakt daarvoor een versie aan voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023, waarbij je het component inricht als Eenmalige verhoogde eindejaarsuitkering (geen referentiesalaris).

 

cao ghz 1.png

 

De reservering van de verhoogde eenmalige uitkering wordt op de salarisstrook getoond als Res. extra eindejaarsuitkering. Als je deze reservering niet op de salarisstrook wilt tonen, kun je dit uitzetten door in cumulatief 50420 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering reservering de pinnetjes bij Label en bij Tonen op salarisstrook te verwijderen.

 

cao ghz 2.png

Actie

 • Als je eigen componenten hebt ingericht, die grondslag zijn voor de eindejaarsuitkering, dan richt je deze componenten ook in als grondslag voor de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je maakt daarvoor een versie aan voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023, waarbij je het component inricht als Eenmalige verhoogde eindejaarsuitkering (geen referentiesalaris).
 • Journaliseer component 48200 Uitbetaling eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering debet op de kosten grootboekrekeningnummer
 • Als je deze reservering niet op de salarisstrook wilt tonen, verwijder je in cumulatief 50420 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering reservering de pinnetjes bij Label en bij Tonen op salarisstrook.
 • Het is mogelijk om werknemers uit te sluiten van deelname aan de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je voert dan een transactie op op component 48040 Uitsluiten van deelname aan eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023.

 

Cao Kaaspakhuisbedrijf

Pensioenfonds PGB heeft aangegeven dat het maximum pensioengevend salaris voor 2023 is gewijzigd van € 40.880 naar € 40.846. Daarom is in tabel 60010 Pensioen waardes de maximum grondslag gewijzigd naar € 40.846 - € 18.214 = € 22.632.

 

Cao Voortgezet onderwijs

De inrichting van tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen was voor de cao Voortgezet onderwijs anders dan voor de cao Primair onderwijs. Dit kwam voort uit het feit dat er in de cao Primair onderwijs wel een aanvulling bestaat op het geboorteverlof en in de cao Voortgezet onderwijs niet. Daarom was er bij parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof voor cao Voortgezet onderwijs geen cao-inrichting gedaan. Daardoor stond deze parameter, anders dan bij betaald ouderschapsverlof en anders dan bij de cao Primair onderwijs, default ingericht als Percentage van korting. Vanuit onze klanten bestond er de wens om voor beide cao's voor zowel ouderschapsverlof als geboorteverlof een gelijke werkwijze te hebben en daarmee een gelijke inrichting. Daarom is in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen voor cao Voortgezet onderwijs bij de parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof per 1 januari 2023 ook de keuze UWV betaling meenemen ingericht. Mocht er in een later stadium wel sprake zijn van een aanvulling op het geboorteverlof vanuit de cao Voortgezet onderwijs, dan zal de werking voor beide cao's en voor beide types verlof gelijk zijn.