Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.211.02 - Patch

20-01-2023 13:00 (Bijgewerkt op 20-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 304 Weergaven

 

Mededelingen

In deze release notes van versie 211.02 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 211.   

 

Versie 211.02 zal op dinsdagavond 17 januari 2023 worden geïnstalleerd.  

 

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Bijspaarregelingen pensioenfonds PGB

In release V211.01 hebben we het mogelijk gemaakt om de bijspaarregelingen van pensioenfonds PGB te gebruiken. Door in de regelingtabel de parameter Regeling is in gebruik met "Ja" in te richten worden alle werknemers in de UPA gemeld met het regelingkenmerk, maar met onder andere regelingloon 0. PGB heeft ons nu echter laten weten dat door het leveren van het regelingkenmerk automatisch een brief wordt aangemaakt, die PGB uitsluitend wil versturen aan deelnemers aan de bijspaarregelingen. Daarom hebben we de inrichting voor de PGB bijspaarregelingen gewijzigd.

 

Zowel tabel 60600 PGB Pensioen Plus bijsparen als tabel 60700 PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen staan nu op cao-niveau ingericht met de parameter Regeling is in gebruik op "Ja" en met de parameter Alleen voor op "Handmatig". Hierdoor is de regeling wel standaard actief, maar worden werknemers uitsluitend op basis van handmatige deelname aan de regelingen in de UPA opgenomen. Deze handmatige deelname voer je op met een transactie op de betreffende salariscomponent, met een begin- en indien van toepassing een einddatum.

 

Afhankelijk van welke regeling van toepassing is, is dit salariscomponent 541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen af of salariscomponent 542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af.

 

PGB onderscheidt de volgende situaties:

 

Er is sprake van een maandelijkse inleg

In dit geval voer je de volgende transacties op

Actie
Regeling PGB pensioen Plus bijsparen
Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen
Dwing deelname af

541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen

Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op

542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af

Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op

Bedrag inleg opgeven

42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus

 • Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op
 • Voer als prijs het maandelijks in te houden bedrag op

42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus

 • Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op
 • Voer als prijs het maandelijks in te houden bedrag op

 

De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk salariscomponent 51920 Inleg PGB Pensioen Plus of salariscomponent 52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus.

 

Er is sprake van een eenmalige inleg

In dit geval voer je de volgende transacties op

Actie
Regeling PGB pensioen Plus bijsparen
Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen
Dwing deelname af

541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen

Voer de begin- en de einddatum op

542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af

Voer de begin- en de einddatum op

Bedrag inleg opgeven

42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus

 • Voer de begin- en de einddatum op
 • Voer als prijs eenmalig in te houden bedrag op

42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus

 • Voer de begin- en de einddatum op
 • Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op

 

De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk salariscomponent 51920 Inleg PGB Pensioen Plus of salariscomponent 52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus. In de UPA wordt een einddatum voor de regeling meegegeven.

 

Er is sprake van meerdere inleggen per jaar

Het is mogelijk dat een werknemer niet iedere maand, maar wel meerdere malen per jaar inlegt. Bijvoorbeeld bij uitbetaling van vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering. Het is dan toegestaan om in de maanden waarin niet wordt ingelegd wel regelinggegevens mee te sturen.

In dit geval voer je de volgende transacties op

Actie
Regeling PGB pensioen Plus bijsparen
Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen
Dwing deelname af

541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen

Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op

542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af

Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op

Bedrag inleg opgeven

42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus

 • Voer voor iedere inleg de begin- en de einddatum op
 • Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op

42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus

 • Voer voor iedere inleg de begin- en indien van toepassing de einddatum op
 • Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op

 

De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk salariscomponent 51920 Inleg PGB Pensioen Plus of salariscomponent 52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus. In de maanden waarin geen inleg wordt gedaan hoeft er geen bedrag opgegeven te worden, maar kan de deelname door blijven lopen.

Actie

 • Als er werknemers deelnemen aan de bijspaarregelingen voor je de hierboven beschreven transacties op. Mogelijk heb je naar aanleiding van de vorige release het bedrag voor de inleg al opgevoerd. Let er dan op, dat je ook een transactie aanmaakt voor de deelname aan de regeling.

 

 

 

Opgeloste meldingen

Vastloper op component 440630/440830/5440880 KM Netto bruto

Wanneer er sprake is van KM transacties met een transactiedatum vóór de verwerkingsperiode en er is sprake van een netto-bruto vergoeding, dan ontstond er een vastloper na de patch van 16 januari 2023.

 

Dit is nu opgelost.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Kaaspakhuisbedrijf

Pensioenfonds PGB heeft aangegeven dat het de franchise voor 2023 is gewijzigd van € 18.214 naar € 18.199. Daarom is in tabel 60010 Pensioen waardes de franchise gewijzigd naar € 18.199 en maximum grondslag naar € 40.846 - € 18.199 = € 22.647.