Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.237.01

09-02-2024 24:21 (Bijgewerkt op 09-02-2024)
 • 5 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1096 Weergaven

 

 

 

JorisReussink_0-1707394596574.png

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 

 

Mededeling

We willen je informeren dat Visma.net Payroll release 237.01 gepland staat voor donderdagavond 8 februari.

 

Dit zijn de bijbehorende release notes. Hierin vind je een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.

 

Printervriendelijke pagina

Wil je deze release notes liever afdrukken? Geen probleem! Een printervriendelijke versie van deze notities is beschikbaar. Je kunt deze openen door naar boven te gaan en te klikken op de optieknop. Daar kun je een Printervriendelijke pagina openen.

JorisReussink_1-1704401742124.png

 

 

 

 

Opgeloste meldingen

Meeruren bij ziekte soms te laag aantal uren (wel correctie waarde)

Wanneer in de periode waarin er 11550 Meeruren bij ziekte werden berekend er ook sprake is van een wijziging van deeltijdfactor dan werden de meeruren verkeerd berekend (het totale bedrag van de meeruren bij ziekte was wel goed). Dit verkeerde aantal uren leidde vervolgens o.a. tot een verkeerd berekende ORT compensatie bij ziekte maar ook een verkeerd aantal verloonde uren in de loonaangifte.

 

Deze fout is in de jaarwerk release 235 ontstaan en heeft hiermee verkeerde resultaten vanaf 2023 gecreëerd (veelal met TWK in de januari 2024 salarisrun). Deze fout is nu hersteld vanaf 2023 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

 

Actie

 • Controleer ontstane TWK correcties (ook in 2023)

 

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Beroepsgoederenvervoer

In 2024 is de minimum pensioenleeftijd voor pensioenfonds vervoer gedaald van 21 jaar naar 18 jaar. Dit hebben wij met terugwerkende kracht per 1-1-2024 aangepast. Dit hebben wij verwerkt voor zowel de pensioenregeling (tabel 60000 Pensioen) als de de WIA-premie (tabel 60100 WIA-premie). Deze aanpassing zorgt er voor dat voor medewerkers tussen de 18 en 21 jaar er met terugwerkende kracht pensioen wordt berekend.

Actie

 • Er is geen actie vereist.

 

Cao Woondiensten

Voor de cao Woondiensten is er een definitief akkoord op 1 februari 2024. Er is een akkoord gegeven betreffende de volgende wijzigingen:

 • Een structurele loonsverhoging van 10% per 1 januari 2024.
 • Een structurele eindejaarsuitkering van 2% met ingang van december 2024.
 • 10% verhoging van de bereikbaarheidsvergoeding
 • Verhoging van de thuiswerkvergoeding

 

Structurele loonsverhoging

Er is een structurele loonsverhoging van 10% afgesproken. Deze loonsverhoging is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 van toepassing. De structurele loonsverhoging kun je in HRM op de gebruikelijke manier doorvoeren. In de handleiding Nieuwe CAO Woondiensten 2024 - verwerking salarisverhoging vind je een uitgebreide beschrijving van hoe je deze verhoging kunt doorvoeren. 

 

Belangrijk om te weten over deze structurele cao verhoging is het volgende:

 

De loonsverhoging van 10%, per 1 januari 2024 mag niet (dit is bevestigd door APG) met terugwerkende kracht worden doorgevoerd in het pensioengevend jaarinkomen.

 

Om dit voor SPW-klanten mogelijk te maken hebben wij tabel 50020 - Cao wijziging tbv jaarpensioengrondslag beschikbaar gesteld voor de cao Woondiensten. In deze tabel worden gegevens vastgelegd die in de nieuwe cao met terugwerkende kracht zijn afgesproken, maar niet mogen doorwerken in het jaarinkomen.

 

De inrichting in deze tabel is als volgt aangepast:

 • De tabel is op toepassing gezet van 01-01-2024 t/m 31-12-2024.
 • De CAO akkoord datum is op 01-02-2024 (datum van leden akkoord) gezet.
 • De datum (kolom Datum bij parameter Salarisverhoging) waarop de salarisverhoging in het systeem is doorgevoerd hebben we standaard op 01-02-2024 gezet. Dit zorgt ervoor dat het oude salaris (dat vastgelegd is op component 2300 in de vorige salarisrun) wordt meegenomen in het jaarinkomen. 
  Bij deze laatste datum is van belang dat deze binnen de verwerking van de salarisrun valt waarin de terugwerkende kracht salarisverhoging is doorgevoerd. Hierbij gaan we er vanuit dat dit wordt gedaan in de februari salarisrun. Wanneer de salarisverhoging pas in de maart salarisrun met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd, moet de salarisverhoging datum in deze tabel bij parameter 'Salarisverhoging' kolom 'Datum' worden aangepast naar een datum die binnen de verwerking van de maart salarisrun valt.
 • De overige cao aanpassingen (bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering van 2%) hebben geen invloed op het pensioen jaarinkomen.

 

LET OP !

 1. Voor werknemers die op 1 februari 2024 of later in het jaar in dienst zijn gekomen wordt geen rekening gehouden met de gegevens die in deze tabel zijn verwerkt. Dit betekent dat werknemers die op of na 1 februari in dienst zijn getreden het jaarinkomen is gebaseerd op het nieuwe salaris. 
 2. Voor werknemers die op 31 januari 2024 of eerder in dienst zijn gekomen, wordt bij het (opnieuw) vaststellen van het jaarinkomen wel rekening gehouden met de gegevens in deze tabel.
 3. We hebben niet het verhogingspercentage van 10% bij parameter Salarisverhoging gevuld. Aangezien de cao Woondiensten met CATS schalen en RSP factoren wordt gewerkt is de salarisverhoging niet exact 10% ten opzichte van het oude periode salaris. Daarom hebben wij in tabel 50020 de datum van 1 februari 2024 ingericht bij kolom Datum bij parameter Salarisverhoging. Hierbij gaan wij ervan uit, dat de salariswijziging in februari is uitgevoerd. Heb je de salarisverhoging niet in de salarisrun van februari verwerkt, maar wordt het verwerkt in de maart salarisrun, pas dan de datum naar de exacte datum waarin je de salarisverhoging hebt opgevoerd.

  Voorbeeld:
  Stel je hebt de salarisverhoging van 10% verwerkt op 20 februari 2024. En op dat moment bevind je in de salarisrun maart 2024 dan moet je de datum 20 februari 2024 opvoeren in deze tabel in de kolom Datum bij parameter Salarisverhoging.
 

 

Correctie foutief januari 2024 salaris

Heb je bij een werknemer in januari 2024 een foutief salaris gebruikt en je gaat dat corrigeren, dan zal dat, doordat dit samen valt met de structurele salarisverhoging, onterecht niet leiden tot een aanpassing van het jaarinkomen. Het jaarinkomen blijft, doordat het samen is gevallen met de met terugwerkende kracht verwerkte structurele loonsverhoging, gebaseerd op het oorspronkelijk foutieve salaris.

 

Als je deze fout wilt corrigeren in februari of in een latere periode, dan dien je gebruik te maken van component 9030 HM normsalaris t.b.v. jaarpensioengrondslag om het gecorrigeerd salaris toe te laten passen in het jaarinkomen. Je geeft dan op dit variabel component het fulltime periode salaris op met als startdatum 01-01-2024 of de startdatum van het dienstverband. 

 

Voorbeeld

In januari 2024 is bij een werknemer die is ingeschaald op schaal G (eindniveau € 3.789,-) een RSP-factor van 87% gebruikt. In januari is het jaarinkomen berekend met een fulltimesalaris van € 3.296,- (3789 * 87%). In de februari salarisrun is vervolgens met terugwerkende kracht de structurele cao salarisverhoging van 10% doorgevoerd. Deze verhoging, mag niet leiden tot een aanpassing van het jaarinkomen. Het systeem blijft nu het oorspronkelijk salaris gebruiken voor het jaarinkomen. 

 

Vervolgens kom je er bijvoorbeeld achter dat de RSP-factor in januari fout was. Deze is ten onrechte niet verhoogd. Dit had 89% moeten zijn. Je past dat aan bij de betreffende werknemer, maar deze correctie leidt nu niet tot een aanpassing van het jaarinkomen. Dat is onterecht. Dat zou wel moeten gebeuren, maar dan wel op basis van de oude salarisschaal.

 

Je moet dan middels component 9030 HM normsalaris t.b.v. jaarpensioengrondslag het normsalaris ingeven waarop het jaarinkomen gebaseerd had moeten worden. Je geeft dan op variabel component 9030 HM normsalaris t.b.v. jaarpensioengrondslag, met als startdatum 1 januari 2024, het fulltime periode salaris van € 3.372 (3789 * 89%) in.

De opgave van het normsalaris zorgt er nu voor dat het jaarinkomen gebaseerd zal worden op het gecorrigeerd fulltime salaris.

 

Structurele eindejaarsuitkering

Met ingang van 1 januari 2024 wordt er een structurele eindejaarsuitkering geïntroduceerd. Deze zal voor het eerst worden uitbetaald in december 2024. De eindejaarsuitkering bedraagt 2% van het individuele jaarsalaris. De eindejaarsuitkering is niet pensioengevend en geen grondslag voor het vakantiegeld. 

 

Het is de bedoeling dat deze eindejaarsuitkering wordt geïncorporeerd met bestaande bedrijfseigen regelingen. Meer hierover in paragraaf Aanpassen bedrijfseigen regeling.

 

De eindejaarsuitkering is ingericht in tabel 50500 Eindejaarsuitkering (Op Netherlands niveau Extra uitkering 1). We hebben deze extra uitkering hergebruikt. In het verleden (2019) was op CAO woondiensten deze extra uitkering 1 gebruikt voor een eenmalig uitkering. 

 

Tabel 50500 Eindejaarsuitkering is als volgt ingericht:

Parameter
Keuze
Extra uitkering in gebruik Ja
Berekeningsmethode Reservering bedrag
Percentage 2
Uitbetalingsmethode In ingestelde periode en in de periode na uit dienst
Startperiode reservering 1
Eindperiode reservering 12
Uitbetalingsperiode 12
Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte Ja
Extra salaris in jaarpensioengrondslag Nee

 

Grondslag eindejaarsuitkering

De volgende componenten zijn ingericht als grondslag voor de eindejaarsuitkering:

Nummer Naam
10010  Periode salaris
10060  Gewerkte uren (uurloners)
10100  Toeslag garantiesalaris
14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14170  Korting levensloopverlof (inclusief pensioen)
14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen)
14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen)
14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen)
14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14370  Korting onbetaald langdurend zorgverlof (inclusief pensioen)
14380  Korting onbetaald langdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen)
14390  Korting onbetaald langdurend zorgverlof (inclusief pensioen)
14400  Korting onbetaald langdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen)
14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
14930  Voorschot aanvullend geboorteverlof
14940  Aanvulling aanvullend geboorteverlof
20460  Gegenereerde onbetaalde uren
33230  Uitkering aanvullend geboorteverlof
42150  Persoonlijke toeslag
42910  Afrekenen verlofsaldo
42920  Afrekenen verlofsaldo negatief
44200  Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen)
44210  Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen)
44510  Korting ivm ziekte
44520  Korting ivm ziekte SFB
44530  Korting ivm zwangerschap
44540  Korting ivm ziekte door zwangerschap
2010150  Bron salaris t.b.v. fiets
2010250  Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie
2010350 Bron salaris t.b.v. aanvullende reiskostenvergoeding
2010450  Bron salaris t.b.v. studiekosten
2010550  Bron salaris t.b.v. telefoon/internetvergoeding
2010650  Bron salaris t.b.v. bedrijfsfitness
2010750  Bron salaris t.b.v. verlof
2010850  Bron salaris t.b.v. verlof 2
2019150  Bron salaris t.b.v. vrij doel 1
2019250  Bron salaris t.b.v. vrij doel 2
2019350  Bron salaris t.b.v. vrij doel 3
2019450  Bron salaris t.b.v. vrij doel 4
2019550  Bron salaris t.b.v. vrij doel 5

 

Eigen componenten grondslag voor Eindejaarsuitkering

Heb je in jouw omgeving eigen componenten die ook grondslag moeten zijn voor de eindejaarsuitkering, pas de configuratie van het betreffende component dan aan. Dit kun je doen door in het onderhoud van het component, op het tabblad Algemene informatie bij Grondslag eindejaarsuitkering de optie Eindejaarsuitkering (geen referentie salaris) te selecteren. Wanneer je dat doet zal het component meetellen in de grondslag voor de eindejaarsuitkering.

 

Berekende componenten t.b.v. de eindejaarsuitkering

De reservering en de uitbetaling van de eindejaarsuitkering worden op de volgende componenten berekend. 

Nummer
Omschrijving
Informatie
46180 Eindejaarsuitkering reservering

Op dit component wordt maandelijks de eindejaarsuitkering gereserveerd. 

 

Journalisering

Koppel dit component debet op een kosten grootboekrekening en credit op een balans grootboekrekening

46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering

Op dit component wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald bij uit dienst treden en in de uitbetalingsperiode. 

 

Journalisering

Koppel dit component debet aan een balans grootboekrekening

 

Ten behoeve van de financiële administratie is het van belang dat beide componenten worden gekoppeld aan de juiste grootboekrekeningnummers. 

 

Reservering op de salarisstrook

Het gereserveerde bedrag aan eindejaarsuitkering wordt onder op de salarisstrook als cumulatief getoond met label Res. eindejaarsuitkering.

 

Aanpassen bedrijfseigen regeling

Het is de bedoeling dat reeds bestaande bedrijfseigen regelingen worden opgenomen in de nieuwe structurele eindejaarsuitkering. Zie uitgebreide tekst uit het onderhandelingsresultaat:

 

Bij deze eindejaarsuitkering gelden de volgende aanvullende afspraken:

 • Reeds bestaande bedrijfseigen regelingen worden geïncorporeerd in de CAOeindejaarsuitkering. Het incorporeren betreft zowel nominale als procentuele bedrijfseigen regelingen. Het incorporeren geldt zowel voor jaarbedragen als bedragen per maand.
 • Met bedrijfseigen regelingen bedoelen we in dit kader vaste, structurele, aanvullende beloningselementen, anders dan het salaris of de vakantietoeslag, die op iedere medewerker of groepen van medewerkers binnen de corporatie van toepassing zijn (zoals bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering of 13e maand). Regelingen die samenhangen met individuele prestaties of de prestaties van de corporatie als geheel dan wel waarvoor jaarlijks een bestuursbesluit nodig is, vallen hier niet onder. Ook de beloningselementen die het gevolg zijn van het beoordelingssysteem vallen hier niet onder.
 • Alle bestaande bedrijfseigen regelingen van het type zoals bovenstaand gedefinieerd worden bevroren. Dit betekent dat er geen nieuwe of hogere bedrijfseigen regelingen van dit type binnen de corporaties kunnen worden afgesproken. Ook kunnen deze bedrijfseigen regelingen niet afgebouwd gaan worden. − Eventuele afbouwregelingen met betrekking tot bestaande bedrijfseigen regelingen afgesproken vóór 1 januari 2024, blijven van kracht.

 

En een aantal voorbeelden uit het onderhandelingsresultaat:

 

Bijlage 1 

Voorbeelden van uitwerking (later aan te vullen) 

Corporatie X heeft al een bedrijfseigen eindejaarsuitkering van 4% 

 • Gevolgen voor medewerker van corporatie X: de medewerker ontvangt in 2024 een CAO-loonsverhoging van 10%, een CAOeindejaarsuitkering van 2% en een bedrijfseigen eindejaarsuitkering van 2%. 

Corporatie Y heeft al een bedrijfseigen eindejaarsuitkering van 1% 

 • Gevolgen voor medewerker van corporatie Y: de medewerker ontvangt in 2024 een CAO-loonsverhoging van 10% en een CAOeindejaarsuitkering van 2% (de bedrijfseigen regeling is hierin geïncorporeerd). 

Corporatie Z heeft geen eindejaarsuitkering 

 • Gevolgen voor medewerker van corporatie Z: de medewerker ontvangt in 2024 een CAO-loonsverhoging van 10% en een CAOeindejaarsuitkering van 2%. 

 

Heb je in jouw administratie een bedrijfseigen regeling in gebruik en het percentage van de regeling is hoger dan 2%, verlaag dan het percentage met 2%. Doe dit in het onderhoud van de regeling met als ingangsdatum 1 januari 2024 bij parameter Percentage.

 

Heb een bedrijfseigen regeling die 2% of lager is, zet dan de regeling uit. Dit kun je doen door in het onderhoud van de regeling bij parameter Extra uitkering in gebruik de keuze op Nee te zetten. Doe dit met als ingangsdatum 1 januari 2024.

 

Bereikbaarheidsvergoeding

De bereikbaarheidsdienstvergoeding is met ingang van 1 januari 2024 met 10% verhoogd. 

Op de volgende componenten is met terugwerkende kracht het bedrag geüpdatet:

Nummer
Omschrijving
Waarde
42000 Bereikbaarheidsdienst MA-VR € 21,10
42010 Bereikbaarheidsdienst ZA - ZO € 52,66
42020 Bereikbaarheidsdienst volle week € 210,76

 

Wanneer deze componenten reeds in januari zijn verloond, dan zal er met terugwerkende kracht met het nieuwe bedrag worden gerekend. 

 

Thuiswerkvergoeding

Met ingang van 1 februari is in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding bij parameter Thuiswerkvergoeding het bedrag aangepast naar het onbelaste maximale fiscale bedrag per 1 januari 2024, zijnde € 2,35.

 

Actie

 • Heb je de salarisverhoging van 10% niet in de salarisrun van februari verwerkt, maar wordt het verwerkt in de maart salarisrun, wijzig dan de datum in de kolom Datum bij parameter Salarisverhoging naar de exacte datum waarin je de salarisverhoging hebt ingevoerd.
 • Als je foutief salaris in januari wilt corrigeren, in of na de salarisrun waarin de salarisverhoging is doorgevoerd, dien je gebruik te maken van component 9030 HM normsalaris t.b.v. jaarpensioengrondslag om het gecorrigeerd salaris toe te laten passen in het jaarinkomen.
 • Journaliseer de eindejaarsuitkering reservering en uitbetaling componenten:
  • Koppel component 46180 Eindejaarsuitkering reservering debet aan een kosten grootboekrekening en credit aan een balans grootboekrekening,
  • Koppel component 46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering debet aan een balans grootboekrekening.
 • Configureer indien van toepassing eigen aangemaakt componenten die grondslag moeten zijn voor de berekening van de eindejaarsuitkering. 
  • Dit kun je doen door in het onderhoud van het betreffende component, op het tabblad Algemene informatie, bij Grondslag eindejaarsuitkering de optie Eindejaarsuitkering (geen referentie salaris) te selecteren.
 • Zijn er reeds bedrijfseigen regeling van toepassing, pas deze dan aan. 
  • Is de bedrijfseigen regeling, bijvoorbeeld een eigen eindejaarsuitkering of een 13e maand, hoger dan 2%, verlaag dan in de bestaande regeling het percentage met 2%. 
  • Is de bedrijfseigen regeling, bijvoorbeeld een eigen eindejaarsuitkering, 2% of lager, zet deze eigen regeling dan uit.

 

 

JorisReussink_1-1704362184514.png

 

Medewerkers