Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.238

16-02-2024 16:03 (Bijgewerkt op 16-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1045 Weergaven

 

 

 

JorisReussink_0-1707993793033.png

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 

 

Mededeling

We willen je informeren dat Visma.net Payroll release 238 gepland staat voor vrijdagavond 16 februari.

 

Dit zijn de bijbehorende release notes. Hierin vind je een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.

 

Printervriendelijke pagina

Wil je deze release notes liever afdrukken? Geen probleem! Een printervriendelijke versie van deze notities is beschikbaar. Je kunt deze openen door naar boven te gaan en te klikken op de optieknop. Daar kun je een Printervriendelijke pagina openen.

JorisReussink_1-1704401742124.png

 

 

 

 

Nieuwe functionaliteit

Berekening opslag sociale premies VT, EU, DI, etc.

In eindejaars release 235 hebben we de berekening van de opslag voor sociale premies over het vakantiegeld/eindejaarsuitkering/duurzame inzetbaarheid en andere extra uitkeringen aangepast. We hebben hier veel vragen en opmerkingen over gekregen:

 

In de januari berekening werd er een te grote correctie van het reeds gereserveerde saldo gedaan. Dit werd veroorzaakt door een aantal factoren:

 • In de berekening wordt er onjuist omgegaan met openingssaldo. 
 • Tevens ontstaan er ten onrechte correcties als er in voorgaande jaren verschillende percentages zijn opgegeven.
 • In de correctie werden alle reserveringen meegenomen in de grondslag ook al werden die in het verleden niet gejournaliseerd.

 

Daarnaast zijn we wat kort door de bocht geweest met het aanpassen naar de nieuwe Gemaximeerde methode. Op veler verzoek hebben we de oude Gesplitste, niet gemaximeerde methode van opslag sociale premies weer beschikbaar gemaakt. Deze hebben we niet alleen weer beschikbaar gemaakt, het is ook weer de default methode geworden. 

 

De nieuwe Gemaximeerde methode zoals geïntroduceerd in release 235 zorgt ervoor dat, aan het eind van elke periode, exact het bedrag aan sociale premies over de diverse reserveringen (VT, EU, DI) in de boekhouding is gereserveerd. Gaat een werknemer bijvoorbeeld uit dienst aan het einde van de periode en een afrekening van het vakantiegeld, en eindejaarsuitkering wordt in de daaropvolgende periode gedaan, dan staan de exacte verschuldigde sociale premies voor deze betalingen gereserveerd. Daarbij wordt voortschrijdend cumulatief rekening gehouden met het maximum SV/Zvw loon.

 

Om het juiste bedrag in de boekhouding te krijgen is in de januari/periode 1 run van 2024 het reeds gereserveerde bedrag zoals opgenomen in de boekhouding gecorrigeerd. 

Stel er stond een bedrag aan sociale premies VT (periodiek 20%) opgenomen in de boekhouding van € 700,- (reservering VT: € 3.500 * 20%) over 2023. Maar voor een werknemer waarbij er in januari 2024 een grondslagaanwas ruimte tot het maximum sv loon was van € 2000,- en de premiepercentages bij elkaar opgeteld 17,38% zijn. Dan zou die € 700,- te veel zijn op het moment dat het vakantiegeld op dat moment tot uitbetaling zou komen. Dan zouden de daadwerkelijk verschuldigde SV premies over de uitbetaling van het vakantiegeld namelijk maximaal € 347,6 (€ 2000,- * 17,38%) kunnen zijn. 

 

Doordat de verschuldigde SV premies niet € 700,-, maar € 347,60 zijn, heeft er een een correctie over het reeds gereserveerd plaatsgevonden. In dit geval is een bedrag van € 352,40 (€ 700,- / € 347,60) gecorrigeerd.

 

Deze correctie wordt voortschrijdend cumulatief gedaan met terugwerkende kracht vanaf de eerste verloning in Payroll. Hierbij werd ten onrechte de openingssaldo's van de reeds gereserveerde bedragen (VT, EU, etc.) niet meegenomen. Hierdoor kon er een onjuiste correctie zijn ontstaan. Dit is nu opgelost.

 

Daarnaast werd er ten onrecht geen rekening mee gehouden dat er verschillende percentages kunnen zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld het ene jaar werd er 17% opslag sociale premies gereserveerd en het volgende jaar 18%. Was dat het geval dan werd er een onjuiste correctie berekend. Ook dit is nu opgelost.

 

En als laatste werd in de correctie alle reserveringsregelingen als grondslag meegenomen ook al waren die in het verleden niet gejournaliseerd. Dit is nu aangepast. In de gemaximeerde berekening worden nu alleen gereserveerde bedragen als grondslag voor de opslag sociale premies meegenomen als er een grootboekrekeningnummer is geselecteerd op het gesplitste component t.b.v. de res. soc. premie VT, EU, DI, etc.. Hoe je dit kunt instellen kun je lezen in paragraaf Grondslag voor opslag sociale lasten instellen.

 

Twee methodes om de opslag te berekenen

Met de nieuwe functionaliteit voor het berekenen van een opslag sociale premies wordt er één opslag berekend over het totaal van alle gereserveerde bedragen. Van een aantal van jullie kregen we het verzoek de gesplitste systematiek ook te blijven ondersteunen. Dat hebben we nu ook weer mogelijk gemaakt. 

 

We hebben de manier waarop je de opslag sociale premies wilt berekenen instelbaar gemaakt. Je kunt dit instellen in tabel 30000 Klant instellingen (Configuratie → Regelingen → Tabellen → 170DeviatingSocialResPerc). Default hebben we de methode ingesteld op de Gesplitst, niet gemaximeerde methode. 

 

Hier kun je een keuze maken uit de volgende methodes:

 • Gemaximeerd
 • Gesplitst, niet gemaximeerd (default)

 

 
JorisReussink_6-1708088802025.png

 

 

Gemaximeerd

Bij de keuze Gemaximeerd wordt er een VCR berekende opslag sociale premies berekend, waarbij rekening wordt gehouden met het maximum premieloon. De opslag voor sociale premies wordt dan over het totaal aan gereserveerde bedragen gedaan. Dus over het totaal gereserveerde bedrag aan Vakantiegeld, Extra uitkering 1 (t/m 6) en Duurzame inzetbaarheid.

 

Hierin heb je wel de mogelijkheid om in te stellen over welke regelingen er sociale lasten moeten worden berekend. Hoe je dit kunt instellen kun je lezen in paragraaf Grondslag voor opslag sociale lasten instellen.

 

De opslag voor sociale premies wordt bij deze methode berekend op component 69960 - Reservering sociale premies VAK/EJU/etc.. 

Standaard zal bij het gebruik van deze methode een opslag worden berekend op basis van de premiepercentages welke van toepassing zijn voor de betreffende werknemer. Het is mogelijk om hiervan af te wijken. Dat kun je doen door een vaste waarde in te geven in tabel 30000 Klant instellingen (Configuratie → Regelingen → Tabellen → 170DeviatingSocialResPerc).

 

 
JorisReussink_7-1708088859629.png

 

Belangrijk om te weten is dat wanneer je de Gemaximeerd methode gebruikt, de opslag periodiek wordt gecorrigeerd. Hierdoor zou je een schommelend effect kunnen zien in de periodiek gereserveerde sociale premies. De gereserveerde bedragen worden namelijk bijgesteld naar het bedrag dat je daadwerkelijk verschuldigd bent als op dat moment de reserveringen tot uitbetaling zouden komen.

 

Grondslag voor opslag sociale lasten instellen

Het is nu in de gemaximeerde methode configureerbaar gemaakt welke reserveringen er als grondslag moeten dienen voor de opslag berekening. Dit kun je doen door op de reeds bestaande opslag componenten een grootboekrekeningnummer te selecteren. Heb je een grootboekrekeningnummer ingesteld staan op één van onderstaande componenten dan zal de regeling worden meegenomen in de gemaximeerde opslag.

 

Nummer Naam
45300 Res. soc. premies vakantiegeld
45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering
46500 Res. soc. premies extra uitkering 1
47500 Res. soc. premies extra uitkering 2
48500 Res. soc. premies extra uitkering 3
48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering
146500 Res. soc. premies extra uitkering 4
147500 Res. soc. premies extra uitkering 5
148500 Res. soc. premies extra uitkering 6
443010 Res. soc. premies duurzame inzetbaarheid

 

Staat er bijvoorbeeld een grootboekrekeningnummer ingesteld op de componenten 45300 Res. soc. premies vakantiegeld en 46500 Res. soc. premies extra uitkering 1 dan zal er een opslag berekend worden over het totaal gereserveerde bedrag van vakantiegeld en extra uitkering 1. De overige regelingen worden dan buitenbeschouwing gelaten.

 

 

Openingsstand al gereserveerde sociale premies

Wanneer je voor het eerst gebruik gaat maken van deze functionaliteit, bijvoorbeeld wanneer je voor het eerst gaat werken met Payroll, dan kun je middels component 69930 Openingsstand al gereserveerde soc. premies VAK/EJU/enz het het reeds gereserveerde bedrag aan sociale lasten per werknemer ingeven. Het systeem zal dan het reeds gereserveerde bedrag meenemen in de VCR berekening. 

 

Geef je geen openingsstand sociale premies in, dan zal er door het systeem, met een bedrag aan sociale lasten over het al eerder gereserveerde bedrag (bijvoorbeeld 45290 Al eerder gereserveerd vakantiegeld) rekening houden gebaseerd op het op dat moment geldende premiepercentage.

 

Gesplitst, niet gemaximeerd

Bij de keuze Gesplitst, niet gemaximeerd (dit is de default methode) wordt er per gereserveerd bedrag afzonderlijk een opslag ten behoeve van de sociale premies berekend. Op de volgende componenten wordt een opslag sociale premies berekend:

 

Nummer Naam
45300 Res. soc. premies vakantiegeld
45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering
46500 Res. soc. premies extra uitkering 1
47500 Res. soc. premies extra uitkering 2
48500 Res. soc. premies extra uitkering 3
48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering
146500 Res. soc. premies extra uitkering 4
147500 Res. soc. premies extra uitkering 5
148500 Res. soc. premies extra uitkering 6
443010 Res. soc. premies duurzame inzetbaarheid

 

Standaard zal bij het gebruik van deze methode een opslag worden berekend op basis van de premiepercentages welke van toepassing zijn voor de betreffende werknemer. Het is mogelijk om hiervan af te wijken. Dat kun je doen door een vaste waarde in te geven in tabel 30000 Klant instellingen (Configuratie → Regelingen → Tabellen → 170DeviatingSocialResPerc).

 

JorisReussink_7-1708088859629.png

 

Het is in deze methode ook mogelijk om per te reserveren opslag sociale premies een vast premie percentage te hanteren. Dit kun je instellen door op het betreffende component op het tabblad Geavanceerde informatie bij Factor een constante factor in te stellen. Zie als voorbeeld onderstaande afbeelding.

 

JorisReussink_0-1708095681536.png

 

Het systeem bepaald in de volgende volgorde welk premie percentage gebruikt moet worden. 

 1. Is er een percentage als factor ingesteld op het component dan wordt dat percentage in de opslag berekening gebruikt, als die niet gevuld is dan,
 2. Dan wordt het vaste percentage dat als waarde is ingesteld in tabel 30000 Klant instellingen (Configuratie → Regelingen → Tabellen → 170DeviatingSocialResPerc), als die niet gevuld is dan,
 3. Wordt het een door het systeem bepaald percentage. Dit percentage komt tot stand door alle premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke zorgverzekering bij elkaar te tellen. 

 

In deze methode wordt er ook voortschrijdend cumulatief gerekend, maar zonder rekening te houden met het maximum premieloon. Wijzigt het percentage bijvoorbeeld doordat bij de jaarovergang er nieuwe premiepercentages zijn vastgesteld dan zal het reeds gereserveerde bedrag worden gecorrigeerd op basis van de nieuwe premie percentages. Dit kan ook voorkomen in situaties waarin een werknemer aanvankelijk de hoge AWf-premie verschuldigd was, maar later wordt gewijzigd naar de lage AWf-premie. Op dat moment zal er ook een correctie plaatsvinden op het reeds gereserveerde bedrag.

 

Openingsstand al gereserveerde sociale premies

Wanneer je voor het eerst gebruik gaat maken van deze functionaliteit, bijvoorbeeld wanneer je voor het eerst gaat werken met Payroll, dan kun je middels de in de tabel benoemde componenten per reserveringsregeling het reeds gereserveerde bedrag aan sociale lasten per werknemer ingeven. Het systeem zal dan het reeds gereserveerde bedrag meenemen in de VCR berekening. 

 

Nummer

Naam

45360 Openingsstand al gereserveerde soc. premies VAK
46520 Openingsstand al gereserveerde soc. premies EU 1
47520 Openingsstand al gereserveerde soc. premies EU 2
48520 Openingsstand al gereserveerde soc. premies EU 3
146520 Openingsstand al gereserveerde soc. premies EU 4
147520 Openingsstand al gereserveerde soc. premies EU 5
148520 Openingsstand al gereserveerde soc. premies EU 6
442600 Openingsstand duurzame inzetbaarheidsuren t.b.v. journalisering 1
442610 Openingsstand duurzame inzetbaarheidsuren t.b.v. journalisering 2
442620 Openingsstand duurzame inzetbaarheidsuren t.b.v. journalisering 3
443000 Openingsstand gereserveerde sociale lasten duurzame inzetbaarheid

 

Geef je geen openingsstand sociale premies in, dan zal er door het systeem, met een bedrag aan sociale lasten over het al eerder gereserveerde bedrag (bijvoorbeeld 45290 Al eerder gereserveerd vakantiegeld) rekening houden gebaseerd op het op dat moment geldende premiepercentage.

 

LET OP!

Je kunt in bijvoorbeeld 2025 (maar ook in de daaropvolgende jaren) niet zomaar over van Gemaximeerd naar Gesplitst, niet gemaximeerd. Oorzaak hiervan is dat dan in 2024 niet voor VT/EU/etc. soc. premies apart zijn gereserveerd. In dat geval zou je middels handmatige componenten de reeds gereserveerde bedragen moeten ingeven.

Andersom, switchen van Gesplitst, niet gemaximeerd naar Gemaximeerd, is wel mogelijk.

 

 

Actie

 • Doordat we de Gesplitste, niet gemaximeerde methode weer beschikbaar hebben gemaakt en tevens als default hebben ingesteld zal er een correctie plaatsvinden. Het bedrag op component 69960 - Reservering sociale premies VAK/EJU/etc. wordt tegen geboekt en de gesplitste Res. soc. premies XXXXXX worden weer berekend.
  • Als je gebruik wilt maken van de daadwerkelijke totaal telling van de premiepercentages dan dien je op de res. soc. premie VT, EU, DI, etc. componenten de factor te verwijderen.
  • Let op, als je deze methode gebruikt zal er met terugwerkende kracht een correctie plaatsvinden. In deze correctie wordt het reeds gereserveerde bedrag aan opslag sociale lasten middels VCR methode gecorrigeerd.
  • Controleer de berekende TWK bedragen.
 • Wanneer je gebruik wilt maken van de Gemaximeerde methode, zet dan in tabel 30000 Klant instellingen bij parameter 170DeviatingSocialResPerc op Gemaximeerd
  • Er zal automatisch een correctie plaatsvinden waarbij de hierboven benoemde wijzigingen zijn doorgevoerd. 
  • Tevens wordt er alleen een opslag sociale lasten berekend over de gereserveerde bedragen waarop een grootboekrekeningnummer is ingesteld. 
  • Had je bijvoorbeeld alleen een opslag sociale lasten vakantiegeld opgenomen in de journaalpost dan zal er nu alleen een opslag berekend worden over het gereserveerde vakantiegeld. Zie voor meer informatie paragraaf Grondslag voor opslag sociale lasten instellen

 

Reiskosten woon-werk met staffel

In de tabel 50000 CAO is een nieuwe keuzemogelijkheid toegevoegd aan optie EV schaal type. Deze keuzelijst bevatte de opties Eenmalig prikken en Cumulatief. Dit is uitgebreid met de optie Cumulatief (km tot). De optie Cumulatief is hernoemd naar Cumulatief (km t/m).

 

Met deze nieuwe optie Cumulatief (km tot) krijgen vastgelegde kilometers in de tabel Reiskosten eigen vervoer zelf het bedrag van de voorgaande stap. Alleen vanaf de kilometers geldt dan het vastgelegde bedrag.

 

Deze optie is gemaakt omdat in sommige gevallen bij het cumulatief doorlopen van de tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer er een in een staffel een kilometer meer werd betaald dan gewenst was. 

 

Actie

 • Geen actie noodzakelijk

 

 

 

De gewijzigde functionaliteit die hieronder wordt beschreven heeft alleen betrekking op onze onderwijs klanten.

 

DUO communicatie inzichtelijk

Op bedrijfsniveau voor alle onderwijs klanten

Sinds enige tijd wordt de DUO-OWP communicatie gedaan via de (nieuwe) DUO-OWP API. Om deze communicatie inzichtelijk te maken is er een nieuw scherm geïntroduceerd.

 

Vanaf nu kan ook de vernieuwde DUO-OWP communicatie worden ingezien op bedrijfsniveau. Het vernieuwde DUO-OWP communicatie scherm is te vinden onder Rapportages - DUO OWP (niet te verwarren met het DUO OWP (t/m 2022) scherm dat voorheen werd gebruikt). 

JorisReussink_5-1708094413375.png

 

In het vernieuwde DUO-OWP communicatie scherm is te zien voor welke periode, voor welke werknemers er DUO-OWP berichten zijn gegenereerd en wat de status is van de berichten. Hier kan snel worden gecontroleerd of er bijvoorbeeld een bericht is afgekeurd door DUO en wat de reden is. Zo kan de fout snel worden herstelt. 

Met de verschillende filters kan er gemakkelijk en snel naar bijvoorbeeld een specifieke werknemer of naar berichten met een specifieke DUO foutcode worden gezocht. 

 

Administratie Kantoor (AK) klanten

 

DUO communicatie nu inzichtelijk op Administratie Kantoor niveau

Vanaf nu is ook de DUO-OWP communicatie op Administratie Kantoor (AK) niveau beschikbaar. Op het DUO-OWP berichten verkeer scherm wordt voor alle relevante werkgevers basis DUO communicatie informatie getoond.

 

Zo is bijvoorbeeld te zien voor welke periode er hoeveel berichten zijn verstuurd en wat de status is van deze berichten. Zo is snel te zien of er mogelijk berichten door DUO zijn afgekeurd, om hier vervolgens actie op te ondernemen. 

 

JorisReussink_6-1708094848446.png

 

Door in de tabel op een regel te klikken, wordt je naar het DUO-OWP communicatie scherm van de betreffende werkgever gestuurd. Hier vind je meer detailinformatie over bijvoorbeeld welke berichten door DUO zijn afgekeurd.

 

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Salary split in combinatie met 30%-regeling en waarvan de volledige salaris-uitbetaling in het buitenland plaatsvindt

Tot heden was het niet mogelijk, zonder enige ingreep, om salary split toe te passen op werknemers die ook gebruikmaken van de 30%-regeling en waarvan de volledige uitbetaling van het salaris in het buitenland plaatsvindt en waarvan je de salarisstrook op nul wil stellen.

 

Met ingang van deze release hebben we dit mogelijk gemaakt door bij het op nul zetten van de salarisstrook ook rekening te houden met het netto bedrag van 30% regeling dat vastgelegd is op component 446160 - 30% regeling - netto.

 

De salarisstrook vóór de aanpassing zag er zo uit:

JorisReussink_1-1707993574562.png

 

De salarisstrook na de aanpassing ziet er dan zo uit:

JorisReussink_2-1707993663016.png

 

Actie

 • Er is geen actie vereist.

 

 

Opgeloste meldingen

Ten onrechte aanvulling minimumloon bij volledig betaald ouderschapsverlof UWV

Als er sprake is van volledig betaald ouderschapsverlof UWV dan kon het in uitzonderlijke situaties voorkomen dat de korting van het betaald ouderschapsverlof een cent afwijkte van het salaris waardoor er nog een cent salaris uitbetaald werd. Dit leidde ervolgens ook tot een aanvulling minimumloon (per 2024).

 

Dit is nu opgelost per 2024 en kan TWK correcties tot gevolg hebben.

 

Actie

 • Controleer eventueel ontstane TWK's

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Beroepsgoederenvervoer

Diverse vergoedingen en minimum vakantietoeslag aangepast

De vernieuwede cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2024 - 2025 is gepubliceerd. In het systeem waren al diverse vergoedingen en het minimum vakantietoeslag per 1 januari 2024 aangepast. Nu de cao tekst is gepubliceerd hebben we alle overige bedragen aangepast. De volgende bedragen zijn aangepast in deze release:

Nummer
Naam
Waarde
42000 Vergoeding overstaan
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 26,08

 

01-01-2025

€ 27,12

 

42010 Toeslag ééndaagse nachtritten
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 3,51

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

42020 Consignatievergoeding
Datum
Waarde

01-01-2024

€ 3,21

01-07-2024

 

€ 3,27

 

01-01-2025

€ 3,40

 

43140 Vuilwerktoeslag
Datum
Waarde

01-01-2024

€ 41,50

01-07-2024

 

€ 42,33

 

01-01-2025

€ 44,20

43150 Koudetoeslag
Datum
Waarde

01-01-2024

€ 41,50

01-07-2024

 

€ 42,33

 

01-01-2025

€ 44,20

 

84200 Vergoeding overstaan (netto)
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 14,63

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

84210 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten laag
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 0,77

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

84220 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten hoog
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 3,51

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

84230 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten extra
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 14,63

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

84240 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten laag
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 1,54

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

84250 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten hoog
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 3,51

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

84260 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten tussentijdse dag
Datum
Waarde

01-07-2024

 

€ 60,60

 

01-01-2025

Nog niet bekend

 

 

Zodra de nog ontbrekende bedragen bekend zijn zullen we die aanpassen.

 

De consignatievergoeding, Vuilwerktoeslag en Koudetoeslag zijn met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024 aangepast. Dit zal derhalve tot TWK correcties leiden.

 

Minimum vakantietoeslag

Tevens zijn in de cao tekst de salarisschalen opgenomen waarin de salarisverhogingen per 1 juli 2024 en 1 januari 2025 zijn verwerkt.

 

Het minimum vakantietoeslag bedrag is gebaseerd op het salaris behorende bij Schaal D1. Per 1 juli 2024 is het salaris behorende bij schaal D1 € 2.675,24 en per 1 januari 2025 € 2.782,24.

 

Dit leidt tot de volgende aanpassingen in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag maand/vakbekwaam CAO Beroepsgoederenvervoer:

 

Vakbekwaam:

Leeftijd

Bedrag Per 1 juli 2024

Bedrag Per 1 januari 2025

15 € 1.155,70 € 1.201,93
16 € 1.284,12 € 1.335,48
17 € 1.438,21 € 1.495,73
18 € 2.054,58 € 2.136,76
19 € 2.311,41 € 2.403,86
20

€ 2.439,82

€ 2.537,40

21

€ 2.568,23

€ 2.670,95

 

Vakonbekwaam:

Leeftijd

Bedrag Per 1 juli 2024

Bedrag Per 1 januari 2025

15 € 1.155,70 € 1.201,93
16 € 1.284,12 € 1.335,48
17 € 1.438,21 € 1.495,73
18 € 1.617,99 € 1.682,70
19 € 1.849,13 € 1.923,08
20

€ 2.131,63

€ 2.216,89

21

€ 2.568,23

€ 2.670,95

 

Actie

 • De consignatievergoeding, Vuilwerktoeslag en Koudetoeslag zijn met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024 aangepast. Controleer de terugwerkende kracht berekende bedragen.

 

 

Cao Bestuurders funderend onderwijs

Aanvulling en Rectificatie bij Premiepercentages AOP voor cao Bestuurders funderend onderwijs

Hierbij willen wij een rectificatie geven met betrekking tot de informatie die is gepubliceerd in de jaarwerk release notes 235 over de actie met betrekking tot het onderwerp "Premiepercentages AOP voor cao Bestuurders funderend onderwijs".

 

Er stond ten onrechte vermeld dat actie alleen vereist is als zowel bestuurders van primair onderwijs als van voortgezet onderwijs aanwezig zijn in jouw organisatie. Dit is niet correct.

 

Vanaf 2024 is altijd actie vereist.

 

Actie

Om de premie te laten berekenden moet er een variant gekozen worden. Dit kan je doen met component 540860 Variant keuze AOP (regeling-1) bij de werknemer of door op bedrijfsniveau een standaardwaarde in de tabel 60100 AOP premie toe te voegen.

 

Voor de optie op bedrijfsniveau maak je een wijziging in tabel 60100 AOP premie op niveau Cao Bestuurders funderend onderwijs per 1-1-2024 aan. Daar zet je bij de regel Meerdere varianten bij het veld Karakterwaarde de waarde 1 voor de variant van Voortgezet onderwijs of waarde 3 voor de variant van Primair onderwijs.

JorisReussink_2-1708086192329.png

 

Wil je de waarde op werknemer niveau meegeven, zie dan onderstaande keuzes. Wij raden aan om variant 2 en 4, die in de praktijk weinig voorkomen, alleen op werknemer niveau te muteren en niet in de tabel 60100 AOP premie.

 • Voor bestuurders die behoren tot het voortgezet onderwijs, vul je de waarde 1 in bij component 540860 Variant keuze AOP (regeling-1) als de bestuurder een regulier loon/salaris ontvangt.
 • Voor bestuurders die behoren tot het voortgezet onderwijs, vul je de waarde 2 in bij component 540860 Variant keuze AOP (regeling-1) als de bestuurder een uitkering ontvangt op basis van de Nieuwe Werkloosheidswet, waarbij het soort inkomen gelijk is aan 33.
 • Voor bestuurders die behoren tot het primair onderwijs, vul je de waarde 3 in bij component 540860 Variant keuze AOP (regeling-1) als de bestuurder een regulier loon/salaris ontvangt.
 • Voor bestuurders die behoren tot het primair onderwijs, vul je de waarde 4 in bij component 540860 Variant keuze AOP (regeling-1) als de bestuurder een uitkering ontvangt op basis van de Nieuwe Werkloosheidswet, waarbij het soort inkomen gelijk is aan 33

Cao Groothandel in Groenten en Fruit

Uurloners ten onrechte geen pensioenberekening vanaf 01-01-2024

Doordat het fonds Groothandel in Groenten en Fruit per 1 januari 2024 overgeschakeld is van een primo-regeling naar een ultimo-regeling en component 10060 Gewerkte uren (uurloners) niet is ingericht als grondslag voor pensioenberekening werd ten onrechte geen pensioen berekend voor uurloners.

Deze fout is per 2024 hersteld en kan leiden tot terugwerkende correcties (TWK) voor uurloners met gewerkte uren in januari.

Actie

 • Controleer eventueel ontstane TWK's

 

Cao Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf

Uurloners ten onrechte geen pensioenberekening vanaf 01-01-2024

Doordat het fonds Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf per 1 januari 2024 overgeschakeld is van een primo-regeling naar een ultimo-regeling en component 10060 Gewerkte uren (uurloners) niet is ingericht als grondslag voor pensioenberekening werd ten onrechte geen pensioen berekend voor uurloners.

Deze fout is per 2024 hersteld en kan leiden tot terugwerkende correcties (TWK) voor uurloners met gewerkte uren in januari.

Actie

 • Controleer eventueel ontstane TWK's

 

Cao Primair Onderwijs

Reiskosten woon-werk 7-8 KM 

In de release 235.01 is de reiskostenregeling woon-werk 2024 geïmplementeerd. Hierbij was het nog niet mogelijk voor werknemers met een afstand, enkele reis, tussen de 7 en 8 km reiskostenvergoeding te laten berekenen. Als in de reiskostentabel bij 7 km een prijs werd ingevuld, werd bij 7 km ook 1 km vergoed, terwijl de bedoeling was dat dit vanaf 7 km geldt.

Alle werknemers zouden dan 1 km enkele reis teveel betaald krijgen.

Hiervoor werd in de tabel dan een aantal km van 8 vastgelegd. Dit had ook weer gevolgen, namelijk de medewerkers die tussen 7,1 en 8 km enkele reisafstand wonen ontvangen niets. 

 

Dit hebben wij met deze release opgelost. 

 

Wij hebben per 1-1-2024 de volgende aanpassingen gedaan:

 

 • In de tabel 50000 CAO Primair Onderwijs hebben wij de parameter EV schaal type op de nieuwe keuze Cumulatief (km tot) gezet. (Zie paragraaf Nieuwe functionaliteit → Reiskosten woon-werk met staffel)
 • En in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer hebben wij de KM regel van 8 naar 7 aangepast.

 

Dit zorgt ervoor dat medewerkers met een afstand woon-werk tussen de 7 en 8 km enkele reis met twk een reiskostenvergoeding ontvangen.

 

Actie

 • Mocht je medewerkers met een afstand woon-werk tussen de 7 en 8 km enkele reis een handmatige vergoeding op een salariscomponent hebben gegeven, dan kan deze worden verwijderd. Verder is er geen actie vereist.

 

Cao Ziekenhuizen

AOV Ziekenhuizen

Per 2024 is er een collectie AOV van Loyalis verplicht. Deze heeft 4 dekkingen die deels verplicht en deels optioneel zijn: 1.Verplichte dekking bij 35-80% arbeidsongeschikt | WGA-Hiaat 2. Verplichte dekking Inlooprisico WGA-Hiaat 35-80% 3. Optionele Dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschikt 4. Optionele Dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid.

 

In deze release hebben wij de AOV ingericht per 1-1-2024. Deze AOV zit in een regeling met daarin een keuze voor welke dekking toegepast moet worden. Standaard staan de verplichte dekkingen gekozen.

 

Keuze dekking

Wij hebben vier varianten ingericht:

 • Variant 1 bevat de verplichte pakketten 1 en 2 0,150%+0,062% = 0,212% Deze variant is standaard gekozen.
 • Variant 2 bevat de verplichte pakketten 1 en 2 plus optioneel pakket 3 0,150%+0,062% +0,085%= 0,297.
 • Variant 3 bevat de verplichte pakketten 1 en 2 plus pakket 4 0,150%+0,062% +0,690%= 0,902 (alleen voor groep medisch specialisten)
 • Variant 4 bevat de verplichte pakketten plus de optionele pakketten 3 en 4 0,150%+0,062% +0,085% +0,690%= 0,987 (alleen voor groep medisch specialisten)

 

Standaard staat variant 1 gekozen. In tabel 60200 kan je bij parameter meerdere varianten in het veld karakterwaarde een andere standaardwaarde kiezen. Voor de werknemersgroep Cao Ziekenhuizen kan dat variant 2 zijn. Voor de Werknemersgroep AMS kan dat variant 2, 3 of 4 zijn.

 
JorisReussink_5-1707993039361.png

 

Afstandsverklaring

Medewerkers met een afstandsverklaring kunnen met component 541020 Uitsluiten van deelname aan AOV worden uitgesloten van de regeling.

 

Actie

 • Journaliseer de volgende componenten: 51120 AOV premie en 56110 Afdracht AOV premie contract.
 • Optoneel: kies een andere variant wanneer jullie meer dan de verplichte dekking bij Loyalis hebben afgenomen.
 • Optioneel: sluit de medewerkers met een afstandsverklaring uit van de AOV

 

Reiskosten woon-werk 2024 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten

In release 223 hadden wij de reiskostenvergoeding woon-werk voor AMS op € 0,22 per km gezet, dit moest echter het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag van € 0,23 per km zijn. Dit hebben wij nu per 1-1-2024 aangepast in de tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer.

 

Actie

 • Er is geen actie vereist.

 

JorisReussink_1-1704362184514.png