Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce App

Sorteren op:
In deze video leggen we uit hoe je 'Toegewezen verzuimtaken uitvoeren' activeert in de Youforce App.
Volledig artikel weergeven
01-05-2024 11:46 (Bijgewerkt op 23-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 81 Weergaven
In deze video leggen we uit hoe je de basis functionaliteiten van de Youforce App activeert.   Denk aan de mogelijkheden van 'inzicht eigen verzuim', 'personeelsdossier', 'salarisdossier' & wijzigen van eigen gegevens  zoals contactgegevens, adresgegevens, veranderingen in burgerlijke staat, et cetera.
Volledig artikel weergeven
15-02-2024 09:14 (Bijgewerkt op 20-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 185 Weergaven
In deze video leggen we uit hoe je ziek-en herstelmelden door leidinggevende/manager (en andere rollen) in de Youforce App activeert.
Volledig artikel weergeven
15-02-2024 09:17 (Bijgewerkt op 20-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 193 Weergaven
Wanneer een manager een ziekmelding via de Youforce app doet is er geen reden om deze ook nog eens naar Self Service te sturen. De ziekmelding zal rechtstreeks naar Beaufort gaan. We proberen bij elk proces het aantal betrokken systemen zo laag mogelijk te houden omdat elke integratie tussen systemen, complexiteit en mogelijke problemen met zich mee kan brengen.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:11 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 269 Weergaven
Ja, als je ziek- en herstel melden in de Youforce app beschikbaar maakt voor medewerkers kan je ook nog de huidige Self Service workflows actief houden. Maar de verwachting is dat managers in de Youforce app  (of de desktop schermen) eenvoudiger vinden. Je bepaald dus als organisatie zelf hoe lang de huidige Self Service workflows nog nodig/gewenst zijn.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:15 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 262 Weergaven
Wanneer je als manager naar een (zieke) medewerker navigeerd krijg je daar ook indien bekend een telefoonnummer te zien waardoor je makkelijk vanaf je telefoon direct de medewerker kunt opbellen.      Het telefoonnummer dat hier zichtbaar is is het eerste telefoonnummer dat we vinden wanneer we zoeken in de onderstaande volgorde: Mobiel telefoonnummer (P01036) Privé telefoonnummer (P01027) Werk telefoonnummer (P01037)
Volledig artikel weergeven
25-02-2022 09:53 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 302 Weergaven
Ziekteverzuim in de Youforce app is beschikbaar voor managers. Medewerkers hebben géén mogelijkheid om zichzelf ziek te melden via de Youforce app.   Het melden van zwangerschapsverlof is daarom een actie die de medewerker zelf via Youforce Self Service kan blijven aanvragen.   Wel zal zwangerschapsverlof dat geregistreerd is zichtbaar zijn voor de managers in de Youforce app & desktop software.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:16 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 262 Weergaven
Nee, helaas ondersteunen we dit momenteel nog niet automatisch.   Indien je toch een dienstverband (of eventueel zelfs een volledige persoon) hebt verwijderd uit HR Core Online kun je via een ticket ons vragen deze ook te verwijderen uit de Youforce app.   We zullen op korte termijn toevoegen dat we dit ook automatisch ondersteunen.
Volledig artikel weergeven
30-05-2023 15:39 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 203 Weergaven
Aangezien het mogelijk is om additionele rubrieken toe te voegen bij ziekteverzuim via de Youforce app krijgen krijgen we soms de vraag welke rubrieken al standaard gevuld kunnen worden. In dit kennisartikel staat een overzicht van alle HR Core rubrieken die gevuld worden vanuit de Youforce app & desktop met betrekking tot ziekte.    Hou er rekening mee dat dit niet betekent dat altijd alle rubrieken gevuld worden. Een tweetal simpele voorbeelden: Hersteldatum (P01606) zal uiteraard niet gevuld worden bij een registratie ziekteverzuim Soort vangnetgeval (P01645) zal uiteraard alleen gevuld worden bij een specifiek vangnetgeval Rubriekcode Omschrijving scherm Toelichting P01600 Datum eerste ao-dag   P01603 Datum ziekmelding   P01604 Tijdstip ziekmelding   P01609 Wegens Z - Ziekte B - Bedrijsongeval ZW - Zwangerschap (enkel voor ziekte tgv) P01613 Indicatie zwangerschapsverlof Krijgt standaard waarde N mee P01645 Vangnetgeval 03 - Zwangerschap/bevalling 07 - Orgaandonatie P01607 Beter gemeld op   P01606 Hersteld op   P01640 Ziektetijdvak Vanaf   P01641 Ziektetijdvak Tot   P01642 Ziektetijdvak % ziek     Er zijn ook een aantal belangrijke velden die niet expliciet vanuit de Youforce app doorgestuurd worden, maar automatisch bepaalde worden door HR Core (zoals ook wanneer je de mutatie handmatig in HR Core zou doen). P01616 - Startdatum AO P01608 - Nieuw / Doorlopend
Volledig artikel weergeven
23-03-2023 07:44 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 336 Weergaven
Nee, het is niet mogelijk om de startdatum van een ziekte aan te passen. Indien er een foutieve startdatum geregistreerd is kan men het beste de ziekmelding verwijderen en opnieuw aanmaken via de Youforce app of desktop software. Dit gaat supersnel en het verwijderen & opnieuw aanmaken werkt ook netjes door in HR Core Beaufort.   Het is uiteraard wel mogelijk om datums van deelherstel te wijzigen indien deze foutief vastgelegd zijn.
Volledig artikel weergeven
08-06-2023 10:47 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 202 Weergaven
Nee, momenteel kan alleen de manager/leidinggevende of een HR professional (met een specifiek recht) medewerkers ziek- en betermelden.   In de toekomst zal er functionaliteit toegevoegd worden waardoor een medewerker dit ook zelf kan. 
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:03 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 339 Weergaven
Momenteel ondersteunen we de registratie van ziekte ten gevolge van zwangerschap orgaandonatie arbeidsongeval een ongeval (schuld door derden) Je kunt zelf inrichten welke situaties beschikbaar zijn. Kijk in de beheerdershandleiding van ziekteverzuim voor meer informatie.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:08 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 324 Weergaven
Ziek- of herstelmeldingen kunnen heel eenvoudig in de Youforce app op je smartphone. Maar we weten dat er ook leidinggevende zijn die het fijner vinden om dit te doen vanaf hun pc/laptop. Daarom zijn er twee mogelijkheden.   De leidinggevende gebruikt de Youforce app In de Youforce app ziet de manager onder de knop Verzuim eenvoudig alle mogelijkheden rondom ziek en herstel melden.   De manager wil ziekteverzuim doen via PC of laptop Alle functionaliteit die beschikbaar is in de Youforce app, is ook te vinden via Mijn Youforce (https://mijn.youforce.com). Indien klikt op de link Overzicht ziekteverzuim zal de applicatie openen in een nieuw tabblad in je browser.          
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:23 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 573 Weergaven
Ja, standaard is de optie op een ziekmelding terverwijderen beschikbaar voor zowel de leidinggevende (de ingerichte rollen) als de HR administratie. Het is voor de leidinggevende alleen mogelijk om openstaande ziektes te verwijderen. Eens ze afgesloten zijn is dit niet meer toegelaten. Indien je het liever niet mogelijk maakt voor de leidinggevende, kun je dit uitzetten. Kijk in de Handleiding Youforce app voor functioneel beheerders in het hoofdstuk Ziekteverzuim.   Let op! de rol HR administratie (recht: Ziekteregistratie alle medewerkers) kan altijd ziekmeldingen verwijderen. De inrichtings optie werkt dus alleen door naar de leidinggevende rollen.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:10 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 274 Weergaven
Indien er een volledige herstelmelding is ingevoerd en deze ongedaan gemaakt moet worden (bv. omdat het een foutje was) dan kan dit moment niet rechtstreeks via de Youforce app.   Omdat de synchronisatie tussen Youforce app & HR Core Beaufort echter twee kanten op werkt en we altijd uitgaan van HR Core Beaufort als "de bron van waarheid" kun je de herstelmelding wel gewoon verwijderen in HR Core Beaufort.   De synchronisatie zorgt er vervolgens voor dat deze wijziging ook netjes doorgevoerd zal worden naar de Youforce app. Hou wel rekening met het feit dat deze synchronisatie iets langzamer is dan de "andere kant op" en het dus soms een paar minuten kan duren eer de wijziging zichtbaar is in de Youforce app.  
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 08:06 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 163 Weergaven
Om het proces in de Youforce app zo makkelijk mogelijk te houden is er bewust voor gekozen om niet het ziektepercentage te kunnen aanpassen bij het doen van een ziekmelding. Dit scheelt weer ruimte op het scherm en in de overgrote meerderheid van de ziekmeldingen is dat niet nodig. Daarnaast is ziekmelden voor 50% (of elk ander percentage dan 100%) eigenlijk wettelijk gezien niet toegestaan.    Indien je toch iemand voor bv. 50% wil ziekmelden kan dit nog altijd supereenvoudig via de Youforce app.    Doe eerst de normale ziekmelding zonder percentage Open hierna de ziekmelding door te klikken op de knop "Naar ziekmelding" Druk in het Herstelschema op het potloodje en pas het % hersteld aan naar het gewenste percentage Hieronder een aantal schermafdrukken van hoe dit eruit ziet voor de manager.   Open de app en ga naar de gewenste ziekmelding Klik op het potloodje in het herstelschema                                                                           Pas het percentage aan                                                                           Klik op wijzigen en de ziekmelding is aangepast naar 50%  
Volledig artikel weergeven
18-10-2023 16:39 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 872 Weergaven
Wat moet je zeker niet doen? Wat je zeker niet moet doen is de ziekmelding handmatig aanmaken in HR Core Beaufort. Elke ziekmelding heeft een uniek technisch nummer. Wanneer je de ziekmelding handmatig aanmaakt komen deze technische nummer niet overeen en zijn het dus twee aparte ziekmeldingen die dezelfde startdatum hebben. Dit levert alleen maar meer problemen op.   Wat moet je dan wel doen? Er zijn verschillende zaken die je kunt doen/controleren indien een ziekmelding (of een andere ziekte gerelateerde mutatie) niet doorkomt in HR Core Beaufort. Wacht heel even en controleer opnieuw. Alhoewel de integratie heel snel is en meestal binnen een paar seconden gedaan is kan het in uitzonderlijke gevallen wel eens iets langer duren dan je verwacht. Controleer of Procescode XSL in HR Core Beaufort goed is ingericht. Mutaties worden met code XSL aangeleverd dus deze procescode moet op automatisch importeren & verwerken staan om het goed te laten werken (zie ook de handleiding) Controleer of de mutaties misschien zijn uitgevallen (Controleren Indirecte mutaties). Door foutieve data aan de kant van HR Core Beaufort kan een mutatie soms uitvallen. Controleer dit en los de oorzaak op indien dit het geval is. Maak een ticket aan met de nodige informatie. Wij zullen in dat geval kijken wat er mis gegaan is en zorgen dat het probleem zo snel mogelijk is opgelost.
Volledig artikel weergeven
30-10-2023 12:25 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 203 Weergaven
Dit document is bedoeld voor functioneel beheerders van organisaties die zowel in de Youforce app als in Youforce op de desktop gebruik maken van verzuim. In dit document wordt de werking en inrichting van verzuim beschreven.    Dit document is niet bedoeld als gebruikershandleiding voor eindgebruikers zoals medewerkers en managers, maar het document beschrijft welke functionaliteit beschikbaar is en hoe het gebruikt kan worden.
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 16:21 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1799 Weergaven
Momenteel is voor ziekte 2 jaar (vanaf de huidige datum) historie te zien. Dus elk ziektegeval dat binnen deze twee jaar valt met minstens 1 dag zal zichtbaar zijn in de App & Mijn Youforce.   Voor zwangerschapsverlof laten we alle historie zien. De reden hiervoor is dat er veel minder gegevens zijn en je dus niet snel een enorme lijst krijgt.
Volledig artikel weergeven
11-10-2023 08:43
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 328 Weergaven