cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Visma Software Strategy Days 3 - 4 september - invitasjon

by Stian Estil (Updated ‎03-02-2021 02:12 by Yildirim VISMA )

Hei!

 

Her er invitasjonen til Visma Software Strategy Days 2020, som er for alle ansatte hos våre partnere. (se vedlegget). Her finner du praktisk informasjon og agenda, samt link til påmelding. Link til påmelding ligger i avsnittet "praktisk informasjon". Arrangementet er online, 0900-1200, 03 og 04 September.

 

Etter at du har registrert deg, vil du etterhvert få tilsendt en link til arrangementet og et passord. Vi vil sende ut link og passord samlet til alle som er påmeldt når det nærmer seg, ca. 31.08.2020.

 

Eventet er gratis, og gir deg innsikt i Visma Software sin strategi for dette nye 10 året. Alt fra markedssegment, produktportefølge, partnerstrategi, organisasjon osv.

 

Arrangementet holdes på norsk.

 

Gleder oss til å se "se" deg!