Mijn Communities
Help

Vervolgstappen vervanging

door Remco te Ronde (Bijgewerkt ‎14-11-2022 10:09 door Maarten VB VISMA )

delegation icon.png

Voor de zomervakantie hebben wij in de Youforce app gerealiseerd dat alle rollen vervanging kunnen instellen. Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt om voor ‘declaraties’ en ‘ziekteverzuim’ dit ook is in te stellen in Youforce op de desktop (link volgt nog). Graag informeren wij jullie hoe we verder gaan met de functionaliteit ‘vervanging’.Achtergrond

Al tijdens de ontwikkeling van de Youforce app kwam de wens voor ‘vervanging’ naar voren. Klanten die veelvuldig de app gebruiken stemden vervolgens op dit idee. Op basis hiervan hebben we in geanalyseerd of we de bestaande vervanging gegevens uit Self Service konden gebruiken. Helaas is het niet mogelijk mogelijk om die vervanging door te laten werken in ‘ziekmeldingen’ en ‘declaraties’ uit de Youforce app.

 

We hebben ervoor gekozen om een nieuwe oplossing te realiseren voor ‘vervanging’. In deze nieuwe functionaliteit hebben we belangrijke verbeterwensen vanuit ‘vervanging in Self Service’ meegenomen. Ook hebben we deze nieuwe functionaliteit ontwikkeld om samen te werken met Self Service.Analyse

Via interviews, sessies met onze beta-klanten en tijdens de release management sessie hebben we jullie mening gevraagd. Daar uit is gebleken dat deze punten het meest belangrijk zijn:

  • Het realiseren van één centrale vervanging (ingestelde vervanger van Youforce app werkt door in Self Service)
  • Mogelijk maken dat een beheerder een vervanger voor een andere rol (zoals manager) kan instellen

 

Functionaliteiten die minder belangrijk zijn::

  • Vervanger instellen per afdeling
  • Zichtbaar maken in Inbox of een taak voor je eigen afdeling of vervangende afdeling is
  • In te stellen vervanger beperken op organisatie/opdrachtgever
  • Delegeren (manager -> secretaresse)
  • Notificatie als je bent ingesteld als vervanger
  • Vervanger per functionaliteit


Op basis van deze feedback gaan we eerst aan de slag met ‘de beheerder stelt vervanging in’ en ‘centrale vervanging’.Hoe gaan we verder met: beheerder stelt vervanger in

De aankomende periode zullen we gaan realiseren dat de beheerder een vervanger kan instellen of wijzigen. Dit zal er als volgt gaan uitzien:

RemcoteRonde_2-1667481419603.png

 

Note: op basis van Feedback nodig over vervangingsbeheer zetten we de aankomende weken de puntjes op de i voor bovenstaande ontwerp.

 

 

Hoe gaan we verder met: een centrale vervanging

We zullen diepgaand gaan analyseren hoe we kunnen realiseren dat Self Service aan kan sluiten op de nieuwe ‘vervanging functionaliteit’. 

 

De eerste stappen zijn al gezet om klanten te benaderen die bijvoorbeeld ‘delegeren aan medewerkers’ toegestaan hebben. Dit is een functionaliteit die weinig wordt gebruikt. De feedback die we tot op heden hebben ontvangen geeft aanleiding om verder in gesprek te gaan of deze functionaliteit noodzakelijk is voor de nieuwe ‘vervanging functionaliteit’.

RemcoteRonde_1-1667481353485.png

Daarnaast kent natuurlijk Self Service specifieke inrichting waarbij één gebruiker mogelijk wel meerdere activiteitenprofielen heeft. Daarvan zullen we ook moeten gaan bepalen hoe dit zal werken met de nieuwe ‘vervanging functionaliteit’.

 

Vanuit Self Service hebben we in het bericht 1e Algemene update PD HR Self Service 01-11-2022 meer uitleg gegeven over de roadmap voor de toekomst.

 

 

Plan van aanpak - overige functionaliteiten

Er zijn naast bovenstaande 2 items nog meer functionaliteiten die een verbetering kunnen zijn voor de nieuwe ‘vervanging functionaliteit’. We vernemen graag via ons Ideeën forum welke verbeteringen of uitbreidingen de meeste stemmen krijgen.