Mijn Communities
Help

Aanvullende inrichting t.b.v. CAO Ziekenhuizen

door Frank JHM Poell (Bijgewerkt ‎28-08-2023 15:25 door Frank JHM Poell VISMA )

Eerder hebben we gecommuniceerd over de wijzigingen in de CAO Ziekenhuizen waarbij de vergoeding voor de bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten wordt toegekend per dienst. Klik hier voor de vooraankondiging en hier voor de release notes.

 

De rooster leveranciers gaan de aantallen diensten aanleveren via DPIA100 (en niét via Tijdregistratie). Zoals beschreven zijn in dit kader een aantal nieuwe rubrieken benodigd. Deze rubrieken zijn onderaan dit bericht als zip bestand ("Additionele rubrieken CAO Ziekenhuizen v1.1.zip") te downloaden. In dit kennisartikel wordt beschreven hoe je dit bestand vervolgens kunt inlezen via Beaufort Service.

 

Naast het berekenen van het aantal diensten per dagsoort zal er gebruikgemaakt moeten worden van variabele directe doorbelastingen voor de kostentoerekening van deze diensten.

Niet alle DPIA100 procescodes ondersteunen standaard de import- en verwerking van directe doorbelastingen. Afhankelijk van de procescode die jouw roosterleverancier toepast moet je op een vergelijkbare manier als hierboven voor de nieuwe rubrieken een bestand inlezen die de directe doorbelasting ondersteuning activeert:

  • Procescode RWB: geen verdere actie benodigd
  • Procescode IMP: download het bestand "dpia122 - procescode IMP.zip" en lees dit bestand in.
  • Procescode OWS: download het bestand "dpia122 - procescode OWS.zip" en lees dit bestand in. Mocht je gebruik (willen) maken van procescode OWS, maar waarbij deze nog niet in jouw omgeving beschikbaar is, lees dan het bestand "procescode_OWS.zip" in.
  • Procescode MON: download het bestand "dpia122 - procescode MON.zip" en lees dit bestand in.
  • Procescode INT: download het bestand "dpia122 - procescode INT.zip" en lees dit bestand in.
  • Procescode ROO: download het bestand "dpia122 - procescode ROO.zip " en lees dit bestand in.

Mocht je niet weten welke procescode van toepassing is, neem dan even contact op met je rooster leverancier. Daar waar sprake is van een andere procescode dan de hierboven genoemde neem dan even contact op met de Servicedesk van Visma|Raet.