Mijn Communities
Help

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

door Team Documentation

Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving.

Wat zijn in hoofdlijnen de wijzigingen?

De aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) worden in twee fasen opgeleverd.

Fase 1

Deze fase ondersteunt drie stappen voor de werking van het aanvullend geboorteverlof in HR Core Beaufort (Online):

 1. Aanvragen aanvullend geboorteverlof
 2. Versturen aanvraag aanvullend geboorteverlof richting UWV
 3. Aansturing Payroll Gemal

De aanpassingen in deze fase zijn hieronder beschreven en worden in twee releases opgeleverd. De aanpassingen zullen ook in de release notes beschreven worden.

 • Release mei: uitlevering van alle rubrieken en overige inrichting zodat u de formulieren in Self Service kunt aanmaken.
 • Release juni: uitlevering van de overige functionaliteit.

Fase 2

Deze fase bestaat uit het inrichten van verlof en de eventueel benodigde aanpassingen in de module Tijdregistratie. De beschrijving hiervan en de toelichting op de aanpassingen zullen we op een later moment publiceren.

Het aanvullend geboorteverlof in HR Core Beaufort

Zoals hierboven aangegeven, worden de volgende drie stappen onderkend en hierna verder uitgewerkt:

 1. Aanvragen aanvullend geboorteverlof.
 2. Versturen aanvraag aanvullend geboorteverlof richting UWV.
 3. Aansturing Payroll Gemal.

1. Aanvragen aanvullend geboorteverlof

Het aanvragen van het aanvullend geboorteverlof kunt u op twee manieren doen:

 1. In HR Core Beaufort met de functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof'.
 2. Met formulieren in Self Service. Visma | Raet zal een best practice ter beschikking stellen.

Om de aanvraag te kunnen doen, zijn nieuwe rubrieken aangemaakt, een nieuwe functie geïntroduceerd en is het proces van indirect muteren aanpast om de aanvraag vanuit Self Service te doen.

Functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof'

Een aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd met de nieuwe functie 703009 Aanvraag aanv. geboorteverlof.

Beaufort_aanv_geboorteverlf_1.png

Nieuwe rubrieken

Voor de aanvraag zijn nieuwe rubrieken aangemaakt.

Rubriekcode

Omschrijving

Prompt

P01473

Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof

Ingdt. aanv.geb.vrlf

P01474

Geboortedatum kind aanvullend geboorteverlof

Geb.dtm kind gebvrlf

P01475

Aantal weken aanvullend geboorteverlof

Aantal wkn geb.vrlf

P01476

Indicatie geboorteverlof opgenomen

Ind. geb.vrlf opg.

P01477

Uitkering aan werknemer aanvullend geboorteverlof

Uitkrng aan werknmr

P01478

IBAN aanvullend geboorteverlof

IBAN aanv.geb.verlf

P01479

BIC buitenland aanvullend geboorteverlof

BIC Buitenland

P01480

Naam bank buitenland aanvullend geboorteverlof

Naam bank

P01481

Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof

Plaats bank

Voor de bovenstaande rubrieken P01476 en P01477 zijn de volgende referentiewaarden ingericht:

 • 1=Ja
 • 2=Nee

De eerste 5 rubrieken op het scherm zijn verplicht. Daarnaast zijn ook bankgegevens verplicht als rubriek P01247 'Uitkering aan werknemer' op '1' wordt gezet. Hierbij geldt dat als het een buitenlands IBAN of BIC nummer betreft, ook de naam en plaats van de bank verplicht zijn.

Als rubriek P01247 op 1 wordt gezet, wordt bovendien (mits aanwezig) de bij het dienstverband aanwezige IBAN nummer al op het scherm vooringevuld. Voor de geboortedatum geldt dat deze niet in de toekomst mag liggen en bovendien mag de ingangsdatum niet liggen voor de geboortedatum.

Bij de keuze voor 'Nieuwe aanvraag' op het nieuwe scherm worden de gegevens op het scherm geschoond en de waarden voor de rubrieken P01476 en P01477 op respectievelijk 1 en 2 gezet.

Indirecte mutaties

Het proces 'Verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met consistentiecontroles voor eenzelfde verwerking van de rubrieken als op het nieuwe scherm. Ook zijn er checks op het juiste formaat van de aangeleverde gegevens. Mocht er een ongeldige waarde worden aangeleverd, dan vindt u dat terug op het verwerkingsverslag en kunt u vervolgens daarop actie ondernemen.

2. Versturen aanvraag aanvullend geboorteverlof richting UWV

Om het aanvullend geboorteverlof aan te vragen bij UWV is er een aanpassing in de berichtdefinitie gemaakt. Ook zijn bestaande EDI-functies aangepast om dit verlof te kunnen ondersteunen. Hieronder worden de verschillende wijzigingen toegelicht en wordt duidelijk gemaakt welke actie u moet ondernemen om dit verlof aan te vragen.

Nieuwe berichtsoort UWV-WAZO-2

Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is een nieuwe berichtsoort aangemaakt. Na installatie van de update van HR Core Beaufort is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm 'Index ondersteunende berichtsoorten'.

Dit scherm kunt u vinden via: EDI-ontvanger (functie 232002) en dan keuze voor UWV Digi-ZSM -> tabblad Soort EDI-bericht -> Nieuw.

Beaufort_aanv_geboorteverlf_2.png

Deze nieuwe berichtsoort kunt u op de gebruikelijke wijze toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger 'UWV Digi-ZSM'. Op de Helppagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort kunt u lezen hoe u de nieuwe berichtsoort kunt toevoegen.

Het EDI-proces

Verder wordt de aanvraag verwerkt via het proces EDI. Hieronder is toegelicht wat de functie doet met de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof. Ook zijn er bestaande functies aangepast en is er een nieuwe functie 'Raadplegen EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' gecreëerd.

Ziekteadministratie > EDI > Gebeurtenis
Als er een geldige aanvraag voor aanvullend geboorteverlof is opgevoerd (hetzij via de nieuwe functie 703009 'Aanvraag aanv. geboorteverlof', hetzij via het importeren van indirecte mutaties, kunt u de status van de aanvraag terugvinden bij de gebeurtenissen en wel voor code 0601 'Aanvullend geboorteverlof'.

Ziekteadministratie > EDI > Genereren acties
Het generen van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenis en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s).

Ziekteadministratie > EDI > Genereren EDI-berichten
Het generen van EDI-berichten zorgt er ook voor dat, indien er acties aanwezig zijn, ook het WAZO-bericht voor het aanvullend geboorteverlof wordt aangemaakt.

Nieuwe functie 'Raadplegen EDI-berichten aanvullend geboorteverlof (733055)'

Deze functie toont na het kiezen van een dienstverband 2 tabbladen. Het eerste tabblad geeft de datum, berichtsoort en ontvanger van alle aangemaakte 'EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' weer. Het tweede tabblad toont de details per aangemaakt 'EDI-bericht aanvullend geboorteverlof' met een overzicht van de waarden en omschrijving per rubriek. De functie is vergelijkbaar met de bestaande functie 'Raadplegen EDI-berichten (733025)'.

Aanpassingen in bestaande functies

De volgende bestaande functies zijn aangepast voor een correcte werking met het nieuwe UWV-WAZO-2 bericht:

 • 233050 Opschonen historie EDI-ber.
 • 233040 Reproduceren EDI-berichten
 • 233020 Overzicht EDI-berichten

Uw actie

Om uw EDI-ontvanger geschikt te maken voor de nieuwe functionaliteit 'Aanvullend geboorteverlof', dient u de bestaande EDI-ontvanger aan te vullen met de nieuwe berichtsoort UWV-WAZO-2 zoals hierboven beschreven. Indien u gebruik wilt maken van de registratie in HR Core Beaufort (Online), dient u de nieuwe functies (703009) 'Aanvraag aanv. Geboorteverlof', (733055) 'Raadplegen EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' te autoriseren voor de gewenste gebruikersgroep.

3. Aansturing Payroll Gemal

Om de aansturing richting Payroll Gemal goed te laten verlopen worden door Payroll Gemal onderstaande rubrieken aangemaakt. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-06 en de vooraankondiging op de community van Payroll Gemal.

Nieuwe rubrieken en exportcodes

Rubriekcode

Omschrijving

exportcode

Omschrijving

P12146

Uren aanvullend geboorteverlof

02146

AGBV Uren

P12147

Aanv. geb. verl. enkel aanvulling

02147

AGBV enkel aanvullen

P12148

Uitkeringsbedrag aanvullend geboorteverlof

02148

AGBV uitk bedrag

P12149

% doorbetaling dagloon aanv. geb.verl.

02149

AGBV prc dbt dgln

Voor de bovenstaande rubriek P12147 zijn de volgende referentiewaarden ingericht:

 • 0 = Uitkering als bruto bedrag uitbetalen
 • 1 = Uitkering presenteren maar niet uitbetalen

Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes

Rubriekcode

Omschrijving

uitvoercode

Omschrijving

P93543

Aanvullend geboorteverlof dagloon

01543

AGBV dagloon

P93984

Aanvullend geboorteverlof uitkering

00984

AGBV uitkering

P93602

Aanvullend geboorteverlof uitkering UWV

01602

AGBV uitker UWV

P93983

Aanvullend geboorteverlof WG bijdrage

00983

AGBV WG bijdrage