Mijn Communities
Help

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) - Fase 2

door Anonymous

In het vorige bericht (24 april) op de community ten aanzien van het aanvullend geboorteverlof (WIEG) gaven we aan dat we de functionaliteit om deze wet te ondersteunen opgedeeld hebben in twee fasen, waarbij in dit bericht de eerste fase is toegelicht. Naast deze toelichting is deze fase in zijn geheel uitgeleverd. 

Fase 2

Met de juli release leveren wij fase twee op en zoals beloofd, hierbij de toelichting op deze fase. De tweede fase bestaat uit het gebruik van de Verlofmodule voor de registratie van het aanvullend geboorteverlof als ook de wijzigingen in de module Tijdregistratie voor het kunnen registreren van de uren aanvullend geboorteverlof.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u vooraf een keuze moet maken voor welke groep werknemers in welke module (Verlofmodule of Tijdregistratiemodule) van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen om te voorkomen dat de uren richting Payroll Gemal dubbel geteld worden. 

Verlofmodule - aanvullend geboorteverlof 

Indien de werknemer een aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof heeft gedaan kunt u de Verlofmodule gebruiken om het verlofrecht vast te leggen en de opnames van het aanvullend geboorteverlof. 

De volgende stappen voor een goed werkend proces zijn:

 1. Definiëren van een verlofsoort;  neem de verlofsoort op in het nieuwe stuurgegeven AGBVRLF Verlofsoort aanvullend geboorteverlof;
 2. Toevoegen van de verlofsoort aan een verlofregeling;
 3. Toekennen van de verlofregeling aan de werknemer;
 4. Vastleggen van de hoogte van het verlofrecht voor de werknemer; voor de verlofrechtmutatie is reden AGBV Recht aanvullend geboorteverlof  aangemaakt;
 5. Vastleggen van de verlofopnames;
 6. Het maandelijks doorgeven van het totaal opgenomen uren naar de salarisverwerker - met de nieuwe functie Berekenen uren aan.geb.verlof.

Voor de stappen 1 t/m 5 zijn er geen functionele wijzigingen in de Verlofmodule doorgevoerd. Er is een nieuwe functie gerealiseerd voor het berekenen van het aantal uren aanvullend verlof voor de salarisperiode.

Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Berekenen uren aanv.geb.verlof

Het doel van deze functie is het aanmaken van variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof voor de huidige salarisperiode. Indien er mutaties op het aanvullend geboorteverlof zijn geweest in voorgaande periode, dan zullen er ook TWK-mutaties worden aangemaakt met het verschil in daadwerkelijke verlofuren en de reeds aangeleverde verlofuren aan Payroll Gemal.

De uren aanvullend geboorteverlof worden geselecteerd op basis van de verlofsoort uit het stuurgegeven AGBVRLF. De functie kan in de batch worden uitgevoerd. Op het verwerkingsverslag wordt getoond welke salarismutaties zijn aangemaakt.

Tijdregistratie - aanvullend geboorteverlof

In de reguliere functies in de module Tijdregistratie is ervoor gezorgd dat de uren aanvullend geboorteverlof geregistreerd en verwerkt kunnen worden. U kunt ervoor kiezen om de geregistreerde uren door te boeken naar de Verlofmodule. Een andere mogelijk is om de regeling algemeen te activeren voor het aanvullend geboorteverlof zodat er variabele salarismutatie worden aangemaakt.

In de onderstaande stappen is de functionaliteit aangepast op het aanvullend geboorteverlof;

 1. Aanmaken nieuwe activiteit op basis van activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof;
 2. Activeren van aanvullend geboorteverlof in regeling algemeen indien u wilt dat er ook salarismutaties aangemaakt gaan worden;
 3. Importeren / registreren uren aanvullend geboorteverlof op nieuw aangemaakte activiteit;
 4. Uitvoeren periodeberekening;
 5. Bijwerken Verlofmodule indien u ervoor kiest om de uren van de activiteit door te koppelen naar verlof;
 6. Aanmaken variabele mutaties.

Advies

Zoals u ziet kunnen op twee manieren de salarismutaties van het aantal uren aanvullend geboorteverlof worden aangestuurd binnen HR Core Beaufort (Online). Afhankelijk van het gebruik binnen uw organisatie zult u een keuze moeten maken voor welke groep werknemers in welke module van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen. Dit om te voorkomen dat de uren zowel uit de Verlofmodule als ook uit de Tijdregistratiemodule zullen worden aangeleverd aan Payroll Gemal er een dubbeltelling kan plaatsvinden. 

Controles UWV-Wazo aanvullend geboorteverlof

Na contact met het UWV is gebleken dat er enkele controles op het binnengekomen UWV bericht plaatsvinden indien het gaat om het aanvullend geboorteverlof. Deze controles zijn niet opgenomen in HR Core Beaufort (Online). Indien u bij het doen van de aanvraag geen rekening houdt met deze controles, zal het bericht worden afgekeurd door het UWV.

De controles waarop het bericht wordt afgekeurd zijn:

 • De geboortedatum kind mag niet voor 1 juli 2020 liggen.
 • De ingangsdatum aanvullend geboorteverlof mag niet meer dan 4 weken in de toekomst liggen.
 • De ingangsdatum aanvullend geboorteverlof moet minimaal 8 dagen na de geboortedatum van het kind liggen.
 • Er moet zijn verklaard dat het standaard geboorteverlof is opgenomen door de werknemer.

Publishing Date : 6/22/2020