Mijn Communities
Help

Funderend Onderwijs in Vervangingsfondslevering

door Amparo (Bijgewerkt ‎31-03-2023 13:54 door Amparo VISMA )

Graag willen wij u informeren over het volgende. In oktober afgelopen jaar is er een nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 maart 2023, die de CAO Bestuurders PO/VO heeft vervangen. Eén van de belangrijkste wijzigingen in deze CAO is het nieuwe loongebouw gebaseerd op 7 schalen met een min/max-salarisbedrag. Hierbij is besloten om deze nieuwe bedragen nominaal te sturen. 

 

Helaas hebben wij onlangs ontdekt dat het Vervangingsfonds niet de juiste declaraties kan berekenen (de minimale i.p.v. maximale normvergoeding wordt gehanteerd) als in de levering de schaal is gevuld met ‘NB’ (niet-bekend als gevolg van nominaal salaris) i.p.v. een waarde ‘BA’ t/m ‘BG’ (een van de 7 nieuwe schalen).

Om in de komende VF leveringen (waarmee correcties kunnen worden doorgevoerd t/m 12 maanden geleden) de maximale normvergoeding aan te kunnen sturen voor bestuurders PO, zullen wij vanaf 5 april 2023 de onderstaande wijziging doorvoeren. 

 

Wat wijzigt er?

Voor bestuurders in het PO (vallend onder CAO code 31) kan de schaal NB in de te leveren aanstellingen worden gewijzigd naar een schaal waarvan de naam is ingevuld onder stam mutatie 6560. Deze stam mutatie is oorspronkelijk bedoeld om de schaal als label op de Gemal salarisstrook te kunnen vermelden. De VF levering gaat hier dus ook naar kijken. Indien een dergelijke mutatie aanwezig is wordt de naam uit de laatst opgevoerde mutatie geraadpleegd en wordt nagegaan of dit tekstueel  ‘BA’ t/m ‘BG’ bevat. Is dat het geval dan wordt schaal NB in de levering vervangen door een waarde uit BA t/m BG. Merk op dat schalen ongelijk aan NB niet zullen worden aangepast. D.w.z. Alleen in tijdvakken waar de bestuurder geen schaal heeft wordt de correctie mogelijk toegepast.

 

Uw actie (vóór 5 april)

Bij PO bestuurders het opvoeren van een Gemal stam mutatie 6560 met een waarde die BA t/m BG bevat. Het volgende criterium wordt voor de waarde gehanteerd (gemakshalve wordt in dit voorbeeld schaal BC gebruikt, maar het principe geldt algemeen voor BA t/m BG): als de waarde begint met BC of eindigt op BC dan is het schaal BC; als de waarde BC bevat omringd door spaties (bv. ‘Schaal BC max.’) dan is het schaal BC.

3 Opmerkingen