Mijn Communities
Help

Status voortgang implementatie IKV wetgeving

door Frank JHM Poell

Sinds juli 2020 houden we onze klanten zo goed mogelijk op de hoogte van de IKV wetgeving en de beoogde oplossingen in onze systemen. Ook nu ontvangt u weer een update van ons.

Status IKV wetgeving

 

Helaas is de wetgeving op een aantal belangrijke onderdelen nog steeds niet definitief en helder. Het gaat hier dan om de registratie, berekening en verantwoording (loonaangifte) van de werkgeversbetalingen van WAZO en ZW uitkeringen en tijdelijke urenuitbreidingen.  Op basis van deze onduidelijkheid is er medio juli voor de 3e keer besloten tot een uitstel van deze wetgeving door de minister. 

 

Aanvullend op de bovenstaande punten heeft Visma|Raet ook diverse specifieke vragen aan de overheid gesteld over meerdere onderwerpen waarop nog onduidelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling van ziekte en WAZO verlof met UWV (waarin de IKV ook een rol speelt) via Digipoort UWV (ook wel EDI genoemd). Op deze vragen, welke inmiddels al maanden geleden zijn gesteld, zijn helaas nog geen antwoorden terugontvangen.

Het ontbreken van de vereiste duidelijkheid heeft als resultaat dat het voor Visma|Raet niet mogelijk is om op deze onderdelen software aanpassingen te doen. 

 

Beoogde oplossing

 

Medio mei dit jaar hebben we een online IKV sessie georganiseerd waarin de toen geldende  stand van zaken omtrent de wetgeving is gecommuniceerd. Ook zijn de grote lijnen van het Youforce IKV concept aan de orde gekomen. Uitgangspunt in het IKV concept is dat het dienstverband de IKV blijft.

 

Maar ondanks deze openstaande punten hebben we uiteraard niet stilgezeten. In de keten HRSS-Beaufort-Gemal zijn we bezig gegaan met het proces Contractverlenging. De oplossing die we voor ogen hebben is gepresenteerd aan een aantal Zorg klanten op de Zorg dagen. 

 

Dit proces ziet er in grote lijnen als volgt uit. In het voorbeeld wordt in HRSS een contract voor bepaalde tijd (BT) dat afloopt op 31-5-2022 per 1-5-2022 door de manager omgezet naar een contract van onbepaalde tijd (OT). Hiertoe wordt een nieuwe workflow gestart, het BT dienstverband geselecteerd en onderhuids gekopieerd naar het nieuwe OT dienstverband dat ingaat per 1-6-2022. Deze gekopieerde gegevens kunnen gecontroleerd en aangevuld worden.

 

FrankJHMPoell_0-1665755520593.png

 

Dit nieuwe dienstverband wordt naar HR Core Beaufort geëxporteerd en aldaar geïmporteerd en verwerkt. In deze verwerkingsslag wordt het IKV nummer bepaald, o.a. de verlofrecht berekening uitgevoerd én er wordt een nieuwe trigger weggeschreven om een aantal acties uit te voeren bij de aanvang van dit nieuwe OT dienstverband (1-6-2022).

 

FrankJHMPoell_1-1665755520574.png

 

Op basis van de nieuwe trigger zal HR Core Beaufort bij de start van het nieuwe dienstverband een aantal aanvullende acties uitvoeren. Denk hierbij aan het overboeken van het resterende verlofsaldo van het BT dienstverband naar het OT dienstverband. Maar ook aan het voortzetten van eventuele openstaande ziektegevallen.

 

FrankJHMPoell_2-1665755520602.png

 

In de eerste levering van salarismutaties na de start van het dienstverband, wordt het dienstverband geleverd aan Gemal. In dit geval is dat productie 06-2022. In die productie wordt het dienstverband in Gemal opgenomen als nieuwe IKV. Voor Gemal is dit de trigger om in Gemal opgebouwde rechten (bijvoorbeeld vakantiegeld of eindejaarsuitkering) en plichten (bijvoorbeeld saldo personeelslening of loonbeslag) over te boeken naar de nieuwe IKV.

 

FrankJHMPoell_3-1665755520578.png

FrankJHMPoell_4-1665755520619.png

 

Voor de goede orde: dit zijn slechts de grote lijnen. Er spelen nog veel andere vraagstukken waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben. Mede doordat de wetgeving daar nog niet eenduidig in is.

Op het moment dat we vanuit de overheid meer duidelijkheid hebben over de regelgeving zullen we de verdiepingsessies met managers, HR professionals en salaris professionals weer oppakken.