Mijn Communities
Help

Betalingsvoorwaarde: 45 dagen

door Bob Huisman

In de categorie "klein maar fijn": Bij debiteuren en crediteuren kan nu gekozen worden voor de betalingsvoorwaarde "factuurdatum + 45 dagen" en "Einde van de maand van factuurdatum + 45 dagen".

2023-07-10 11_39_16-Debiteuren _ Verkoop 45 dagen.png

1 Opmerking