Mijn Communities
Help

OSS-regeling en Visma eAccounting

door Arnold Westra (Bijgewerkt ‎29-07-2021 11:42 door Remko Gerritsen VISMA )

Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce en gaat de zogenaamde OSS-regeling in.

 

In de praktijk komt het er op neer dat de aangifte van verkopen van diensten én goederen aan particulieren/niet-ondernemers binnen de EU via de Nederlandse belastingdienst kunnen worden ingediend. Meer gedetailleerde informatie vind je in dit artikel op de website van de Belastingdienst en in dit artikel van de Kamer van Koophandel.

 

Vanuit Visma eAccounting kan via de Instellingen worden aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van de OSS-regeling waarmee het mogelijk wordt verkopen aan particulieren/niet-ondernemers in het buitenland op te nemen in een zogenaamd OSS-Rapport.
Dit rapport kan vervolgens weer worden gebruikt om te verwerken in het éénloketsysteem.

In de praktijk:

 

Als blijkt dat de €10.000 grens is/wordt overschreden kan via de instellingen worden aangegeven dat de OSS regeling moet worden toegepast.

ArnoldWestra_0-1624869338438.jpeg

 

 

Om ervoor te zorgen dat duidelijk zichtbaar is welke boekingen betrekking hebben op de OSS-regeling zal het programma drie extra grootboekrekeningen aanbieden.

Dit zijn: 

 

8170 Omzet OSS leveringen binnen de EU

8175 Omzet OSS diensten binnen de EU

1658 Btw OSS Leveringen/Diensten binnen EU

 

Belangrijk! Indien deze rekeningnummers reeds al zelf zijn aangemaakt en in gebruik zijn moeten eventuele bedragen hierop via het onderdeel Boekstukken worden overgeboekt naar nieuwe zelf aan te maken rekeningen.

Deze grootboekrekeningen zijn nu ook zichtbaar bij de verkoopcategorieën.

8170 voor de categorieën van het Type Goederen en 8175 voor het Type Diensten.

 

ArnoldWestra_1-1624869338196.jpeg

 

ArnoldWestra_2-1624869338474.jpeg

 

 

Zo is duidelijk te splitsen wat de verkopen zijn qua goederen en diensten.

 

NB: Maak je gebruik van een eigen rekeningschema (na Auditfile-import), dan moet je eerst in het tabblad Standaardrekeningen in de bedrijfsinstellingen de OSS-rekeningen voor de omzet en btw koppelen. Hiervoor zijn 3 nieuwe velden toegevoegd. Pas daarna kun je de daar gedefinieerde OSS-omzetrekeningen selecteren in de verkoopcategorieën.

 

In de stap hierna kan op artikelniveau worden aangegeven óf dit artikel van toepassing is op de OSS-regeling. Zou kan duidelijk onderscheid worden gemaakt welke artikelen wel en niet moeten worden meegenomen in het OSS-Rapport. (Als dit vinkje niet aan staat zal voor particulieren het reguliere  Nederlandse Btw-tarief worden toegepast)

 

ArnoldWestra_3-1624869338341.jpeg

 

 

Bij het aanmaken van de factuur voor een debiteur met als Debiteurtype Particulier zonder Btw-nummer zal het Btw-tarief worden gebruikt van het land van levering.

 

ArnoldWestra_4-1624869338440.jpeg

 

 

Het Btw-bedrag zal worden geboekt op de grootboekrekening 1658 Btw OSS Leveringen/Diensten binnen EU. Het saldo op deze rekening kan bij afdracht aan de Belastingdienst worden leeggeboekt.De gemaakte facturen zijn vervolgens zichtbaar in het OSS-Rapport.

 

ArnoldWestra_5-1624869338344.jpeg

 

De gegevens in dit rapport kunnen vervolgens weer worden gebruikt om in te dienen bij de belastingdienst.

 

Aandachtspunten wanneer er verkoopfacturen vanuit een ander programma worden geïmporteerd

 

Maakt u gebruik van een (API-)koppeling waarmee uw verkopen in Visma eAccounting worden geïmporteerd vanuit een andere applicatie, zoals een externe webshop?

Wanneer deze facturen direct als boekstuk (zonder artikelen) in Visma eAccounting worden geïmporteerd, kan het OSS-rapport niet worden gebruikt. Het is dan echter wel mogelijk om Visma eAccounting (en de koppeling) zo in te richten, dat de OSS-rapportage op een andere manier naar voren kan worden gehaald.

 

Dit kan middels onderstaande 3 stappen worden uitgevoerd.

 

  1. Rekeningschema inrichten in Visma eAccounting

Voeg in Visma eAccounting aparte grootboekrekeningen voor de OSS-omzet en btw toe, per EU-land waar naar wordt gefactureerd. Zo creëert u dus op grootboekrekeningniveau een uitsplitsing per land. Overleg met uw boekhouder/accountant indien u niet zeker weet welke grootboekrekeningen kunnen worden gebruikt. Het is belangrijk dat zowel bij de omzet- als de btw-rekeningen geen btw-code wordt gekoppeld, zodat de OSS-boekingen buiten de Nederlandse btw-aangifte worden gehouden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijke inrichting (let op: de gekozen grootboekrekeningnummers zijn puur ter illustratie!):

 

RemkoGerritsen_0-1627551667156.png

 

 

  1. De koppeling inrichten

Koppel in de instellingen van uw koppeling vervolgens deze omzet- en btw-rekeningen aan de bijbehorende OSS-tarieven van de betreffende landen. Neem indien nodig contact op met de integratiepartner voor ondersteuning op dit onderdeel.

 

  1. Rapportages in Visma eAccounting afdrukken

Nadat er boekstukken met OSS-verkopen in Visma eAccounting zijn geïmporteerd, kunt u gebruikmaken van diverse rapportages om inzicht te krijgen in de OSS-verkopen per land op basis van de gebruikte grootboekrekeningen. Denk hierbij aan het rapport Saldilijst voor de totalen per grootboekrekening, of het rapport Grootboek voor een specificatie per rekening. Via selecties op periode en/of grootboekrekeningen kunt u eenvoudig de omzet en de af te dragen btw per land opvragen.

2 Opmerkingen