Mijn Communities
Help

8.20 - Diverse kleine verbeteringen

door sanderdercksen

Kolom Aantal

De kolom Aantal is nu ook beschikbaar in het venster Grootboekkaart.  

De kolom Aantal is nu ook beschikbaar in het venster Journaaltransacties bij het gebruik van de knop Bestand uploaden

Zoeken op artikelomschrijving in projecttaken 

In de opvraaglijst Artikelen in het venster Projecten in de tab Projectkosten en Projectopbrengsten is het nu mogelijk om direct te zoeken op de omschrijving van een artikel. 

Snelkoppeling naar toegangsrechten

De knop Opties is uitgebreid met een snelkoppeling naar het venster Toegangsrechten per scherm. Op deze manier kunt u snel inzicht krijgen in de ingestelde toegangsrechten op een specifiek venster. 

image.png

Standaard omschrijving postvak IN

Bij gebruik van de instelling Facturen aanmaken met één regel per btw-tarief wordt nu een standaard regelomschrijving samengesteld. De regelomschrijving van de inkoopfactuur zal standaard voorzien worden van de omschrijving: [crediteurnummer] - [crediteurnaam] - [referentie crediteur] 

image.png