Mijn Communities
Help

8.20 - verbeteringen afschriftregels verwerken

door sanderdercksen

Performance

In het venster Afschriftregels is een optimalisatie uitgevoerd die het navigeren tussen de afschriftregels vele malen sneller maakt. Tot versie 8.20 trad een vertraging op bij het navigeren door de afschriftregels, deze vertraging is volledig verholpen waardoor je zonder enige vertraging door de afschriftregels kunt wandelen.

Onderstaande afbeeldingen toont het wisselen tussen de afschriftregels.

Versie 8.20Versie 8.20 

Vestiging

Bij het verwerken van de afschriftregels zal de transactie altijd geboekt worden op de vestiging die is gekoppeld aan de bank-/kasrekening in plaats van de op dat moment gekozen vestiging in de rechter-bovenhoek). Daarbij is nu de vestiging als alleen-lezen veld zichtbaar gemaakt in het venster Afschriftregels verwerken, zodat altijd duidelijk is in welke vestiging de transacties verwerkt wordt.

Creditnota en splitsen

Het is nu mogelijk een afschriftregels te splitsen wanneer alleen een creditnota's was gekoppeld aan een afschriftregel met een ontvangen bedrag. Voorheen ontstond er dan een afschriftregel met een negatief ontvangen bedrag die vervolgens niet meer verwerkt kon worden. In versie 8.20 is dit nu verholpen door bij het splitsen het bedrag van de originele afschriftregel te verplaatsen naar de kolom Uitgave.

Bank-/kastransactie tegenboeken

Wanneer de actie Tegenboeken is gekozen in het venster Bank-/kastransacties om een transactie tegen te boeken, dan wordt automatisch de gekoppelde afschriftregel weer open gezet. Hierdoor kan de afschriftregel opnieuw verwerkt worden. Deze functie was al beschikbaar bij het annuleren van debiteur-/ en crediteurbetalingen en met versie 8.20 ook voor de bank-/kastransacties. 

LET OP: alleen bank-/kastransacties die een oorsprong hebben in de afschriftregels worden heropend.

Betaling aanmaken niet bij match op factuurbedrag

Wanneer de knop Matchen wordt gekozen zal de optie Betaling aanmaken niet meer worden gemarkeerd voor afschriftregels waar een match is op ALLEEN het openstaande factuurbedrag. Door deze optie niet meer standaard te markeren, wordt automatisch het tweede tabblad getoond wanneer er een match  is op het factuurbedrag. De factuur kan dan eenvoudig geselecteerd worden, zonder hiervoor eerst in het derde tabblad de betaling aanmaken weer te de-activeren. 

image.png

Waarschuwing niet-bestaand factuurnummer

De kolom Factuurnummer toont geen aanvullende waarschuwingen meer, waardoor het aantal waarschuwingen in het venster Afschriftregels verwerken een stuk overzichtelijker is. Waarschuwingen worden alleen nog getoond voor de betreffende afschriftregel. 

Geen debiteurbetalingen aanmaken zonder match

Een nieuwe instelling Geen betalingen aan debiteuren aanmaken is beschikbaar in het venster Voorkeuren bank/kas. Bij het markeren van deze optie kan een afschriftregel alleen verwerkt worden wanneer een ontvangen bedrag voor het volledige bedrag is gematched met een of meerdere verkoopfacturen. Bij het niet markeren van deze instelling is het huidige gedrag van kracht, namelijk dat een afschriftregel als OPEN debiteurbetaling verwerkt kan worden, zodat op een later moment de facturen afgeletterd kunnen worden op deze debiteurbetaling. 

Geen match op factuur bij afwijkende IBAN

Een nieuwe instelling Alleen documenten met hetzelfde bankrekeningnummer koppelen is beschikbaar in het venster Voorkeuren bank/kas. Bij het markeren van deze optie wordt een factuur niet meer automatisch gematcht wanneer het factuurnummer WEL is herkend, maar de debiteur een ander IBAN bevat dan de betreffende afschriftregel.

Uiteraard kan de factuur alsnog handmatig gematcht worden.

 

1 Opmerking