Mijn Communities
Help

DAC7 - een nieuwe EU-richtlijn

door sanderdercksen (Bijgewerkt ‎20-12-2023 16:01 door sanderdercksen VISMA )

Vanaf 2023 implementeert de Europese Unie de nieuwe Richtlijn (EU) 2021/514, bekend als DAC7, om een grotere fiscale transparantie in de digitale economie te waarborgen. Dit houdt in dat digitale platforms verplicht zullen zijn om gegevens over verkopers die hun platformen gebruiken, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst.


Volgens DAC7 zijn specifieke platformbeheerders vanaf 1 januari 2023 verplicht om bepaalde gegevens van specifieke verkopers op hun digitale platform bij te houden en jaarlijks te rapporteren aan de belastingautoriteiten van een EU-lidstaat. Daarnaast dienen platformbeheerders aan hun verkopers door te geven welke gegevens zij delen met de belastingdienst.

Definitie van een platformbeheerder

Een entiteit, stichting of samenwerkingsverband die een online platform volledig of gedeeltelijk ter beschikking stelt aan een verkoper, verhuurder of dienstverlener voor het sluiten van overeenkomsten.

Ons advies

De wetgeving is momenteel niet volledig duidelijk over wat wel en niet onder platformverkopen valt. Bijvoorbeeld, valt dropshipment onder DAC7? En als iemand een product fysiek in de winkel koopt in plaats van via het platform, geldt dit dan onder DAC7? Kortom, nog veel vragen en onduidelijkheden.

Ons advies is dan ook om een fiscaal adviseur te raadplegen en te onderzoeken of en welke transacties van toepassing zijn op de DAC7-rapportageverplichting voor uw organisatie.

 

Meer informatie: