Mine produkter
Hjælp

Engångsskatt

af Josefin Kronvall (Opdateret ‎27-05-2021 11:58 af Josefin Kronvall VISMA )

Engångsskatt i procent dras mot den ersättning som anses vara ett engångsbelopp.

Engångsbelopp kan vara ersättning för arbete som inte avser en bestämd tid eller som inte betalas ut regelbundet. Exempel på detta är, retroaktiv lön, semesterersättning vid slutlön, viss bonus, avgångsvederlag mm.

Vilken procent som den anställde ska beskattas med, avgörs av den beräknade årsinkomsten.

Se mer information på nedanstående länk.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/engangsbelopp.4.70ac42161...