Mine produkter
Hjælp

Fejl ved fratrædelse af forudlønnede med kode 8

af B_V_ (Opdateret ‎30-08-2023 13:23 af B_V_ VISMA )

Bemærk - nedenstående gælder kun for forudlønnede medarbejdere. 

 

Vi er desværre blevet opmærksomme på at forudlønnede medarbejdere - der fratrædes med fratrædelseskode 8 ‘Medarbejder uden ferie’  i kørsel 12308 (september forudløn) - ved en fejl har fået nulstillet deres feriesaldi for tidligt.

 

Opdatering: Fejlen er løst 28/8 kl. 17, du skal kun gøre noget, hvis du har godkendt lønkørsel inden dette tidspunkt.


Hvis du allerede har kørt og godkendt lønkørsel OG brugt fratrædelseskode 8

Har du kørt og godkendt lønkørsel 12308 og brugt fratrædelseskode 8 på fratrædende medarbejdere pr. 30/9, så kan du følge nedenstående vejledning for at oprette de manglende feriesaldi.

 

Efterregulering

Ved at erstatte fratrædelseskode 8 med hhv. fratrædelseskode 1, 2 el. 3 og gemme, aktiveres en efterregulering.

 

Under menupunktet Efterregulering / Medarb. m. efterreg. rettes efterreguleringsdato til 1/9 2023.

Herefter startes og køres efterreguleringen, der genberegner feriedage og feriepenge, der skal afregnes.

 

Manuel korrektion

Hvis du ikke ønsker at efterregulere medarbejderen kan saldi oprettes manuelt.

De nulstillede feriesaldi fremgår af rapporten Ny ferielov Ferieregnskab fra sidste måneds lønkørsel, og feriepenge kan afregnes i en supplerende lønkørsel ved at bruge disse variable lønarter:

 

 • 40120 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge indv. år
 • 40130 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge sidste år

Eksempel på gennemsnitsberegning af feriepenge: 

Medarbejder fratræder 30. september 2023.

I ferieåret 2022 er optjent kr. 36.075 i bruttoferiepenge og 25 feriedage, og der er afholdt 20 feriedage.

Sats pr. dag (36.075/25) = kr. 1.443,00 x 5 feriedage = Restferiepenge kr. 7.215,00

 

Lønart 40130 oprettes med 5 dage og kr. 7.215,-

 

Obs: Feriepenge for ferieåret 2023 optjent i september måned, skal beregnes ud fra de ferieberettigede løndele som du kan se på lønsedlen fra september. Til afregning af feriepenge indeværende år bruges lønart 40120.

 

Korrektion af ferietillæg – FERIEÅR

Medarbejdere uden for overenskomst

 •  Lønart 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag
  • Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag
 • Lønart 40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag
  • Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag
 • Lønart 40031 Korrektion Ferietillæg OK grundlag
  • Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK grundlag
 • Lønart 40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK grundlag
  • Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK grundlag
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.