Mine produkter
Hjælp

Sådan kan Visma hjælpe dig med at søge lønkompensation

af CamillaJeppesen (Opdateret ‎19-05-2020 13:29 af peterheller VISMA )

Som del af hjælpepakken til erhvervslivet kan I søge lønkompensation for medarbejdere, som er hjemsendt som følge af COVID-19. I kan søge lønkompensation, hvis mindst 30 % af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere er hjemsendt. Du kan læse mere om, hvad der skal til for, at I kan søge lønkompensation her. 

 

Knap_lønkompensation.png

 

Registrering i Visma Løn
Da der er forskellige lønkompensationer alt efter om medarbejderen er funktionær eller ikke funktionær, er det vigtigt at du benytter den rigtige fraværskode i Visma Løn. 

 

Se her, hvordan du opsætter Visma Løn til de nye fraværskoder.

 

Medarbejderen er forpligtet til at anvende ferie, feriefridage og/eller optjent afspadsering på i alt 5 dage i lønkompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode svarende til 5 dage, skal medarbejderen holde tjenestefri uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår. Du kan læse mere om registrering i Visma Løn her.

 

Sådan kommer du i gang

 

  1. Registrer hjemsendte medarbejdere i Visma Løn ved at anvende fraværskoderne 91 og 92. Hvis medarbejderen holder afholder ferie eller fri uden løn, skal dette registreres med den korrekte fraværskode. 
  2. Når du har registreret fravær for alle hjemsendte medarbejdere, skal du give besked til Visma ved at sende en besked via CRM (Community) og meddele, at der ligger fravær, som der skal søges kompensation for. I beskeden skal du oplyse den mailadresse, hvor du ønsker at modtage filen til jeres ansøgning 
  3. Visma henter data, foretager beregning og udarbejder den Excel-fil, som skal vedlægges ansøgningen som dokumentation. Resultatet sendes til den angivne mailadresse via sikker mail.
  4. Kontroller at oplysningerne er retvisende. Hvis der f.eks. er sket ændringer i medarbejderens løn eller arbejdstid kan det betyde, at den beregnede værdi skal ændres. I skal tilføje ændringerne inden, I sender ansøgningen til behandling gennem virk.dk. Se oversigt over oplysningerne og væsentlige kontroller i skemaet nedenfor.A: Påkrævet information

B: Beskrivelse 

C: Hvad skal kunden kontrollere?

CPRnummer

-

-

Navn

-

-

Periode start

-

-

Periode slut

-

-

Ansættelsesforhold

-

-

Månedsløn 

Visma angiver  månedsløn inkl. ATP og arbejdsgivers pensionsandel på baggrund af de seneste 3 måneders gennemsnit

Er den oplyste løn er retvisende for kompensationsperioden? Hvis ikke, indsæt nyt beløb

Beskæftigelsesgrad i timer

Visma angiver normtid. For medarbejdere uden fast normtid oplyser Visma den gennemsnitlige arbejdstid på baggrund af de seneste 3 måneders arbejdstid. 

Er den oplyste arbejdstid retvisende for kompensationsperioden. Hvis ikke, indsæt korrekt antal arbejdstimer

Antal dage undtaget 

Visma oplyser antallet af dage som dage undtaget, hvor medarbejderen afholder ferie eller fri for egen regning. 

Kontrollér om antallet af dage undtaget er korrekt. Indsæt evt. korrekt antal dageNår I har kontrolleret om data er korrekte, indsendes ansøgning via virk.dk. Se evt. vejledning samme sted.

 

Du kan indberette igen på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt (fx hvis flere medarbejdere hjemsendes eller perioden forlænges).

 

Husk at Visma også kan hjælpe med efterfølgende at udarbejde dokumentation for udbetalt lønkompensation. 

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.