avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användare av Autoinvoice och InExchange? Grattis, då är PEPPOL löst!

av Hans Kallin (Uppdaterad ‎09-11-2017 09:41 av Hans Kallin VISMA )

Ni vet väl att ni redan uppfyller PEPPOL-kravet.
Autoinvoice och InExchange är en godkänd accesspunkt i PEPPOL sedan länge. Eftersom ni är kund till oss har ni automatiskt en anslutning ordnad.
Utnyttja den favören – och lägg fokus på annat.

 

I dessa uppjagade PEPPOL-tider låter det här nästan för bra för att vara sant. Johan Lindblad, Partner Account Manager på InExchange, kan dock försäkra att företagets kunder redan disponerar över en lösning som infriar den förestående PEPPOL-reformen.
– Så är det, bekräftar Johan. I och med att Autoinvoice och InExchange är accesspunkt i PEPPOL – och varit detta under lång tid – ser vi till att kundens samtliga dokumenttyper har det stöd som krävs. Tack vare att man har en anslutning hos Autoinvoice och InExchange skickar man alltid den senaste formatversionen via PEPPOL.

Som kund till Autoinvoice och InExchange kan man med andra ord sitta lugnt i båten?
– Exakt. Som kund skickar samma format som tidigare och får PEPPOL löst av Autoinvoice och InExchange, intygar Johan och tillägger raskt:
– Kontakta oss gärna så snart som möjligt så förklarar vi alla förutsättningar.
Givetvis är det ett skönt besked för alla som befarat att den kommande EU-bestämmelsen skulle generera diverse mer arbete. Processen sköts tryggt och säkert av Autoinvoice och InExchange. Som kund till oss slipper man lägga något krut på saken.

 

PEPPOL-guide – för övriga:
- Enligt EU direktivet 2014:55 – om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling – så är offentlig sektor skyldig att ta emot e-fakturor.
- Genom nätverket PEPPOL1 ska all offentlig sektor kunna ta emot fakturor i de nya europeiska standarderna ISO/IEC 19845:2015 Universal Business Language 2.1 alternativt UN/CEFACT Cross Industry Invoice D16B.
- Bevaka de releasefönster som inrättats i PEPPOL. Fönstren öppnas två gånger årligen. Korrigeringar i standardformaten förekommer. I vårreleasen var det exempelvis några regler för valideringarna av formaten som ändrades.
- Sista datum för EU:s medlemsstater att följa det fastlagda direktivet är den 18 april 2019. Efter detta datum är endast strukturerade elektroniska fakturor2 godkända och samtliga pappersfakturor och pdf-fakturor förbjudna.

1) PEPPOL är förkortning för Pan-European public procurement on-line. Det är ett regelverk skapat inom EU avsett för elektronisk handel och e-inköp. Systemet består först och främst av en teknisk plattform, men också av avtal, anvisningar och specifikationer.

2) En faktura som har utfärdats, översänts och mottagits i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura är inte att betrakta som elektronisk faktura i detta sammanhang.

Här läser ni mer om PEPPOL:
https://www.inexchange.se/category/peppol/