Mina produkter
Hjälp

Förbättrad Administration och Distribution i OneStop Reporting

av Hans Börjesson

I den senaste versionen av OneStop Reporting har administrationen och distributionen för delning av rapporter förändrats.

 

Det finns nu en ny sida för att distribuera rapporter i OneStop Reporting som erbjuder enklare delning av rapporter genom att man flyttar eller kopierar rapportmallar mellan klientorganisationer. Notera att man behöver ha rollen administratör på topp- eller gruppnivå för att se distributionssidan.


Till vänster på sidan Distribution syns hierarkin av Kund/Toppnivå (1), Gruppnivå (2), och klient/klientorganisation (3). Strukturen är densamma som på sidan Administration.

 

HansKallin_0-1662546185366.png

 

 

Rapporter som distribueras till en högre nivå distribueras i sin tur till alla klienterna i den gruppen, dvs de ärvs nedåt i hierakin. 


Genom att välja kundnivå i hierakin och därefter Importera, kommer rapporten eller rapporterna man väljer i nästa fönster ärvas till alla de klienterna som ingår.

 

HansKallin_1-1662546185489.png

 

 

Genom att utföra den här åtgärden kommer rapporten att flyttas från den klienten som man “importerar från” och det kommer bara att finnas en version av rapporten. Rapporten ägs nu på kundnivå som man valde att importera till, samt kommer att ärvas ned till alla klienter som ligger under kunden. Alla ändringar som görs kommer att återspeglas hos alla klienter som har fått denna rapport distribuerad.

 

Om man istället vill spara originalet kan man distribuera en kopia genom att markera Importera kopior. I det här fallet kommer det att finnas två versioner av rapporten som inte är länkade. 

 

Det går också att distribuera rapporten direkt till klientorganisationen genom att markera denna i hierarkin och därefter väljer Importera. Även här innebär det att man flyttar rapporten från källan om man inte väljer Importera kopior. 

 

Inställningar för Distribution

För att kunna ta emot rapportmallar från OneStop Reporting via den nya distributionen krävs det att man slår på en ny inställning under Administration. För befintliga kunder är denna inställning avstängd. För nya kunder kommer den att vara på.

 

HansKallin_2-1662546185369.png

 

 

Notera att när denna inställning är påslagen ger man användarna tillgång till alla rapportmallar distribuerade av OneStop Reporting. Rapporterna finns tillgängliga direkt och slår man på inställningen på kundnivå ärvs det ned till klientorganisationerna. Man kan behöva se över och eventuellt begränsa vilken typ av data och dimensioner användare har tillgång till.

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här