Mina produkter
Hjälp

Första rapporteringen av lagen om betalningstider

av Hans Börjesson

Första rapporteringen av lagen om betalningstider kommer närmare och närmare.

Lagen kräver att svenska företag med över 250 anställda årligen ska rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september. Information gäller köp av varor och tjänster från svenska företag med färre än 250 anställda. Bolagsverket är skyldiga att hålla ett register över de rapporterade uppgifterna och göra registret tillgängligt för allmänheten.

Vad innebär den nya lagen om rapportering av betalningstider och vilka omfattas?

Enligt lagen måste företag som är etablerade i Sverige och har över 250 anställda årligen rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september. Dessa uppgifter avser köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda och är också verksamma i Sverige. Bolagsverket ansvarar för att hålla ett register över de inrapporterade uppgifterna, vilket ska vara tillgängligt för allmänheten.

Företagen ska rapportera den avtalade betalningstiden, den faktiska betalningstiden och andelen fakturor som betalats efter den avtalade betalningstiden. Uppgifterna ska redovisas separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. De insamlade uppgifterna kommer att offentliggöras och vara sökbara i registret.

Rapporteringen ska ske via en e-tjänst som Bolagsverket ännu inte har öppnat, men information om den kommer att finnas på Bolagsverkets webbplats i god tid före det första rapporteringstillfället i juli 2023. Det är viktigt att notera att den första rapporteringsperioden kommer att löpa från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023.

Om ett företag inte fullgör sin rapporteringsskyldighet kan Bolagsverket utfärda ett föreläggande som kan åtföljas av ett vite.

bolagsverket.png

Vilka krav har Bolagsverket på rapporteringen?

Kraven är att rapporteringen om betalningstider ska innehålla tre typer av data:

  • Genomsnittlig avtalad betalningstid
  • Genomsnittlig betalningstid 
  • Andelen fakturor som har betalats efter avtalad betalningstid. 

Informationen ska rapporteras separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. Alla dessa uppgifter ska publiceras och göras tillgängliga för allmänheten i ett sökbart register.

Rapportering ska ske första gången senast den 30 september 2023 och omfatta perioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023.

Hur löser vi det i Visma Business?

För att lösa segmentering och samla information om antalet anställda i Visma Business, kan man använda antal anställda-fältet i leverantörsregistret och sedan generera rapporten "Rapporten Betalningstider" via vårt rapporteringsverktyg Onestop Reporting. Om leverantörsregistret saknar information om antal anställda, kan man uppdatera detta manuellt eller använda vår Bizweb-tjänst för att automatiskt uppdatera leverantörsregistret på bara några minuter.

 

B_Image 876.png

2 Kommentarer

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här