avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Importera EDI-filer med Schemaläggaren i version 15.10.

av Hans Kallin

Den här nya behandlingen är till för att underlätta för alla som importerar filer via det som vi idag kallar ”EDI Klockan”. Den här nya behandlingen ihop med Schemaläggaren så behöver man inte längre måste ha en egen dator/server eller session på serven för att hantera tidstyrda textfils importer.

 

En ny behandling har lagts till i tabellen Företagsuppgifter med namnet Importera EDI-filer. Syftet med denna behandling är att importera filer genom att ersätta startparametrarna /R och /EDI vilket ger möjlighet att automatisera och starta processen med tjänsten Schemaläggaren. Det innebär att vid körning importerar behandling antingen textfiler eller EDI-filer baserat på inställningarna i tabellen Systemupplysningar.

 
 

schemalaggare_EDI.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en sökväg har angetts i dialogrutan hanterar behandling den som om /R används eller genom att köra en tabellimport i dialogrutan Importera. Vid körning utan att en fil har markerats i dialogrutan hanterar bearbetningen importen som om EDI-klocka körs.

 

Automatisering med Visma Business Scheduler service kan anges genom att skapa ett jobb baserat på en layout där Företagsuppgifter ingår.

 

Importera EDI: Detta kan automatiseras för ett specifikt företag eller en specifik företagsgrupp, inga parametrar krävs.