Mina produkter
Hjälp

Ny bokföringslag i Danmark

av Hans Börjesson (Uppdaterad ‎12-09-2023 13:23 av Hans Börjesson VISMA )

Vi skriver den här artikeln för er som hanterar danska företag/databaser i er egna installation av Visma Business.

 

Ditt bokföringssystem är i trygga händer

I Visma är vår främsta uppgift att se till att våra system alltid följer gällande lagstiftning i de länder där vi säljer och marknadsför vår programvara.

Därför har vi sedan det första utkastet till den nya bokföringslagen var klar haft en nära dialog med Erhvervsstyrelsen. Det har gett oss möjlighet att påverka innehållet och formuleringen av bokföringslagen så att vi tillsammans säkerställer att det också är tekniskt möjligt att implementera och uppfylla de nya kraven - både för oss som systemleverantör och för de danska företagen som också omfattas av de nya kraven.

Det innebär att vi för närvarande arbetar intensivt för att säkerställa att Visma Business som du använder idag åtminstone uppfyller kraven i bokföringslagen inom de lagstiftade tidsramarna.

 

Särskilt utvecklat bokföringssystem

Lagen omfattar alla digitala bokföringssystem i Danmark. Det har ställts krav på funktionalitet, IT-säkerhet, säkerhetskopiering och utlämning av bokföringsmaterial. Eftersom vi som tillverkare och leverantör av Visma Business inte har kontroll över säkerhetskopiering, utlämning av bokföringsmaterial samt endast delvis påverkar IT-säkerheten, betraktas inte Visma Business som ett "Standard digitalt bokföringssystem".

Visma Business betraktas istället som ett "Särskilt utvecklat bokföringssystem". Det innebär att Visma Business inte omfattas av de publicerade kraven för standardbokföringssystem enligt Erhvervsstyrelsen. Kraven för särskilt utvecklade bokföringssystem håller fortfarande på att utvecklas av Erhvervsstyrelsen och förväntas publiceras under första halvåret 2023. När vi känner till kraven kommer vi att se till att funktionalitets- och säkerhetskraven implementeras i en kommande version av Visma Business.

 

Vad är nästa steg?

Så snart vi har de slutgiltiga kraven för specialutvecklade bokföringssystem och är medvetna om alla deadlines och detaljer kommer vi publicera mer information.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här