Mina produkter
Hjälp

Visma Business Product Line - 12.01.0 ute nu!

av Annika Lindén Oleander (Uppdaterad ‎13-12-2017 12:51 av Annika Lindén Oleander VISMA )

Visma har nu släppt version 12.01.0 av produktlinjen och i den finns en hel del nyheter. Här nedan kan du läsa kort information om det viktigaste. Vill du ha mer detaljer om nyheterna hittar du detta i releasenotes.

Visma Business

Nordic Cool 3 - ny användarupplevelse

Nu finns en ny grafisk standard för gränssnittet och de nya designelementen är för första gången tillgängliga i 12.01. Nordic Cool 3 är en gemensam grafisk standard för alla Visma-lösningar och återfinns också i t ex tjänster som AutoInvoice och AutoPay. Visma har fokuserat på en ökad tydlighet genom bl a större font och mer utrymme kring informationen. Kontraster i främst grönt används för att betona viktiga element. För uppgraderande kunder påverkas inte layouterna, men om man önskar kan man konvertera dem till Nordic Cool 3.

Separat inlägg kring hur man går tillväga kommer inom kort. Du kan också kontakta din Visma-partner om du har frågor eller funderingar kring dina layouter.

Electronic order exchange

I 12.01 har vi börjat implementera stöd för att sända och ta emot fler orderdokument via AutoInvoice. Fler dokument kommer att läggas till under de kommande versionerna fram t o m version 13.00. Vi kommer att ta hjälp av några pilotkunder som använder de elektroniska orderdokumenten i 12.01 och kommande 12.10. Kontakta din partner om detta är intressant för dig.

Visma Document Center

Ordermatch

Automatisk ordermatch för Visma Business och Document Center är nu lanserad. 

Det innebär att en e-faktura som stämmer överens med en inköpsorder i Visma Business kan gå igenom systemen helt automatiskt. Självklart sätter man upp regler i systemet för hur detta skall hanteras, t.ex. olika toleransnivåer per leverantör.

Vi pratade om ordermatch på Visma Connect och kommer inom kort även publicera mer information här på Community. 

För befintliga Document Center-kunder som tidigare har köpt ordermatch ingår nu även vår automatiska ordermatch för XML (e-faktura). För kunder som inte köpt detta än finns det som tillval. Kontakta din Visma-partner för mer information.

____________________________________________________________

Releasenotes Visma Business finner du här

Releasenotes Visma Document Center finner du här

____________________________________________________________

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här