Mina produkter
Hjälp

Visma Business Produktlinje version 17 snart här!

av Annika Lindén Oleander (Uppdaterad ‎20-06-2022 13:37 av Annika Lindén Oleander VISMA )

Nu närmar sig releasen av vår nya huvudversion Visma Business Produktlinje 17.

Huvudversionen innehåller ny funktionalitet, förbättringar och rättningar i många delar av produktlinjen. Som du säkert känner till släpper vi ny funktionalitet i flera versioner under året och du följer med i vad som händer här på Visma Community. Här kan du se vår releaseplan för Visma Business produktlinje. Efter release av version 17 i juni kommer 17.01 i september och 17.10 i december 2022. I samtliga dessa versioner finns nya funktioner, förbättringar och rättningar. 

 

Kontakta din partner för att diskutera hur funktionalitet i version 17 kan förbättra i din verksamhet!

 

AnnikaLindnOleander_0-1655708216828.png

Läs här om en del av innehållet i vår produktlinjeversion 17

 

Visma Business

Bankavstämningen

Vår bankavstämningsfunktionalitet har fått flera förbättringar, bland annat nya möjligheter att ställa in matchningsreglerna för den automatiska avstämningen. Viktigt för att uppnå bästa möjliga automatisering!

 

Uppgiftsöversikten

I version 17 har vi öppnat upp för alla användare att kunna skapa definitioner till sin uppgiftsöversikt. Tidigare var detta endast möjligt för systemadministratören.

 

Lager - Placering spärrad för plockning

I version 17 har vi förbättrat lagerhanteringen när det gäller placeringar. Man har nu möjlighet att kunna spärra så att det inte går att plocka från en specifik placering. Det kan vara bra att använda om man har satt upp buffertplatser på ett lager.

 

Order - Behörighet att radera orderrad

Nu finns det möjlighet att spärra möjligheten att radera realiserade order och orderrader. Genom en ny post i funktionsaccess - Diverse kan man styra behörigheten på användarna.

 

AnnikaLindnOleander_1-1655708740343.png

AutoPay-integrationen

I version 17 finns nu funktionalitet för bokföring av avgifter för utgående betalningar.  Detta är baserat på att statusändringsrapporten från AutoPay har information om betald avgift för utgående betalningar. Verifikat skapas för avgiften med konto som har angivits i tabellen Bankpartner (“Huvudbokskonto avgift”).

 

Prestandaförbättringar i Visma Business

I version 17 har vi arbetat med ett antal olika prestandaförbättringar inom ett par olika områden-

  • Uppdatering av bunt
  • Prestandan vid infogning av rader i tabellen Verifikation
  • SIE Import

Document Center

Konteringskolumner i Approval

Nu är det möjligt att själv bestämma vilka fält som ska visas samt vara editerbara på konteringsraderna i Visma.net Approval.

 

Approval-sync

Nu går det att aktivera att man får kontinuerlig synkronisering av de uppdateringar som görs i Visma.net Approval till Visma Document Center. Tidigare har endast dokumentet uppdaterats när det var godkänt och klart.

 

Ändringar i Approval visas i Visma Document Center när:

  • Ett dokument godkänns
  • Ett dokument vidarebefodras
  • Ett dokument skickas för granskning
  • Ett dokument har granskats klart
  • Ett dokument avvisas

Document Center Enterprise version 14

Här kan du läsa om nyheterna i DCE

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här