Mina produkter
Hjälp

Visma Business produktlinje version 18

av Hans Börjesson (Uppdaterad ‎19-06-2023 18:52 av Annika Lindén Oleander VISMA )

Vi är glada att presentera vår nya huvudversion av Visma Business produktlinje, version 18.

 

En ny huvudversion har testats av våra pilotkunder i produktionsmiljöer före release. Vi vill därför särskilt tacka er som genom att vara pilotkunder har bidragit i vårt viktiga kvalitetsarbete tillsammans med era Visma-partner.

 

Uppdateringar och förbättringar ingår som vanligt i huvudversionen av vår produktlinje Visma Business. Under året släpper vi kontinuerligt nyheter i flera versioner och du kan hålla dig uppdaterad genom att följa vad som händer här på Visma Community. Vi rekommenderar också att du kontaktar din Visma-partner för att diskutera vilka nyheter i den aktuella versionen och tidigare versioner som kan vara till nytta för din verksamhet!

 

Visma Business Core

 

Bankavstämning

I version 18 finns ett par bra förbättringar i bankavstämningsfunktionen.

 • Nu kan kontoutdragsdetaljer från bank visas på raderna för kontoutdragstransaktioner i avstämningslayouten för enklare avstämning. Detta är löst i version 18 genom att Kontoutdrag detaljerad nu är underliggande tabell till Kontoutdragstransaktion och kolumner kan tas med på raderna i layouten på det sätt man önskar.

 

 • Den automatiska avstämningsfunktionen stämmer nu också av poster med valutabelopp i huvudbokstransaktioner när avstämningsrestbeloppet i bokföringsvalutan överensstämmer med avstämningsrestbeloppet i kontoutdragstransaktionen. (Visma Business kontrollerar att bankkontot är i samma valuta som bokföringsvalutan enligt företagsuppgifterna.) I fortsättningen behövs inte manuell hantering för detta!Autopay-integrationen

Vi har nu infört en ny funktion som ger dig möjlighet att skicka med avtalad valutakurs per betalningstransaktion till din bank. Du kan ange den avtalade kursen på betalningsraden. Detta scenario bygger på att du avtalar med din bank om en kurs för en viss valutabetalning.

 

Uppdatera grundinformation om dina kunder och leverantörer

Bizweb är en tjänst/funktion som hjälper dig att hämta och uppdatera grundinformation om dina kunder och leverantörer. Genom tjänsten får du tillgång till företagsdata för både Sverige och Norge, vilket innebär att du alltid har uppdaterade uppgifter om adresser, antal anställda och omsättning. Visma Bizweb erbjuds som ett månadsabonnemang och ger dig tillgång till kraftfulla verktyg för att hantera din kund- och leverantörsinformation. Läs mer om detta i en separat artikel på kund community.

 

För mer detaljerad information om alla nyheter och förbättringar i Visma Business Core, vänligen se releasenotes och övriga dokument som är relaterade till versionen.

 

Rapportering av betalningstider

Första rapporteringen av lagen om betalningstider kommer närmare och närmare så därför har vi utvecklat en ny rapport som kan köras via Onestop reporting. Läs mer om detta i en separat artikel på kund community.

 

Document Center (DC)

Infoga ny konteringsrad

Från och med denna version kan användare infoga en ny rad före eller efter en vald rad på konteringen.

 

En ny version av PDF-standardbiblioteket

Den nya biblioteksversionen av PDF-standardvisningsprogrammet löser ett antal problem som upplevdes tidigare:

 • PDF-filen kan inte laddas ner. Den är antingen korrupt eller är i ett format som vi inte har stöd för.
 • En del av PDF-texten visas med mycket konstiga teckensnitt

 

Momssumma tillagd på statusraden

Från och med den här versionen visas momssaldo i VDC på statusraden i samma område där dokumentbeloppet och redovisningsdifferensen visas.Visma Document Center Enterprise 15.00 (DCE)

Planerat releasedatum är 30 juni.

Huvudfokus har varit att förbättra det  automatiserade attestflödet med fler valmöjligheter vid import samt nyheter och förbättringar i fakturaflödet. 

 • Sökning av OCR nummer och ny kolumn i sökresultatet
 • Utökad funktion i rättigheten fakturatyp - möjlighet att registrera/ändra  fakturatyp i  steget attest och via sök  
 • Styr om fältet  momsbelopp skall läsas in vid import gäller även manuell faktura 
 • Styr om  fältet orderid skall läsas in vid import
 • Inställning på leverantörens kontering ej skall läsas in vid import 
 • Avtalsmodulen har fått flera förbättringar vid registrering
 • Avtalsnamn och beskrivning tillåter fler tecken  : ; , %

 

AutoPay

 

Missa inte möjligheten att godkänna betalningar mobilt i appen Visma Manager. Detta kan vara en bra lösning för dig som har ett rörligt arbete. Läs mer om funktionen i separat inlägg på vårt kundcommunity.

 

För mer detaljerad information om alla nyheter och förbättringar, vänligen se releasenotes och övriga dokument som är relaterade till versionen.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här