Mina produkter
Hjälp

Här är UE-kedjan - verktyg för hantering av underentreprenörer

av Patricio Beck (Uppdaterad ‎25-10-2023 11:31 av Patricio Beck VISMA )

Ha koll på UE-kedjan via Visma Construction!

 

UE-kedjan är en funktion som ingår i tjänsten Visma Construction Personalliggare och tjänsten används idag för bland annat personalliggare på över 8 000 aktiva byggarbetsplatser i Sverige och Finland. Tjänsten ger huvudentreprenören en enkel komplett automatiskt överblick över vilka underentreprenörer som är aktiva och verksamma på byggarbetsplatsen, vem som anlitat vem på arbetsplatsen, och därigenom få kontroll och säkerhet där HE-administratörer kan delegera administration av sina delar av kedjan till UE-administratörer hos respektive underentreprenör (UE).

 

Visma Constructions tjänst Personalliggare uppfyller lagkravet på elektronisk personalliggare och med funktionen UE-kedjan så kan man enkelt hålla obehöriga borta från byggarbetsplatsen genom att ge behöriga access till byggprojektet samt att personens arbetsgivare är med i byggprojektets UE-kedja. Detta kontrolleras alltid vid första incheckning dels via Visma Construction Regbox eller Personalliggaren.

 

Kontroll och säkerhet i alla led med UE-kedjan

 

Huvudentreprenören har full transparens och kan med UE-kedjan ta fullt ansvar genom att ställa krav på sina underentreprenörer genom på ett enkelt sätt få överblick över vilka partsförhållanden som råder får sina aktiva byggprojekt och därigenom delegera administrationen av sina delar i UE-kedjan till respektive underentreprenör. Samtidigt kunna se hur UE-kedjan byggs upp automatiskt i realtid.

 

Redan vid projektets start kan huvudentreprenören, via Visma Constructions tjänst "Meddelandehantering", snabbt skicka instruktioner och information online direkt eller via massutskick till inbjudna underentreprenörer eller användare och på så sätt optimera processen för en "Onboarding" och spara tid för alla inblandade.

Underentreprenörens skyldigheter:
Som entreprenör ska varje UE föra personalliggare över de personer som är verksamma i underentreprenörens näringsverksamhet på byggarbetsplatsen. Eftersom byggherren (huvudentreprenören) har skyldigheter avseende elektronisk personalliggare är varje underentreprenör alltså också skyldig att föra elektronisk personalliggare över sina anställda genom Visma Construction. Läs mer på Skatteverkets hemsida: Entreprenörens skyldigheter

 

Komplett UE-kedja i tre enkla steg:

 

1.

Huvudentreprenören registrerar vilka underentreprenörer som anlitas i första led, och här tilldela ansvaret till ansvariga användare (UE-administratörer) hos underentreprenören.

 

  1. Byggherren registrerar företag via plus-ikonen och "Arbetsgivare" och följer instruktioner. När företaget har sparats skapar Visma Construction med automatik ett användarkonto, med namn "Admin" och "företagsnamn", och användarroll som UE-administratör. Byggherren kan då redigera användarkontot med kompletta kontaktuppgifter till ansvarig användare hos UE. 

  2. Byggherren skickar sedan inloggningsuppgifter via SMS och/eller E-post till användaren. Detta kan göras direkt efter man sparat datan, eller via markering av checkbox och knappen "Mer" -> "Skicka onboarding-meddelande". Byggherren kan även direkt via knappen "Mer" ge access till aktiva projekt via funktionen "Bjud in användare". Detta ger också access till projektet till alla användare som hanteras av UE:n. Byggherre kan även skicka denna information till UE-administratörer via Meddelandehanteringen.

    Skicka onboarding-meddelandeSkicka onboarding-meddelande

    ℹ️ Varje UE-administratör ansvarar och har full kontroll och översikt över egna företagets användare. UE-administratörer ska kontrollera in- och utcheckningar, skicka inloggningsuppgifter till sina egna användare, bjuda in sina egna UE:s via "Bjud in användare" m.m. 

2.

Byggherre och UE-administratörer kan också i nästa led skicka projektkod/registreringskod till sina UE-administratörer eller UE-användare. Via plus-ikonen och "Bjud in användare" väljer du det projekt som gäller och systemet skapar med automatik en PDF som byggherre eller UE-administratörer distribuerar till UE-anställda med information om byggprojektet, registreringskod och QR-kod.

OBS! Om underentreprenören i sin tur anlitar sina egna underentreprenörer måste de meddela byggherren som i nästa led registrerar företagen i systemet. UE-admins kan därefter bjuda in användare via "Bjud in användare".

 

3.

Huvudentreprenören och ansvariga på byggarbetsplatsen får en komplett överblick och ser när nya företag läggs till i UE-kedjan, vilka som är UE-administratörer, och enkelt se vilka nya företag som är utanför UE-kedjan. Varje UE ska minst ha en UE-administratör som ansvarar för sina egna användare.

 

Du hittar UE-kedjan via "Arbetsgivare" i vänstermenyn.Du hittar UE-kedjan via "Arbetsgivare" i vänstermenyn.

 

Du kan enkelt filtrera fram alla UE-administratörer via "Användare" i vänstermenyn.Du kan enkelt filtrera fram alla UE-administratörer via "Användare" i vänstermenyn.

 

 Du kan enkelt bjuda in användare via plus-ikonen "Bjud in användare"Du kan enkelt bjuda in användare via plus-ikonen "Bjud in användare"

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här