Leverantörsfakturaprocessen Document Center Enterprise har fått nytt gränssnitt

av Charlotte Mårtensson

Leverantörsfakturaprocessen Document Center Enterprise är  uppdaterat med det senaste gränssnittet Nordic Cool 3 som vi har för hela  produktlinjen.  Årets version är 12.00  finns tillgänglig för er kunder i slutet av augusti. Här kommer några smakprov på nya gränssnittet.Öppna faktura.png

AttestAttest