avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Arbeidsgiveravgift 2021

av Ivar Grøndahl1

Reglene om ambulerende virksomhet gjelder begge veier fra 2021, slik det var før 2016. Dette betyr at i de tilfeller virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes likevel satsen i denne andre sonen på den del av lønn mv. som knytter seg til dette arbeidet når hoveddelen av arbeidstakerens arbeid utføres her i en kalendermåned. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av kalendermåneden.

 

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2021
Her kan du lese Stortingsvedtaket.

 

Redusert arbeidsgiveravgift for visse utenlandske sjømenn
For sjømann som er ansatt på norsk skip registrert i NOR i utenriksfart, og som er medlem av norsk trygd i henhold til folketrygdloven § 2-6, skal arbeidsgiveren svare arbeidsgiveravgift etter en månedssats på kr 464,- for 2021 (økt fra kr 457,- i 2020). Satsen skal betales uten hensyn til antall tjenestedager i måneden.


Lovdata

Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2021

 

Utsendte arbeidstakere fra USA og Canada
For godtgjørelse til utsendte arbeidstakere fra USA og Canada, som i henhold til artikkel 5 nr 2 i avtalen om sosial trygd med USA (avtale fra 01.09.2003) og artikkel 7 og punkt 6(b) og 9 i sluttprotokollen i avtalen om sosial trygd med Canada er pliktig medlem i folketrygdens sykestønadsdel under arbeid i Norge, er arbeidsgiveravgiftssatsen 7,0 % for 2021 (uendret fra 2020).

 

Lovdata
Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2021 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada