Fagområde Lønn & HR
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Bilgodtgjørelse

- Sist oppdatert ‎06-09-2017 11:57
Jenny Høiby

Har du ansatte som reiser i jobbsammenheng og som i den forbindelse benytter egen bil? Hva kan den ansatte kreve i bilgodtgjørelse og hvordan kan du som arbeidsgiver dekke denne type reisekostnader skattefritt?

 

Ved dekning av bilgodtgjørelse er det viktig å skille på hva den ansatte kan kreve og hva den ansatte kan få skattefritt.

Utgangspunktet for hva som kan kreves er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hva som kan utbetales trekk- og avgiftsfritt i bilgodtgjørelse, reguleres i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (5) og (6).

 

Avtale - Statens reiseregulativ

Følger din virksomhet reglene i statens reiseregulativ vil denne avtalen definere hva dine ansatte kan kreve i bilgodtgjørelse når de er på reise for arbeidsgiver. Ved bruk av egen bil på reise, skal det innhentes forhåndssamtykke fra arbeidsgiver, jfr Statens reiseregulativ § 6. Forhåndssamtykke kan gis generelt for flere reiser eller for hver enkelt reise. Statens satser styrer hva den ansatte kan kreve i godtgjørelse og avtalen skiller på kjøring over og under 10 000 km.

Statens satser for 2017:

 

Kilometergodtgjørelse

Satser gjeldende fra 1. januar 2017

1 - 10 000 km. i Norge og utlandet

kr. 4,10,-

Over 10 000 km. i Norge og utlandet

kr. 3,45,-

El-bil, uansett kjørelengde i Norge

kr. 4,20,-

El-bil 1 - 10 000 km. i utlandet

kr. 4,10,-

El-bil 1 - 10 000 km. i utlandet

kr. 3,45,-

 

I hvilke tilfeller kan bilgodtgjørelse kreves?

Reglene gjelder når den ansatte er på reise for arbeidsgiver, altså en tjenestereise. I disse tilfellene kan vedkommende kreve bilgodtgjørelse etter statens reiseregulativ. Når man er på reise for arbeidsgiver gjelder følgende: Utgangs- og endepunkt for reisen avgjør hvilken strekning som anses som tjenestereise, og som den ansatte kan kreve bilgodtgjørelse for. Starter og slutter reisen ved egen bolig, vil hele reisen anses som en tjenestereise, og den ansatte kan kreve bilgodtgjørelse for hele strekningen. Dersom utgangs- og endepunkt for reisen er arbeidsstedet, altså den ansattes kontorsted, vil reisen mellom oppdragsstedet og arbeidsstedet anses som en tjenestereise. I disse tilfellene er det verdt å være oppmerksom på at arbeidsgiver i tillegg kan gi den ansatte bilgodtgjørelse for inntil 20 km. hver vei mellom bolig og arbeidsstedet.

Starter reisen fra egen bolig, via oppdragssted og ender på arbeidsstedet, vil denne reisen anses som tjenestereise og bilgodtgjørelse for hele strekningen kan beregnes. Arbeidsgiver vil også her kunne utbetale godtgjørelse for inntil 20 km. fra arbeidsstedet og til den ansattes bolig.

 

Hva kan utbetales som skattefri bilgodtgjørelse?

Når den ansatte er på en yrkesreise kan bilgodtgjørelse utbetales trekk- og avgiftsfritt, dersom godtgjørelsen er innenfor skattedirektoratets forskuddssatser og det leveres en korrekt utfylt reiseregning.

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2017:

 

Reiser i Norge og i utlandet

(gjelder også el-bil og kjøring ved arbeidssted i Tromsø)

 

All kjøring (uansett antall km.)

kr. 3,50,-

 

Reiseregningen skal ha minst følgende innhold:

 

  • arbeidstakerens navn, adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for for hver yrkes- eller tjenestereise
  • formålet med reisen
  • hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på
  • reiseruten - angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens km.-teller ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise
  • navn på passasjer, dersom det kreves passasjertillegg

 

Utbetaler arbeidsgiver bilgodtgjørelse for arbeidsreiser, dvs. kjøring mellom den ansattes bolig og arbeidsstedet, eller annen privat kjøring vil denne dekningen anses som skattepliktig lønn.

Benytter arbeidsgiver muligheten til å dekke bilgodtgjørelse inntil 20 km. hver vei mellom hjemmet og arbeidsstedet i forbindelse med yrkesreiser som starter eller slutter på arbeidsstedet, vil også denne dekningen være skattepliktig for den ansatte. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal beregnes og godtgjørelsen skal innrapporteres som trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse.

Bilgodtgjørelse - a-melding

Bilgodtgjørelse skal innrapporteres via a-meldingen, både når den er trekkfri og trekkpliktig.

 

Ønsker du å lære mer om reglene for bilgodtgjørelse, delta på vårt Webinar om Diett- og bilgodtgjørelse:

https://www.visma.no/kurs/kursside/webinar-diett-og-bilgodtgjorelse/1452637/