avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bredbånd hjemme - Krav til dokumentasjon

av Ivar Grøndahl1

Refusjon - arbeidstakers abonnement
Hvis arbeidstaker får dekket bredbånd hjemme av arbeidsgiver, er dette en skattepliktig fordel som reguleres av regelverket for elektronisk kommunikasjon (ek-tjeneste). Den ansattes skattepliktige fordel ved arbeidsgivers dekning av ek-tjeneste begrenses i utgangspunktet til maksimalt kr 4 392,- pr år - uavhengig av antall tjenester.

 

Hvordan arbeidsgiver i praksis skal fordelsbeskatte avhenger av hvordan arbeidsgiver dekker tjenesten. Hvis abonnementet står i ansattes navn, foreligger det en refusjon. Ved refusjon legges det faktiske refunderte beløpet inn som trekkpliktig fordel i den måneden dekningen skjer, inntil den skattepliktige grensen på kr 4 392,- er nådd. Dette gjelder både hvor arbeidstaker dekker fakturaen selv og får beløpet refundert, og hvor arbeidsgiver dekker beløpet direkte.

 

Tjenstlig behov
En forutsetning for at beskatningen stopper ved kr 4 392,- er at den ansatte har tjenstlig behov for ek-tjenesten.

 

Hvis det ikke foreligger et tjenstlig behov for å ha bredbånd hjemme, vil hele beløpet arbeidsgiver refunderer være skattepliktig. Beløpet innberettes da som lønn og ikke som ek-tjeneste.

 

Dokumentasjon - elektronisk bilag
Refusjon av utgifter til bredbånd må dokumenteres med bilag. Når den ansatte er abonnent, kan elektronisk bilag leveres på vanlig måte. Arbeidsgiver kan i bedriftsintern avtale sette som vilkår for refusjon at ansatt er abonnent.

 

Hva gjelder når arbeidsgiver mottar et bilag hvor abonnenten er f eks samboer/ektefelle? 

For at dekningen skal anses som ek-tjeneste i skattemessig forstand, og beskatningen stoppe ved kr 4 392,-, må arbeidsgiver be om en bekreftelse fra samboer/ektefelle om at han/hun ikke har dekning hos sin arbeidsgiver, eventuelt at arbeidsgiveren til samboeren/ektefellen bekrefter dette.