Mine områder
Hjelp

Diett/kostgodtgjørelse - beregning etter nye satser i statens særavtaler

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:18 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Arbeidsgivere som utbetaler diett avtaler ofte med de ansatte at statens sats skal følges. Statens satser er regulert i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

 

Særavtalene utløp ved nyttår. Partene, dvs hovedsammenslutningene i staten (Akademikerne, Unio, YS og LO) og staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), klarte ikke å komme til enighet om ny avtale ved årsskiftet slik de pleier. Innholdet og satsene er derfor avgjort av særskilt tvistenemnd.

 

Siden det er tvistenemnda, og ikke partene, som har avgjort innholdet i avtalen så foreligger det usikkerhet knyttet til hvordan noen av bestemmelsene skal tolkes. KMDs kommentarer til avtalen vil bli publisert i august, dette vil gi ytterligere veiledning i hvordan avtalen skal forstås.

 

Her er en oversikt over hvilke satser som gjelder ved dekning av utgifter ved bruk av egen bil på reise for arbeidsgiver fra 22. juni 2018.

 

Vi understreker at de trekkfrie/skattefrie satsene som ble offentliggjort ved årskiftet fortsatt er gjeldende.

 

Innenlandsavtalen - reiser i Norge

 

Satser for diett/kostgodtgjørelse etter særavtalen

 

Særavtalen for reiser innenlands

Sats                                               

Reiser over 12 timer med overnatting                                               

Kr 754

Reiser over 12 timer uten overnatting                                     

Kr 552

Reiser fra 6 til og med 12 timer

Kr 297

 

Beregning av trekkfri differanse fra og med 22. juni 2018

 

 Type reise/ reisens varighet

Statens sats

Trekkfri sats

Skattepliktig differanse

Reiser over 12 timer med overnatting-

Overnatting på hotell

Kr 754

Kr 569

Kr 185

Reiser over 12 timer med overnatting-

Overnatting på pensjonat

Kr 754

Kr 159

Kr 595

Reiser over 12 timer med overnatting-

Overnatting på hybel/brakke/privat med kokemulighet

Kr 754

Kr 88

Kr 666

Reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 552

Kr 552

Kr 0

Reiser fra 6 til og med 12 timer

Kr 297

Kr 297

Kr 0

 

Reiser som varer mer enn ett døgn
Det har kommet en ny regel for beregning av diett på reiser som varer mer enn enn døgn. Før var det slik at dersom den ansatte var på reise 6 timer eller mer inn i neste diettdøgn så fikk man satsen for et ekstra døgn.

 

Disse reglene er endret, hvis den ansatte har vært på reise ett diettdøgn pluss noen timer, så beregnes satsen for det påfølgende døgnet slik:

 

Særavtalen for reiser innenlands

Sats                                               

Reiser over 12 timer med overnatting                                               

Kr 754

Reiser over 12 timer uten overnatting                                     

Kr 552

Reiser fra 6 til og med 12 timer

Kr 297

 

Nattillegget

Nattillegget er uendret fra i fjor, og etter særavtalen kan den ansatte kreve kr 430,- i ulegitimert godtgjørelse dersom arbeidsgiver ikke har dekket overnatting.

 

Utenlandsavtalen - reiser til utlandet

 

Satser
I utenlandsavtalen er satsene avhengig av kostnadsnivået i det landet den ansatte har oppdrag. Hvert land (og noen byer) har derfor egne døgnsatser for diett. I den nye avtalen er diettgodtgjørelse for reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer redusert fra 2/3 av oppdragslandets kostsats, til 50% av oppdragslandets kostsats.

 

For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynte døgn) gis 50% av aktuelt lands kostsats f.o.m. 6 timer inntil 12 timer og full kostsats for aktuelt land hvis 12 timer eller mer. Tidligere bestemmelse ga et fullt kostdøgn for påbegynte døgn på 6 timer eller mer.

 

Måltidsfradrag

Satsene for måltidsfradrag er endret i den nye avtalen er endret og samsvarer med satsene for måltidstrekk i Innenlandsavtalen, dvs 20% fradrag fot frokost, 30 % fradrag for lunsj og 50 % fradrag for middag.

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"