avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Diettgodtgjørelse og måltidstrekk

Jenny Høiby

Følger din arbeidsgiver statens reiseregulativ for dekning av reiseutgifter? Etter at ny særavtale trådte i kraft 22. juni har det vært usikkerhet knyttet til hvordan diettgodtgjørelse og måltidstrekk skal behandles riktig av arbeidsgiver. Som en følge av dette har du kanskje flere ubesvarte spørsmål rundt dette temaet? I denne artikkelen skal vi ved hjelp av eksempler, gi en veiledning på hvordan dagens regler for diettgodtgjørelse og måltidstrekk skal gjennomføres i praksis.  

 

Vi minner om at kommentarene til statens særavtale ikke er publisert. Det kan derfor komme endringer i avtalereglene når kommentarene blir offentliggjort.

Det er også viktig å presisere at Skattedirektoratet stadig jobber med regelverket og at endringer i den skatterettslige behandlingen av diettgodtgjørelse og måltidstrekk kan forekomme.

 

Ved utbetaling av diettgodtgjørelse er det viktig å skille mellom statens satser som følger av statens reiseregulativ, og Skattedirektoratets (SKD`s) trekkfrie satser. I tillegg er det viktig å skille mellom reiser med og uten overnatting. Nedenfor gir vi deg en oversikt over statens satser og SKD`s trekkfrie satser for diettgodtgjørelse. I tillegg forklarer vi hvordan måltidstrekk skal beregnes etter avtale- og skatteregler.  

 

Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting - statens særavtale

Når de ansatte er på reiser med overnatting gir statens særavtale kr. 754,- i diettgodtgjørelse pr. døgn. På reiser som varer mer enn 6 timer inn i påfølgende døgn gis diettgodtgjørelse etter dagsatsene:

 

Reiser med overnatting

Kr. 754,-

Påfølgende døgn 6 - 12 timer

Kr. 297,-

Påfølgende døgn over 12 timer uten overnatting

Kr. 552,-

 

Måltidstrekk

Dersom den ansatte får dekket måltider på reiser for arbeidsgiver, skal det beregnes måltidstrekk. Måltidstrekket foretas i diettgodtgjørelsen tilsvarende 20% trekk for frokost, 30% trekk for lunsj og 50% trekk for middag.

 

På reiser med overnatting beregnes det prosentvise trekket av døgnsatsen på kr. 754,-. Vær oppmerksom på at måltidstrekk i påfølgende døgn, også skal beregnes ut ifra døgnsatsen på kr. 754,-.    

 

Eks: Ansatt på reise fra mandag kl. 10.00 - tirsdag kl. 17.00, med påspandert frokost og middag:

Diettgodtgjørelse:

1 døgn + påfølgende døgn: kr. 754,- + kr. 297,-                  = kr. 1 051,-

Minus måltidstrekk for frokost, 20% trekk av kr. 754,-       = kr. 151,-

Minus måltidstrekk for middag, 50% trekk av kr. 754,-      = kr. 377,-

Krav på diettgodtgjørelse                                                     = kr. 523,-

 

Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting - skatteregler

Når de ansatte er på reiser med overnatting gir skattereglene følgende trekkfri diettgodtgjørelse pr. døgn:

 

Hotell

Kr. 569,- pr. døgn

Pensjonat eller hybel/brakke u/kokemuligheter

Kr. 159,- pr. døgn

Privat eller hybel/brakke m/kokemuligheter

Kr. 88,- pr. døgn

6 - 12 timer inn i påfølgende døgn

Kr. 297,-

Over 12 timer inn i påfølgende døgn u/overnatting

Kr. 552,-

 

Måltidstrekk
Dersom de ansatte får dekket måltider på reiser med overnatting, skal måltidstrekket gjennomføres i både statens sats og SKD`s trekkfrie sats.

 

Eks: Ansatt på reise fra mandag kl. 10.00 - tirsdag kl. 14.00, med overnatting på hotell. Påspandert frokost.

 

Statens sats

Måltidstrekk

Krav diettgodtgj.

SKD`s trekkfri sats

Måltidstrekk

Trekkfri diettgodtgj.

Trekkpliktig diettgodtgj.

Kr. 754,-

754 x 20%= 151

Kr. 603,-

Kr. 569,-

569 x 20%= 114

Kr. 455,-

  kr. 603,-

- kr. 455,-
= kr. 148,-

 

Måltidstrekk påfølgende døgn - siste fra Skattedirektoratet

På reiser hvor den ansatte får dekket måltider i det påfølgende døgnet, vil den trekkfrie satsen som legges til grunn for måltidstrekket styres av type overnatting døgnet før. Det betyr at den trekkfrie diettsatsen vedkommende kan få for det påfølgende døgnet - og den trekkfrie diettsatsen som måltidstrekket skal beregnes ut ifra, vil være forskjellig.

 

Hvis den ansatte er på reiser med varighet 6 - 12 timer inn i påfølgende døgn, vil den trekkfrie diettsatsen for det påfølgende døgnet bli kr. 297,-. Har vedkommende overnattet på et hotell, vil den trekkfrie diettsatsen måltidstrekket skal beregnes ut ifra bli kr. 569,-. Varer derimot en reise over 12 timer inn i påfølgende døgn, men uten overnatting, vil den trekkfrie diettsatsen for det påfølgende døgnet bli kr. 552,-. Eventuelle måltidstrekk skal fortsatt trekkes fra diettsatsen for overnatting på hotell, altså kr. 569,-. 

Under viser vi en oversikt over diettgodtgjørelse med tilhørende måltidstrekk, når reisen varer 6 - 12 timer inn i påfølgende døgn.

Reiser med overnatting

Trekkfri diettsats

Grunnlag måltidstr.

Påfølgende døgn

Trekkfri diettsats

Grunnlag

måltidstr.

Hotell

Kr. 569,-

Kr. 569,-

6 - 12 timer

Kr. 297,-

Kr. 569,-

Pensjonat/
hybel/brakke u/kokem.

Kr. 159,-

Kr. 159,-

6 - 12 timer

Kr. 297,-

Kr. 159,-

Privat eller
hybel/brakke m/kokem.

Kr. 88,-

Kr. 88,-

6 - 12 timer

Kr. 297,-

Kr. 88,-

 

Hvorvidt måltidet som dekkes serveres i det første eller det påfølgende døgnet, vil ikke påvirke den trekkfrie satsen som måltidstrekket skal gjennomføres i.

Eks: Ansatt på reise fra mandag kl. 10.00 - tirsdag kl. 17.00, med overnatting på hotell. Påspandert frokost og middag:

Diettgodtgjørelse:
1 døgn + påfølgende døgn: kr. 569,- + kr. 297,-                       = kr. 866,-

Minus måltidstrekk for frokost, 20% trekk av kr. 569,-            = kr. 114,-

Minus måltidstrekk for middag 50% trekk av kr. 569,-         = kr. 285,-

Trekkfri diettgodtgjørelse                                                          = kr. 467,-

 

Diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting - statens særavtale og skattereglene

På reiser uten overnatting gir statens særavtale og SKD de samme satsene for diettgodtgjørelse.

 

Følgende diettgodtgjørelse gjelder i 2018:

Reisens varighet

Statens sats

SKD`s trekkfri sats

6 - 12 timer

Kr. 297,-

Kr. 297,-

Over 12 timer uten overnatting

Kr. 552,-

Kr. 552,-

 

Måltidstrekk

Dersom de ansatte får dekket måltider på reiser uten overnatting, skal måltidstrekket alltid gjennomføres i døgnsats, som er kr. 754,-.

 

Eks: Ansatt på reise med varighet 6 - 12 timer, med påspandert lunsj:

Diettgodtgjørelse:                                                            = kr. 297,-

Minus måltidstrekk for lunsj, 30% trekk av kr. 754,-  = kr. 226,-

Krav på diettgodtgjørelse                                               = kr. 71,-

Siden SKD følger statens satser på reiser uten overnatting, vil derfor hele diettgodtgjørelsen på kr 71,- være trekkfri.   

 

Dersom du ønsker å lære mer om de nye reglene for diettgodtgjørelse og måltidstrekk, delta på Lønnsforum høst 2018. Vi besøker 18 byer i tidsrommet 15. oktober - 13. desember.

Meld deg på her: