Mine områder
Hjelp

Eldre arbeidstakeres sykepengerett

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:09 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )
Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

Retten til sykepenger for arbeidstakere mellom 67 -70 år

 

  • Kravet til minsteinntekt skjerpes

For at arbeidstakere mellom 67 og 70 år skal ha krav på sykepenger må de minst ha en inntekt som tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis, jf. folketrygdloven § 8-51. Det betyr at arbeidstakere i denne aldersgruppen, særlig de i små stillingsprosenter, i mange tilfeller vil stå uten rett til sykepenger ved sykdom.

 

  • Begrenset antall dager med sykepenger

Frem til arbeidstaker er 67 år ytes det sykepenger fra NAV i inntil 248 sykepengedager. For arbeidstakere mellom 67 og 70 år begrenses antallet sykepengedager. For denne aldersgruppen yter NAV sykepenger opptil 60 sykepengedager. Når maksperioden er nådd må arbeidstaker være arbeidsfør i 26 uker for å opptjene ny rett til  sykepenger fra trygden.

 

Sykepenger og alderspensjon

 

Mange eldre arbeidstakere velger å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon. Uttak av alderspensjon kan på visse vilkår starte allerede fra 62 år, og kan fritt kombineres med fortsatt arbeid. Retten til sykepenger påvirkes ikke av om det er tatt ut alderspensjon.  Arbeidstakere mellom 62 og 70 år vil følgelig ha rett på sykepenger uavhengig av om de har startet uttaket av alderspensjon.

 

Sykepengeretten etter fylte 70 år

 

Ved fylte 70 år bortfaller retten til sykepenger. Blir arbeidstaker syk etter å ha nådd denne aldersgrensen vil vedkommende verken ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"