avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Digital inntektsmelding

Fra 1. januar 2019 blir dagens papirskjema for inntektsopplysninger erstattet av en digital inntektsmelding. Den digitale inntektsmeldingen skal, som i dag,  benyttes for å gi NAV opplysninger om arbeidstakere som skal ha foreldrepermisjon, har rett til svangerskapspenger, er sykmeldte, eller har rett til omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger. Arbeidsgiver kan sende inntektsmeldingen fra sitt eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

 

Digitalt enevalg for arbeidsgiver 

Digitalt enevalg betyr at arbeidsgivere fra 1. januar 2019 som hovedregel bare kan sende inntektsopplysninger til NAV digitalt. Den nye digitale inntektsmeldingen vil gjelde for inntektsopplysninger om sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, og vil gjelde alle tilfeller der første fraværsdag for arbeidstaker er 1. januar 2019 eller senere.

 

Digitalt enevalg for arbeidsgiver må ikke blandes sammen med arbeidstakers valgmulighet med hensyn til innsending av sykmelding og søknad om sykepenger. Også i 2019 vil arbeidstaker ha anledning til å sende sykmelding på papir. Arbeidsgiver må med andre ord fortsatt ha rutiner for å ta imot sykmeldinger både på papir og digitalt.

 

Nye beregningsregler for sykepenger 

Innføringen av digital inntektsmelding henger sammen med at vi fra 2019 får nye regler for beregning av sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Endringene i regelverket har vært nødvendig som et ledd i den moderniseringsprosessen som foregår i NAV, der formålet er å forbedre og effektivisere saksbehandlingen hos NAV.

 

De nye reglene for beregning av sykepenger vil også berøre arbeidsgivere. Endringene vil klart innebære en forenkling av arbeidsgivers arbeid med fastsetting av sykepengegrunnlaget.   

 

Ønsker du å lære mer om de nye reglene?
Vi merker stor pågang når det gjelder spørsmål om de nye reglene for sykepenger, digital inntektsmelding og digital sykmelding. Vi har satt opp kurset “Nye regler - Sykepenger - rutiner og digitalisering”  i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim slik at du kan oppdatere deg på de nye reglene og digitaliseringsprosessen som nå foregår. Flere kurs er allerede fulle, og vi setter derfor opp ekstrakurs i Oslo i desember.

 

Les mer og meld deg på her