Mine områder
Hjelp

Når kan du utbetale lønn med halv skatt før jul?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 10:00 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Hvilken avlønning?
Avlønningen du kan beregne halv skatt på avhenger av hvilken utbetalingstype de ansatte har. Det er forskjellige regler i forhold til om det er måneds- 14-dagers eller annen time-avlønning.

 

For ansatte som har:

  • månedslønn kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember.
  • 14 dagers lønn kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk.
  • betaling pr time, dag eller uke gjelder trekkfritaket for følgende opptjeningsperioder: for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember.
  • pensjon gjelder trekkfritaket for forskuddstrekk i november eller desember.

Hvilke ytelser kan inngå i grunnlaget for redusert forskuddstrekk?
I tillegg til ordinær lønn skal fritaket også omfatte tilleggsytelser som blir utbetalt sammen med lønnen for tidsrommet, selv om tilleggsytelsene helt eller delvis er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder likevel bare så langt den samlede ytelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiveren i denne del av inntektsåret.

 

Det er også redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som f eks firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger.

 

Skattekort
Skattekortene er skrevet ut basert på forskuddstrekk i 10,5 måneder. Det er trekkfritak på feriepenger, og det er halv skatt på lønn før jul. Det finnes unntak, blant annet for sjøfolk bosatt i utlandet som har trekk i 12 måneder.

 

Ansatt ønsker ordinært forskuddstrekk
Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet.

 

Lovhjemler
Skattebetalingsloven §§ 5-7 (1) a) og 5-5 (2)
Skattebetalingsforskriften § 5-7-2

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"