avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Når kan du utbetale lønn med halv skatt før jul?

Ivar Grøndahl1

Hvilken avlønning?
Avlønningen du kan beregne halv skatt på avhenger av hvilken utbetalingstype de ansatte har. Det er forskjellige regler i forhold til om det er måneds- 14-dagers eller annen time-avlønning.

 

For ansatte som har:

  • månedslønn kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember.
  • 14 dagers lønn kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk.
  • betaling pr time, dag eller uke gjelder trekkfritaket for følgende opptjeningsperioder: for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember.
  • pensjon gjelder trekkfritaket for forskuddstrekk i november eller desember.

Hvilke ytelser kan inngå i grunnlaget for redusert forskuddstrekk?
I tillegg til ordinær lønn skal fritaket også omfatte tilleggsytelser som blir utbetalt sammen med lønnen for tidsrommet, selv om tilleggsytelsene helt eller delvis er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder likevel bare så langt den samlede ytelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiveren i denne del av inntektsåret.

 

Det er også redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som f eks firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger.

 

Skattekort
Skattekortene er skrevet ut basert på forskuddstrekk i 10,5 måneder. Det er trekkfritak på feriepenger, og det er halv skatt på lønn før jul. Det finnes unntak, blant annet for sjøfolk bosatt i utlandet som har trekk i 12 måneder.

 

Ansatt ønsker ordinært forskuddstrekk
Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet.

 

Lovhjemler
Skattebetalingsloven §§ 5-7 (1) a) og 5-5 (2)
Skattebetalingsforskriften § 5-7-2