Mine områder
Hjelp

EK-tjeneste når arbeidstaker bytter arbeidsgiver

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎19-12-2022 12:47 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Skal det beregnes skattepliktig fordel ved fri telefon eller bredbånd når en nyansatt har nådd grensen på 4 392,- kroner hos forrige arbeidsgiver?

 

Generelt

Når arbeidsgiver dekker arbeidstakerens tilgang til EK-tjeneste som brukes privat er dette en skattepliktig fordel. Ytelsen skattlegges etter en sjablongregel:

 

  • Maks skattepliktig beløp er kr 4 392,- pr år
    • Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver dekker en, eller flere tjenester
    • Arbeidstakers egenandel påvirker ikke skattepliktig fordel
    • Det er ingen avregning på slutten av året
    • Beskatningen gjennomføres i praksis ulikt avhengig av om arbeidsgivers dekning av EK-tjenester er en naturalytelse, en utgiftsgodtgjørelse, eller en kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse.

 

Arbeidsgivers abonnement (naturalytelse)

Den skattepliktige fordelen på kr. 4 392,- pr år deles på 12 i et månedlig trekkpliktig beløp på kr 366,- hver måned den ansatte har tilgang til abonnementet.

 

Arbeidstakers abonnement (refusjon)

Det faktiske refunderte beløpet legges inn som trekkpliktig fordel når dekningen skjer, inntil den skattepliktige grensen på kr 4 392,- er nådd.

Hvis arbeidstaker får refundert kr 749,- for bredbånd hjemme i januar, skal kr 749,- inngå i trekk- og avgiftsgrunnlaget i januar. 

 

Kombinasjon av naturalytelse og refusjon

Hvis arbeidsgiver dekker flere abonnementer, kan det ene være arbeidsgivers abonnement og det/de andre arbeidstakers abonnement. Det kan f.eks være hvor arbeidstaker får dekket fri telefon som en naturalytelse, mens bredbånd hjemme dekkes etter regning. Arbeidsgiver må da innberette dekningen som er arbeidsgivers abonnement som en naturalytelse, og dekningen av ansattes abonnement som en utgiftsgodtgjørelse. Grunnlag for skattetrekk og arbeidsgiveravgift pr måned vil da være: 366,- + refundert beløp.

Hvis arbeidstaker i januar disponerer arbeidsgivers mobilabonnement og i tillegg får refundert kr 749,- for bredbånd, skal kr 1 115,- inngå i trekk- og avgiftsgrunnlaget i januar.

 

Ny ansatt 

Når en ny ansatt begynner i løpet av året og har hatt ek-tjeneste dekket av forrige arbeidsgiver, påvirker ikke dette fordelsberegning hos ny arbeidsgiver. 

 

Hvis den nyansatte hadde kombinasjon av naturalytelse og refusjon, eller bare refusjon, hos forrige arbeidsgiver, kan fordelen for året på kr 4 392 allerede være nådd. Som ny arbeidsgiver skal du ikke ta hensyn til dette. Fordelen skal beregnes på vanlig måte hver måned resten av inntektsåret, med beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. 

 

Er totalt innberettet beløp på ek-tjenester høyere enn kr 4 392,- på en skattyter, vil skattemeldingen automatisk bli korrigert til kr 4 392,- av skatteetaten.  

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også  

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"