avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endring i antall dager med omsorgspenger fra 1. juli 2020

av Vanja Ramsrud

Det er nå vedtatt at antall dager med omsorgspenger som yrkesaktive har rett til endres fra 1. juli 2020. Antall dager med omsorgspenger vil fra denne datoen nullstilles, dette innebærer at arbeidstaker fra 1. juli og ut året 2020, vil ha krav på det antall dager med omsorgspenger som han/hun normalt ville hatt krav på i løpet av hele kalenderåret.

 

Det økte antall dager med omsorgspenger som ble midlertidig vedtatt i forbindelse med covid-19-pandemien vil falle bort fra 1. juli. Uansett hvor mange dager med omsorgspenger som er benyttet første halvår 2020, så er det den nye kvoten som arbeidstaker vil ha rett til fra 1. juli.

 

Hvor mange dager har arbeidstaker krav på?

Fra 1. juli vil arbeidstakers kvote med omsorgsdager nullstilles. Arbeidstaker vil da ha krav på følgende antall dager med omsorgspenger, så sant vilkårene for ytelsene er oppfylt:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstaker har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstaker har tre eller flere barn
  • Når foreldrene har avtale om delt bosted, får de 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn de har
  • Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall dager med omsorgspenger
  • Har arbeidstaker barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan man få innvilget 10 ekstra dager med omsorgspenger for hvert barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet

Dersom arbeidstaker har søkt NAV, og fått innvilget ekstra dager med omsorgspenger pga kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, er det ikke nødvendig å søke NAV om dette på nytt. Da vil også disse dagene nullstilles fra 1. juli 2020.


Hva må arbeidsgiver dekke?

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger 10. Arbeidsgiver må også som hovedregel forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra den 11. dagen. Arbeidsgiver søker refusjon fra NAV via den digitale inntektsmeldingen.

I forbindelse med at skoler og barnehager ble stengt på grunn av covid-19-pandemien, så ble også arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger midlertidig redusert fra ti til tre dager. For fravær fra og med 1. juli, endres dette, og da må alle arbeidsgivere igjen dekke det som gjenstår av den normale arbeidsgiverperioden på 10 dager før de kan få refusjon fra NAV.

Maksimal arbeidsgiverperiode vil i 2020 være ti dager, som i normalår. De dagene som er dekket av arbeidsgiver frem til 1. Juli 2020, og som ikke er refundert av NAV, inngår i de 10 dagene som er arbeidsgiverperioden.

Du kan lese mer om de nye reglene på nettsidene til NAV.