Mine områder
Hjelp

Er behandlingsutgifter dekket av arbeidsgiver - skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:58 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Har du oversikt over alle naturalytelsene som din bedrift gir de ansatte? Manglende rapportering av skattepliktige ytelser kan få konsekvenser, både for arbeidsgiver og den ansatte.

 

Det er bedriftens ansvar å innrapportere i a-meldingen skattepliktig fordel ved fri bil, fri mobiltelefon og forsikringsordninger og andre skattepliktige naturalytelser. Eventuell skattepliktig fordel skal tas med i trekk- og avgiftsgrunnlaget i den måneden fordelen oppstår. Det er allikevel viktig nå når 2018 nærmer seg slutten, at du skaffer deg en oversikt over hvilke regler som gjelder, og derved får korrigert eventuelle manglende innrapporterte fordeler slik at dette kommer med på de ansatte sin skattemelding for 2018.

 

Er kostnader til behandling dekket av arbeidsgiver alltid skattepliktig for de ansatte - eller finnes det unntak?
Vi ser at det ikke er uvanlig at arbeidsgiver dekker ansattes utgifter til behandling eller til trening. Arbeidsgivers dekning av ansattes kostnader til behandling av sykdom eller skade er skattepliktig som lønn. Fysikalsk behandling for ansatte som arbeidsgiver betaler for, vil derfor som hovedregel også falle inn under opplysnings- og skatteplikt. Arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikring (helseforsikring) er skattepliktig og opplysningspliktig.

 

Arbeidstakers fordel ved å delta i bedriftshelsetjeneste/bedriftslegeordning er ikke skattepliktig når ordningen hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser og ikke behandling av sykdom. Mindre tiltak, f eks utskriving av resepter som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste vil også være skattefrie. Det samme gjelder behandling av yrkesskader.

 

Treningsordninger

Fordel ved at arbeidsgiver finansierer treningsordninger mv. for ansatte er i utgangspunktet
skattepliktig som lønn. For bedrifter som har ansatte med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil disse ordningene som skal forebygge skader og belastningslidelser, kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning. For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget. Videre er det en forutsetning at ordningen ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge skader og sykdom hos den ansatte enn det som har sammenheng med arbeidet.

 

Behandling/massasje
Behandling/massasje som er rettet mot å redusere muskelspenninger, vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen, og derved være skattefrie tiltak.

 

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet

Her er lenke til en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet i 2006 vedr "Spørsmål om behandling med massasje, kopping og aromaterapi er en skattefri naturalytelse (skatteloven § 5-1, jf. § 5-12)"

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"