avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Forslag om endring i fedrekvoten fra 2019

Fedrekvoten har de senere årene blitt endret en rekke ganger. Senest i år, ble fedrekvoten endret fra 10 uker til 15 uker ved fødsler og adopsjon som skjedde fra og med 01. juli 2018. Nå foreslår regjeringen å utvide fedre-og mødrekvoten til 19 uker ved 80 % dekningsgrad.

 

Foreldrepengeperioden består i dag av en mødrekvote, en fedrekvote og en fellesperiode som foreldrene fritt kan velge hvordan de skal fordele. Fedre- og mødrekvoten er fra 01. juli 2018 på 15 uker. Fellesperioden er de ukene som blir igjen når 3 uker før termin,15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote er trukket fra. Lengden på fellesperioden blir da på 16 eller 26 uker, avhengig av om stønadsmottaker har valgt 100 % eller 80 % dekningsgrad.

 

Slik som reglene er i dag, vil ikke lengden på fedre- og mødrekvoten påvirkes av hvilken dekningsgrad som er valgt. Endringen som nå foreslås, innebærer at fedre- og mødrekvoten fortsatt vil være på 15 uker ved 100 % dekningsgrad, men at den utvides til 19 uker dersom det velges 80 % dekningsgrad. Dette innebærer også at fellesperioden som foreldrene fritt kan fordele, da vil reduseres fra dagens 26 uker til 18 uker ved 80 % dekningsgrad.

 

Endringen er foreslått å få virkning fra 01. januar 2019, og ligger nå til behandling hos Stortinget. Du kan lese mer om endringsforslaget på nettsidene til Stortinget.

 

På kurset Lønnsforum høst 2018 kan du lære mer om årets regelendringer, blant annet nye regler vedrørende foreldrepenger og sykepenger, dekning av utgifter til mat til ansatte på reise mm. Les mer og meld deg på.