Mine områder
Hjelp

Forslag om endring i fedrekvoten fra 2019

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 09:59 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Fedrekvoten har de senere årene blitt endret en rekke ganger. Senest i år, ble fedrekvoten endret fra 10 uker til 15 uker ved fødsler og adopsjon som skjedde fra og med 01. juli 2018. Nå foreslår regjeringen å utvide fedre-og mødrekvoten til 19 uker ved 80 % dekningsgrad.

 

Foreldrepengeperioden består i dag av en mødrekvote, en fedrekvote og en fellesperiode som foreldrene fritt kan velge hvordan de skal fordele. Fedre- og mødrekvoten er fra 01. juli 2018 på 15 uker. Fellesperioden er de ukene som blir igjen når 3 uker før termin,15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote er trukket fra. Lengden på fellesperioden blir da på 16 eller 26 uker, avhengig av om stønadsmottaker har valgt 100 % eller 80 % dekningsgrad.

 

Slik som reglene er i dag, vil ikke lengden på fedre- og mødrekvoten påvirkes av hvilken dekningsgrad som er valgt. Endringen som nå foreslås, innebærer at fedre- og mødrekvoten fortsatt vil være på 15 uker ved 100 % dekningsgrad, men at den utvides til 19 uker dersom det velges 80 % dekningsgrad. Dette innebærer også at fellesperioden som foreldrene fritt kan fordele, da vil reduseres fra dagens 26 uker til 18 uker ved 80 % dekningsgrad.

 

Endringen er foreslått å få virkning fra 01. januar 2019, og ligger nå til behandling hos Stortinget. Du kan lese mer om endringsforslaget på nettsidene til Stortinget.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"